Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu
Informatyka (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 4   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Abstrakcyjne struktury danych (wykład)E/5 30 dr Henryk Malinowski
2Programowanie w Javie (wykład)E/4 30 dr Dorota Pylak
3Statystyczna analiza danych (wykład)E/5 30 dr Małgorzata Nowak-Kępczyk
4Systemy operacyjne (wykład)E/4 15 dr Viktor Melnyk, prof. KUL
5Sztuczna inteligencja (wykład)E/5 30 dr hab. Ryszard Kozera
Ćwiczenia obowiązkowe
1Abstrakcyjne struktury danych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Henryk Malinowski
2Abstrakcyjne struktury danych (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Henryk Malinowski
3Abstrakcyjne struktury danych (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Henryk Malinowski
4Abstrakcyjne struktury danych (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr Henryk Malinowski
5Abstrakcyjne struktury danych (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 dr Michał Horodelski
6Abstrakcyjne struktury danych (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 dr Michał Horodelski
7Abstrakcyjne struktury danych (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 Zawieszone
8Programowanie w Javie (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Dorota Pylak
9Programowanie w Javie (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Dorota Pylak
10Programowanie w Javie (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Dorota Pylak
11Programowanie w Javie (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 mgr Sara Jurczyk
12Programowanie w Javie (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 mgr Sara Jurczyk
13Programowanie w Javie (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 mgr Sara Jurczyk
14Programowanie w Javie (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 Zawieszone
15Statystyczna analiza danych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 mgr Patrycja Jędrzejewska-Rzezak
16Statystyczna analiza danych (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 mgr Patrycja Jędrzejewska-Rzezak
17Statystyczna analiza danych (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr hab. Victor Bakhtin, prof. KUL
18Statystyczna analiza danych (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 mgr Bruno Sadok
19Statystyczna analiza danych (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 mgr Bruno Sadok
20Statystyczna analiza danych (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 mgr Patrycja Jędrzejewska-Rzezak
21Statystyczna analiza danych (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 Zawieszone
22Systemy operacyjne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Viktor Melnyk, prof. KUL
23Systemy operacyjne (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 mgr inż. Krzysztof Król
24Systemy operacyjne (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 mgr inż. Krzysztof Król
25Systemy operacyjne (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 mgr inż. Krzysztof Król
26Systemy operacyjne (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 mgr inż. Krzysztof Król
27Systemy operacyjne (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 mgr inż. Krzysztof Król
28Systemy operacyjne (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 Zawieszone
29Sztuczna inteligencja (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Michał Horodelski
30Sztuczna inteligencja (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Michał Horodelski
31Sztuczna inteligencja (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Michał Horodelski
32Sztuczna inteligencja (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr Michał Horodelski
33Sztuczna inteligencja (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 dr hab. Ryszard Kozera
34Sztuczna inteligencja (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 dr hab. Ryszard Kozera
35Sztuczna inteligencja (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 Zawieszone
Lektoraty
1Język angielski (biznesowy z elementami IT) - poziom CEF B2 (egzamin)E/1 0 mgr Agnieszka Turska
2Język angielski (biznesowy z elementami IT) - poziom CEF B2 (egzamin)E/1 0 mgr Maria Szeleźniak-Waszczuk
3Język angielski (biznesowy z elementami IT) - poziom CEF B2 (egzamin)E/1 0 mgr Michał Narecki
4Język angielski (profil przyrodniczo-gospodarczy) - poziom CEF B2 (egzamin)E/1 0 dr Agnieszka Kłos-Dacka
5Język hiszpański - poziom CEF B2 (egzamin)E/1 0 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
6Język niemiecki - poziom CEF B2 (egzamin)E/1 0 mgr Iwona Fijołek
7Język rosyjski (biznesowy) - poziom CEF B2 (egzamin)E/1 0 mgr Barbara Okulska
8Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym z elementami IT (lektorat - Grupa: 7) Z/1 30 mgr Agnieszka Turska
9Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym z elementami IT (lektorat - Grupa: 10) Z/1 30 mgr Michał Narecki
10Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym z elementami IT (lektorat - Grupa: 249) Z/1 30 mgr Maria Szeleźniak-Waszczuk
11Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym z elementami IT (lektorat - Grupa: 250) Z/1 30 mgr Maria Szeleźniak-Waszczuk
12Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym z elementami IT (lektorat - Grupa: 251) Z/1 30 mgr Maria Szeleźniak-Waszczuk
13Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym z elementami IT (lektorat - Grupa: 252) Z/1 30 mgr Agnieszka Turska
14Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym z elementami IT (lektorat - Grupa: 253) Z/1 30 mgr Michał Narecki
15Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu przyrodniczo-gospodarczym (lektorat - Grupa: 254) Z/1 30 dr Agnieszka Kłos-Dacka
16Język hiszpański - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 25) Z/1 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
17Język hiszpański - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 26) Z/1 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
18Język niemiecki - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 43) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
19Język rosyjski - CEF B2+ - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 19) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
20Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym z elementami IT (lektorat - Grupa: 501) Z/1 30 mgr Maria Szeleźniak-Waszczuk
21Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa: 101) Z/1 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
22Język niemiecki - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 101) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
23Język włoski - CEF B1+ (lektorat - Grupa: 101) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
Specjalność: programowanie i przetwarzanie informacji
(do wyboru 60 godz. dowolnych zajęć specjalistycznych w semestrze)
(warunkiem uzyskania wpisu w suplemencie do dyplomu o zrealizowaniu określonej specjalności jest zaliczenie na II i III roku
studiów wszystkich zajęć danej specjalności)
1Programowanie aplikacji internetowych (konwersatorium)Z/5 30 dr Rafał Stęgierski
2Programowanie aplikacji internetowych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Rafał Stęgierski
3Programowanie aplikacji internetowych (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Rafał Stęgierski
4Programowanie aplikacji internetowych (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Rafał Stęgierski
5Programowanie aplikacji internetowych (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr Rafał Stęgierski
6Programowanie aplikacji internetowych (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 dr Rafał Stęgierski
Specjalność: grafika komputerowa i multimedia
1Metody i algorytmy grafiki komputerowej (wykład)Z/5 30 dr Armen Grigoryan
2Metody i algorytmy grafiki komputerowej (ćwiczenia)Z/0 30 dr Armen Grigoryan
Specjalność: administrowanie sieciami komputerowymi
1Przełączanie w sieciach lokalnych i bezprzewodowych (wykład)Z/5 30 Zawieszone
2Przełączanie w sieciach lokalnych i bezprzewodowych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 Zawieszone
3Przełączanie w sieciach lokalnych i bezprzewodowych (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 Zawieszone

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze