Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu
Matematyka (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 4   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Analiza matematyczna IV (wykład)E/5 30 dr hab. Dariusz Partyka, prof. KUL
2Topologia przestrzeni metrycznych (wykład)E/5 30 dr Wiesław Główczyński
3Wstęp do teorii równań różniczkowych (wykład)E/5 30 dr hab. Ihor Korol, prof. KUL
Ćwiczenia obowiązkowe
1Wstęp do teorii równań różniczkowych (ćwiczenia)Z/0 30 dr hab. Ihor Korol, prof. KUL
2Topologia przestrzeni metrycznych (ćwiczenia)Z/0 30 dr Wiesław Główczyński
3Analiza matematyczna IV (ćwiczenia)Z/0 30 mgr Maciej Parol
Zajęcia do wyboru
Zajęcia kierunkowe matematyczne
(do wyboru 30 godz. w semestrze letnim)
1Geometria różniczkowa (wykład)E/2 30 dr hab. Zbigniew Pasternak-Winiarski, prof. KUL
Zajęcia do wyboru
Zajęcia specjalności informatycznej
Warunkiem zrealizowania specjalności jest zaliczenie minimum 240 godz. zajęć z danej specjalności (2 przedmioty zakończone egz. i
2 zakończone Zbo)
(do wyboru 120 godz. w semestrze letnim)
1Abstrakcyjne struktury danych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Henryk Malinowski
2Abstrakcyjne struktury danych (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Henryk Malinowski
3Abstrakcyjne struktury danych (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Henryk Malinowski
4Abstrakcyjne struktury danych (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr Henryk Malinowski
5Abstrakcyjne struktury danych (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 dr Michał Horodelski
6Abstrakcyjne struktury danych (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 dr Michał Horodelski
7Komputerowa analiza obrazów (ćwiczenia)Z/0 30 dr Krzysztof Bartyzel
8Sztuczna inteligencja (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Michał Horodelski
9Sztuczna inteligencja (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Michał Horodelski
10Sztuczna inteligencja (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Michał Horodelski
11Sztuczna inteligencja (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr Michał Horodelski
12Sztuczna inteligencja (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 dr hab. Ryszard Kozera
13Sztuczna inteligencja (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 dr hab. Ryszard Kozera
14Abstrakcyjne struktury danych (wykład)E/5 30 dr Henryk Malinowski
15Komputerowa analiza obrazów (wykład)E/5 30 dr Krzysztof Bartyzel
16Sztuczna inteligencja (wykład)E/5 30 dr hab. Ryszard Kozera
17Abstrakcyjne struktury danych (wykład)Zbo/5 30 dr Henryk Malinowski
18Komputerowa analiza obrazów (wykład)Zbo/5 30 dr Krzysztof Bartyzel
19Sztuczna inteligencja (wykład)Zbo/5 30 dr hab. Ryszard Kozera
Zajęcia do wyboru
Zajęcia specjalności analiza danych i matematyka finansowa
(do wyboru 120 godz. w sem. letnim) Zamiast Statystyki matematycznej i Laboratorium statystycznego należy zaliczyć
dodatkowo: Podstawy matematyki finansowej, Matematyka finansowa albo Matematyka ubezpieczeń życiowych
1Matematyka finansowa (ćwiczenia)Z/0 30 dr Wiesław Główczyński
2Statystyka opisowa (ćwiczenia)Z/0 30 dr Kamil Powroźnik
3Matematyka finansowa (wykład)E/5 30 dr Wiesław Główczyński
4Statystyka opisowa (wykład)E/5 30 dr Kamil Powroźnik
5Matematyka finansowa (wykład)Zbo/5 30 dr Wiesław Główczyński
6Statystyka opisowa (wykład)Zbo/5 30 dr Kamil Powroźnik
Lektoraty
1Język angielski (profil przyrodniczo-gospodarczy) - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 dr Agnieszka Kłos-Dacka
2Język hiszpański - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
3Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu przyrodniczo-gospodarczym (lektorat - Grupa: 254) Z/1 30 dr Agnieszka Kłos-Dacka
4Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu przyrodniczo-gospodarczym (lektorat - Grupa: 255) Z/1 30 dr Agnieszka Kłos-Dacka
5Język hiszpański - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 25) Z/1 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
6Język hiszpański - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 26) Z/1 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze