Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu
Architektura Krajobrazu (stacjonarne I stopnia) 7
Rok II - Semestr 4   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Fitosocjologia (wykład)E/3 15 dr hab. Ewa Trzaskowska, prof. KUL
2Gleboznawstwo (wykład)E/3 30 prof. dr hab. Tomasz Stuczyński
3Komponowanie ozdobnych roślin zielnych (wykład)E/4 15 dr inż. Katarzyna Karczmarz
4Podstawy ergonomii (wykład)Zbo/1 10 Ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz
5Projektowanie obiektów architektury krajobrazu (wykład)E/1 30 dr inż. Piotr Kulesza
Konwersatoria obowiązkowe
1Budowa i pielęgnowanie obiektów architektury krajobrazu (konwersatorium)Zbo/3 15 mgr inż. Wojciech Januszczyk
2Geodezja (konwersatorium)Z/3 15 mgr inż. Paweł Iwaszko
Ćwiczenia obowiązkowe
1Budowa i pielęgnowanie obiektów architektury krajobrazu (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 25 mgr inż. Wojciech Januszczyk
2Budowa i pielęgnowanie obiektów architektury krajobrazu (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 25 mgr inż. Wojciech Januszczyk
3Fitosocjologia (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 25 dr hab. Ewa Trzaskowska, prof. KUL
4Fitosocjologia (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 25 dr hab. Ewa Trzaskowska, prof. KUL
5Geodezja (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 20 mgr inż. Paweł Iwaszko
6Geodezja (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 20 mgr inż. Paweł Iwaszko
7Gleboznawstwo (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 25 prof. dr hab. Tomasz Stuczyński
8Gleboznawstwo (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 25 prof. dr hab. Tomasz Stuczyński
9Gleboznawstwo (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 25 Zawieszone
10Grafika inżynierska [wizualizacje w programach specjalistycznych] (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 mgr inż. Adam Stępień
11Grafika inżynierska [wizualizacje w programach specjalistycznych] (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 mgr inż. Adam Stępień
12Grafika inżynierska [wizualizacje w programach specjalistycznych] (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 mgr inż. Adam Stępień
13Komponowanie ozdobnych roślin zielnych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 25 dr inż. Katarzyna Karczmarz
14Komponowanie ozdobnych roślin zielnych (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 25 dr inż. Katarzyna Karczmarz
15Malarstwo i rzeźba (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 20 dr inż. Jan Kamiński
16Malarstwo i rzeźba (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 20 dr inż. Jan Kamiński
17Malarstwo i rzeźba (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 20 dr inż. Jan Kamiński
18Malarstwo i rzeźba (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/2 20 Zawieszone
Zajęcia terenowe
1Budowa i pielęgnowanie obiektów architektury krajobrazu (zajęcia terenowe - Grupa: 1) Zbo/0 5 mgr inż. Wojciech Januszczyk
2Budowa i pielęgnowanie obiektów architektury krajobrazu (zajęcia terenowe - Grupa: 2) Zbo/0 5 mgr inż. Wojciech Januszczyk
3Fitosocjologia (zajęcia terenowe - Grupa: 1) Zbo/0 5 dr hab. Ewa Trzaskowska, prof. KUL
4Fitosocjologia (zajęcia terenowe - Grupa: 2) Zbo/0 5 dr hab. Ewa Trzaskowska, prof. KUL
5Geodezja (zajęcia terenowe - Grupa: 1) Zbo/0 10 mgr inż. Paweł Iwaszko
6Geodezja (zajęcia terenowe - Grupa: 2) Zbo/0 10 mgr inż. Paweł Iwaszko
7Gleboznawstwo (zajęcia terenowe - Grupa: 1) Zbo/0 5 prof. dr hab. Tomasz Stuczyński
8Gleboznawstwo (zajęcia terenowe - Grupa: 2) Zbo/0 5 prof. dr hab. Tomasz Stuczyński
9Gleboznawstwo (zajęcia terenowe - Grupa: 3) Zbo/0 5 Zawieszone
10Komponowanie ozdobnych roślin zielnych (zajęcia terenowe - Grupa: 1) Zbo/0 5 dr inż. Katarzyna Karczmarz
11Komponowanie ozdobnych roślin zielnych (zajęcia terenowe - Grupa: 2) Zbo/0 5 dr inż. Katarzyna Karczmarz
12Malarstwo i rzeźba (zajęcia terenowe - Grupa: 1) Zbo/0 10 dr inż. Jan Kamiński
13Malarstwo i rzeźba (zajęcia terenowe - Grupa: 2) Zbo/0 10 dr inż. Jan Kamiński
14Malarstwo i rzeźba (zajęcia terenowe - Grupa: 3) Zbo/0 10 dr inż. Jan Kamiński
15Malarstwo i rzeźba (zajęcia terenowe - Grupa: 4) Zbo/0 10 Zawieszone
16Projektowanie obiektów architektury krajobrazu (zajęcia terenowe - Grupa: 1) Zbo/0 5 mgr inż. Paweł Adamiec
17Projektowanie obiektów architektury krajobrazu (zajęcia terenowe - Grupa: 2) Zbo/0 5 mgr inż. Paweł Adamiec
18Projektowanie obiektów architektury krajobrazu (zajęcia terenowe - Grupa: 3) Zbo/0 5 Zawieszone
Ćwiczenia projektowe
(25 godzin ćwiczeń w semestrze letnim)
1Projektowanie obiektów architektury krajobrazu: Zieleń przy obiekcie sakralnym (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/5 25 mgr inż. Paweł Adamiec
2Projektowanie obiektów architektury krajobrazu: Zieleń przy obiekcie sakralnym (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/5 25 Zawieszone
3Projektowanie obiektów architektury krajobrazu: Zieleń przy obiekcie służby zdrowia (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/5 25 mgr inż. Paweł Adamiec
Lektoraty
1Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 dr hab. Ewa Domagała-Zyśk, prof. KUL
2Język angielski (profil przyrodniczo-gospodarczy) - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 dr Agnieszka Kłos-Dacka
3Język rosyjski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Barbara Okulska
4Język włoski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 dr Elżbieta Kolbus
5Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu przyrodniczo-gospodarczym (lektorat - Grupa: 254) Z/1 30 dr Agnieszka Kłos-Dacka
6Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu przyrodniczo-gospodarczym (lektorat - Grupa: 255) Z/1 30 dr Agnieszka Kłos-Dacka
7Język angielski - Lektorat dla niesłyszących (lektorat)Z/1 30 dr hab. Ewa Domagała-Zyśk, prof. KUL
8Język rosyjski (lektorat)Z/1 30 Brak obsady
9Język rosyjski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 16) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
10Język rosyjski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 18) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
11Język rosyjski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 6) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
12Język włoski - CEF B1+ (lektorat - Grupa: 101) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
13Język włoski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 21) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze