Wydział Nauk Społecznych
Zarządzanie (stacjonarne II stopnia)
Rok II - Semestr 4   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Katolicka nauka społeczna i myśl społeczna Jana Pawła II (wykład)E/2 30 Ks. dr Marek Wódka
2Marketing międzynarodowy (wykład)E/2 15 dr Grzegorz Wesołowski
Lektoraty
1Język angielski - CEF B2+ (lektorat - Grupa: 323) Z/1 15 dr Izabela Wiśniewska-Kędziora
2Język niemiecki - CEF B2+ - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 44) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
3Język angielski - poziom CEF B2+ (egzamin)E/1 0 dr Izabela Wiśniewska-Kędziora
4Język niemiecki - poziom CEF B2+ (egzamin)E/1 0 mgr Iwona Fijołek
Zajęcia seminaryjne
Seminarium dyplomowe
1Marketing (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Paweł Marzec, prof. KUL
2Zarządzanie przedsiębiorstwem (seminarium)Zbo/4 30 prof. dr hab. Marek Pawlak
3Zarządzanie zasobami ludzkimi (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Kinga Machowicz, prof. KUL
Zajęcia seminaryjne
Przygotowanie pracy dyplomowej
1Przygotowanie pracy dyplomowej (seminarium)Zbo/20 0 prof. dr hab. Marek Pawlak
2Przygotowanie pracy dyplomowej (seminarium)Zbo/20 0 dr hab. Paweł Marzec, prof. KUL
3Przygotowanie pracy dyplomowej (seminarium)Zbo/20 0 dr hab. Kinga Machowicz, prof. KUL

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze