Wydział Nauk Społecznych
Stosunki międzynarodowe (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 4   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Międzynarodowe stosunki gospodarcze (wykład)E/3 30 dr hab. Bartosz Jóźwik
2Prawo międzynarodowe publiczne (wykład)E/4 30 dr hab. Wojciech Staszewski
Ćwiczenia obowiązkowe
1Pozyskiwanie środków zewnętrznych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 15 dr Artur Kukuła
2Pozyskiwanie środków zewnętrznych (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 15 dr Artur Kukuła
3Prawo międzynarodowe publiczne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr hab. Wojciech Staszewski
4Prawo międzynarodowe publiczne (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 Brak obsady
Konwersatoria obowiązkowe
1Metody badań społecznych (konwersatorium - Grupa: 1) Z/3 30 dr Małgorzata Szyszka
2Metody badań społecznych (konwersatorium - Grupa: 2) Z/3 30 dr Małgorzata Szyszka
3Komunikowanie międzykulturowe (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 15 dr Agnieszka Zaręba
4Komunikowanie międzykulturowe (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 15 dr Agnieszka Zaręba
Konwersatoria do wyboru
1Państwa i narody w Europie (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Andrzej Gil, prof. KUL
Specjalizacja: Stosunki transatlantyckie
Wykłady obowiązkowe
1Bliski Wschód w polityce międzynarodowej (wykład)E/3 30 dr hab. Maciej Münnich, prof. KUL
2Bezpieczeństwo wewnętrzne USA i UE (wykład)E/3 30 dr hab. Wojciech Gizicki, prof. KUL
Specjalizacja: Stosunki transatlantyckie
Ćwiczenia obowiązkowe
1Bliski Wschód w polityce międzynarodowej (ćwiczenia)Z/0 15 dr hab. Maciej Münnich, prof. KUL
2Bezpieczeństwo wewnętrzne USA i UE (ćwiczenia)Z/0 15 Brak obsady
Specjalizacja: Stosunki transatlantyckie
Konwersatoria obowiązkowe
1Stosunki międzynarodowe w regionie Azji i Pacyfiku (konwersatorium)Z/3 30 dr hab. Andrzej Gil, prof. KUL
2Problemy rozwoju Chin i Indii (konwersatorium)Z/3 30 dr hab. Andrzej Gil, prof. KUL

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze