Wydział Filozofii
Kognitywistyka (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 4   2018/2019

Program, efekty uczenia się i karty przedmiotów
Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Filozofia psychologii (wykład)E/3 30 dr Andrzej Januszewski
2Metodologia kognitywistyki (wykład)E/3 30 dr hab. Monika Walczak, prof. KUL
3Reprezentacja wiedzy przyczynowej (wykład)E/3 30 prof. dr hab. Paweł Kawalec
4Psychofizjologia (wykład)E/3 30 dr Przemysław Tużnik
5Koncepcja osoby w psychologii (wykład)E/3 30 prof. dr hab. Piotr Oleś
Warsztaty obowiązkowe
1Kognitywistyka w praktyce: warsztaty kognitywne - twórcze myślenie (warsztaty)Z/3 30 dr Paweł Fortuna
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 209) Z/1 30 mgr Ewa Stępniak
2Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 311) Z/1 30 mgr Jacek Kowalik
3Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 210) Z/1 30 mgr Jacek Kowalik
4Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 216) Z/1 30 dr Izabela Wiśniewska-Kędziora
5Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (lektorat - Grupa: 229) Z/1 30 mgr Magdalena Matys
6Język hiszpański - CEF B2 (lektorat - Grupa: 3) Z/1 28 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
7Język hiszpański - CEF B2 (lektorat - Grupa: 13) Z/1 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
8Język hiszpański - CEF B2 (lektorat - Grupa: 18) Z/1 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
9Język włoski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 16) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
10Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Jacek Kowalik
11Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Magdalena Matys
12Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Ewa Stępniak
13Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 dr Izabela Wiśniewska-Kędziora
14Język angielski (profil psychologiczny) - poziom CEF B2+ (egzamin)E/2 0 mgr Magdalena Matys
15Język hiszpański - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
16Język niemiecki - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Iwona Fijołek
17Język włoski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 dr Elżbieta Kolbus
Ścieżka dydaktyczna do wyboru: Neuronauka, umysł i procesy poznawcze
Wykłady
1Architektura umysłu (wykład)E/6 30 dr Marcin Iwanicki
2Badania porównawcze w kognitywistyce (wykład)Z/3 30 dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL
Ścieżka dydaktyczna do wyboru: Neuronauka, umysł i procesy poznawcze
Ćwiczenia
1Architektura umysłu (ćwiczenia)Z/0 30 dr Jacek Jarocki
Ścieżka dydaktyczna do wyboru: Inżynieria wiedzy, informatyka i metodologia badań kognitywnych
Wykłady
1Inżynieria ontologii - kurs zaawansowany (wykład)E/6 30 dr hab. Robert Trypuz, prof. KUL
Ścieżka dydaktyczna do wyboru: Inżynieria wiedzy, informatyka i metodologia badań kognitywnych
Ćwiczenia
1Inżynieria ontologii - kurs zaawansowany (ćwiczenia)Z/0 30 dr hab. Robert Trypuz, prof. KUL
2Elementy programowania baz danych (ćwiczenia)Z/3 30 dr Rafał Trójczak
Ścieżka dydaktyczna nieobowiązkowa: Sztuczna inteligencja
w ramach projektu \"Zintegrowany Program Podnoszenia Kompetencji studentów i pracowników Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego Jana Pawła II\"
1Komputerowe przetwarzanie języka naturalnego (warsztaty)Z/3 30 Brak obsady
2Wprowadzenie do komputerów kwantowych (warsztaty)Z/3 30 Brak obsady

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze