Wydział Nauk Społecznych
Doradztwo kariery i doradztwo personalne (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 4   2018/2019


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Praca i rozwój pracowniczy (wykład)E/2 15 dr Jacek Sobek
2Grupy społeczne i różne typy zachowań organizacyjnych (wykład)E/2 15 dr hab. Bohdan Rożnowski, prof. KUL
3Źródła statystyczne i metody (wykład)E/3 30 dr Małgorzata Szyszka
4Teorie rynku pracy i polityki (wykład)E/2 15 Ks. dr hab. Jan Szymczyk
Ćwiczenia obowiązkowe
1Praca i rozwój pracowniczy (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Jacek Sobek
2Praca i rozwój pracowniczy (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Jacek Sobek
3Grupy społeczne i różne typy zachowań organizacyjnych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 25 Ks. dr Maciej Hułas
4Grupy społeczne i różne typy zachowań organizacyjnych (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 25 Ks. dr Maciej Hułas
5Źródła statystyczne i metody (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Małgorzata Szyszka
6Źródła statystyczne i metody (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Krzysztof Jurek
7Teorie rynku pracy i polityki (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 Ks. mgr Marek Pabich
8Teorie rynku pracy i polityki (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 Ks. mgr Marek Pabich
Konwersatoria obowiązkowe
1Narzędzia diagnostyczne w doradztwie zawodowym (konwersatorium - Grupa: 1) Z/1 20 Zawieszone
2Narzędzia diagnostyczne w doradztwie zawodowym (konwersatorium - Grupa: 2) Z/1 20 Zawieszone
3Narzędzia diagnostyczne w doradztwie zawodowym (konwersatorium - Grupa: 3) Z/1 20 Zawieszone
4Narzędzia diagnostyczne w doradztwie zawodowym (konwersatorium - Grupa: 4) Z/1 20 Zawieszone
5Równy dostęp do pracy różnych segmentów społecznych (płeć, wiek, pochodzenie) (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Paweł Kot
6Równy dostęp do pracy różnych segmentów społecznych (płeć, wiek, pochodzenie) (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 30 dr Paweł Kot
Lektoraty
1Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 210) Z/1 30 mgr Jacek Kowalik
2Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 37) Z/1 30 mgr Ewa Stępniak
3Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 206) Z/1 30 mgr Agnieszka Gryta
4Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 237) Z/1 30 mgr Ewa Stępniak
5Język niemiecki - CEF A1 (lektorat - Grupa: 42) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
6Język niemiecki - CEF B2 (lektorat - Grupa: 39) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
7Język niemiecki - CEF B2+ (lektorat - Grupa: 38) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
8Język rosyjski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 17) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
9Język rosyjski - CEF B2+ (lektorat - Grupa: 13) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
10Język rosyjski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu turystyczno-biznesowym (lektorat - Grupa: 11) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
11Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Jacek Kowalik
12Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Magdalena Matys
13Język angielski (biznesowy) - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Agnieszka Gryta
14Język angielski (biznesowy) - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Ewa Stępniak
15Język hiszpański - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
16Język niemiecki - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Iwona Fijołek
17Język rosyjski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Barbara Okulska
18Język rosyjski (profil turystyczno-biznesowy) - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Barbara Okulska
19Język włoski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 dr Elżbieta Kolbus
Moduł - Doradztwo w wymiarze organizacyjnym
Wykłady obowiązkowe
1Zarządzanie jakością w doradztwie kariery (wykład)Z/5 30 dr Bernd-Joachim Ertelt, prof. KUL
2Obszary i metody HRM (wykład)E/6 30 dr Agnieszka Marek
Moduł - Doradztwo w wymiarze organizacyjnym
Ćwiczenia obowiązkowe
1Zarządzanie jakością w doradztwie kariery (ćwiczenia)Z/0 30 mgr Mirosław Górczyński
Moduł - Doradztwo w wymiarze organizacyjnym
Konwersatoria obowiązkowe
1Zapewnienie jakości udzielanej informacji (konwersatorium)Z/4 30 dr Grzegorz Kida
Moduł - Doradztwo w wymiarze międzynarodowym
Wykłady obowiązkowe
1Europejskie ramy prawne dotyczące pracowników (wykład)E/6 30 dr hab. Paweł Nowik
2Doradztwo i usługi informacyjne w obszarze edukacji szkolnej i ustawicznej (całożyciowej) (wykład)E/5 30 dr Monika Adamczyk
Moduł - Doradztwo w wymiarze międzynarodowym
Ćwiczenia obowiązkowe
1Doradztwo i usługi informacyjne w obszarze edukacji szkolnej i ustawicznej (całożyciowej) (ćwiczenia)Z/0 30 dr Grzegorz Kida
2Europejskie ramy prawne dotyczące pracowników (ćwiczenia)Z/0 15 dr Maciej Jarota
3Prawo pracy i zawieranie umów o pracę z pracobiorcami (ćwiczenia)Z/4 15 dr Maciej Jarota

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze