Wydział Nauk Społecznych
Stosunki międzynarodowe (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 4   2018/2019


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Międzynarodowe stosunki gospodarcze (wykład)E/3 30 dr hab. Bartosz Jóźwik
2Prawo międzynarodowe publiczne (wykład)E/4 30 dr hab. Wojciech Staszewski
Ćwiczenia obowiązkowe
1Pozyskiwanie środków zewnętrznych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 15 dr Artur Kukuła
2Pozyskiwanie środków zewnętrznych (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 15 Zawieszone
3Prawo międzynarodowe publiczne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr hab. Wojciech Staszewski
4Prawo międzynarodowe publiczne (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 Zawieszone
Konwersatoria obowiązkowe
1Metody badań społecznych (konwersatorium - Grupa: 1) Z/3 30 dr Małgorzata Szyszka
2Metody badań społecznych (konwersatorium - Grupa: 2) Z/3 30 Zawieszone
3Komunikowanie międzykulturowe (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 15 dr Agnieszka Zaręba
4Komunikowanie międzykulturowe (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 15 Zawieszone
Konwersatoria do wyboru
1Państwa i narody w Europie (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Andrzej Gil
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 257) Z/1 30 mgr Małgorzata Koziej-Butryn
2Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 268) Z/1 30 mgr Małgorzata Koziej-Butryn
3Język angielski - CEF B1+ (lektorat - Grupa: 265) Z/1 30 mgr Katarzyna Albiniak
4Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 181) Z/1 30 mgr Agnieszka Turska
5Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 182) Z/1 30 mgr Agnieszka Turska
6Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 185) Z/1 30 mgr Radosław Furmaga
7Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 186) Z/1 30 mgr Radosław Furmaga
8Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 187) Z/1 30 mgr Radosław Furmaga
9Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 206) Z/1 30 mgr Agnieszka Gryta
10Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Radosław Furmaga
11Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Agnieszka Turska
12Język angielski - poziom CEF C1 (egzamin)E/2 0 mgr Radosław Furmaga
13Język angielski (biznesowy) - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Agnieszka Gryta
Specjalizacja: Stosunki transatlantyckie
Wykłady obowiązkowe
1Bliski Wschód w polityce międzynarodowej (wykład)Z/3 30 dr hab. Maciej Münnich, prof. KUL
2Bezpieczeństwo wewnętrzne UE i USA (wykład)Z/3 30 dr hab. Wojciech Gizicki, prof. KUL
Specjalizacja: Stosunki transatlantyckie
Ćwiczenia obowiązkowe
1Bliski Wschód w polityce międzynarodowej (ćwiczenia)Z/0 15 dr hab. Maciej Münnich, prof. KUL
2Bezpieczeństwo wewnętrzne UE i USA (ćwiczenia)Z/0 15 mgr Paulina Michowska
Specjalizacja: Stosunki transatlantyckie
Konwersatoria obowiązkowe
1Stosunki międzynarodowe w regionie Azji i Pacyfiku (konwersatorium)Z/3 30 dr hab. Andrzej Gil
2Problemy rozwoju Chin i Indii (konwersatorium)Z/3 30 dr hab. Andrzej Gil

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze