Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Administracja (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 4   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Ustrojowe prawo administracyjne (wykład)E/4 30 dr hab. Jan Izdebski, prof. KUL
2Instytucje europejskie i agendy UE (wykład)E/3 30 dr hab. Marcin Szewczak
3Prawo urzędnicze (wykład)E/3 30 dr hab. Paweł Nowik
4Zarys prawa kanonicznego (wykład)E/4 15 Ks. dr hab. Paweł Kaleta, prof. KUL
Ćwiczenia obowiązkowe
1Ustrojowe prawo administracyjne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr hab. Magdalena Kisała
2Ustrojowe prawo administracyjne (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr hab. Magdalena Kisała
3Ustrojowe prawo administracyjne (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 mgr Adrian Badzio
4Zarys prawa kanonicznego (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 Ks. dr hab. Paweł Kaleta, prof. KUL
5Zarys prawa kanonicznego (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 Ks. dr hab. Paweł Kaleta, prof. KUL
6Zarys prawa kanonicznego (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 Ks. dr hab. Paweł Kaleta, prof. KUL
7Instytucje europejskie i agendy UE (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr hab. Marcin Szewczak
8Instytucje europejskie i agendy UE (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr hab. Marcin Szewczak
9Instytucje europejskie i agendy UE (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 dr hab. Marcin Szewczak
Specjalność: Zarządzanie w administracji
1Zarządzanie jakością w administracji publicznej (wykład)E/2 30 dr hab. Magdalena Kisała
2Zarządzanie oświatą (wykład)E/2 30 dr hab. Magdalena Pyter, prof. KUL
3Zarządzanie jakością w administracji publicznej (wykład)E/2 30 dr hab. Magdalena Kisała
4Zarządzanie oświatą (wykład)E/2 30 dr hab. Magdalena Pyter, prof. KUL
Specjalność: Administracja publiczna
1Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego (wykład)E/2 30 dr hab. Anna Tunia, prof. KUL
2Administracja stanu cywilnego (wykład)E/2 30 dr hab. Anna Tunia, prof. KUL
3Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego (wykład)E/2 30 dr hab. Anna Tunia, prof. KUL
4Administracja stanu cywilnego (wykład)E/2 30 dr hab. Anna Tunia, prof. KUL
5Dochodzenie roszczeń w sprawach gospodarczych (wykład)E/2 30 dr hab. Sebastian Kwiecień
6Pozyskiwanie środków unijnych dla przedsiębiorców (wykład)E/2 30 dr hab. Marcin Szewczak
Specjalność: Przedsiębiorczość
1Dochodzenie roszczeń w sprawach gospodarczych (wykład)E/2 30 dr hab. Sebastian Kwiecień
2Pozyskiwanie środków unijnych dla przedsiębiorców (wykład)E/2 30 dr hab. Marcin Szewczak
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 65) Z/1 30 mgr Michał Narecki
2Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 278) Z/1 30 mgr Michał Narecki
3Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 279) Z/1 30 mgr Michał Narecki
4Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 327) Z/1 30 mgr Jacek Kowalik
5Język hiszpański - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 25) Z/1 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
6Język niemiecki - CEF B2+ - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 44) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
7Język niemiecki - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 43) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
8Język rosyjski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 16) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
9Język rosyjski - CEF B2+ - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 19) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
10Język włoski - CEF - B2+ - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 20) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
11Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Jacek Kowalik
12Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Michał Narecki
13Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Katarzyna Albiniak
14Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Agata Woźniak
15Język angielski (prawniczy) - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Marlena Iglik
16Język hiszpański - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
17Język niemiecki - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Iwona Fijołek
18Język rosyjski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Barbara Okulska
19Język rosyjski (biznesowy) - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Barbara Okulska
20Język włoski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 dr Elżbieta Kolbus
21Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 281) Z/1 30 mgr Marlena Iglik
22Język niemiecki - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 101) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
23Język włoski - CEF B1+ (lektorat - Grupa: 101) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
Wykłady fakultatywne (3 do wyboru)
1Derecho eclesiástico del Estado polaco - fakultet (wykład)Z/6 30 Ks. dr hab. Grzegorz Wojciechowski
2European Law of Regional Development (wykład)Z/6 30 Zawieszone
3Instytucje społeczeństwa obywatelskiego (wykład)Z/3 30 Zawieszone
4Kolonializm a Misje (wykład)Z/3 30 Ks. dr hab. Sylwester Kasprzak, prof. KUL
5Małżeństwo i rodzina w religiach Europy - fakultet (wykład)Z/3 30 Ks. dr Adam Jaszcz
6Metody badawcze nauk administracyjnych (wykład)Z/3 30 Zawieszone
7Organizacje pożytku publicznego (wykład)Z/3 30 dr hab. Wojciech Wytrążek
8Partnerstwo sektora publicznego i prywatnego w sferze usług komunalnych (wykład)Z/3 30 dr hab. Magdalena Kisała
9Postępowanie w sprawach o wykroczenia (wykład)Z/3 30 dr Iwona Bień-Węgłowska
10Prawne aspekty komunikacji elektronicznej (wykład)Z/3 30 dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL
11Prawo oświatowe (wykład)Z/3 30 dr hab. Magdalena Pyter, prof. KUL
12System administracji publicznej w Stanach Zjednoczonych (wykład)Z/3 30 Zawieszone
13Ustrój władz administracyjnych, rządowych i samorządowych w II RP (wykład)Z/3 30 dr hab. Sebastian Kwiecień
14Wykład Profesora wizytującego (wykład)Z/2 30 Zawieszone
15Zawarcie i ustanie małżeństwa w prawie polskim i kanonicznym (wykład)Z/3 30 dr hab. Anna Tunia, prof. KUL
16Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie (wykład)Z/3 30 Brak obsady

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze