Wydział Teologii
Teologia kurs B (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok II - Semestr 4   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Antropologia filozoficzna (wykład)Z/2 30 dr hab. Katarzyna Stępień
2Dydaktyka katechezy (wykład)Z/1 15 Ks. prof. dr hab. Marian Zając
3Historia filozofii nowożytnej i współczesnej (wykład)E/3 30 dr hab. Anna Głąb, prof. KUL
4Historia Kościoła powszechnego od reformacji do czasów najnowszych (wykład)E/2 30 Ks. prof. dr hab. Jan Walkusz
5Historia Kościoła w Polsce: okres nowożytny (wykład)E/1 30 Ks. dr hab. Jarosław Marczewski
6Katechetyka (wykład)E/2 30 prof. dr hab. Helena Słotwińska
7Psychologia rozwojowa i wychowawcza (wykład)Z/2 30 dr hab. Julia Gorbaniuk, prof. KUL
8Teologia fundamentalna: chrystologia i eklezjologia (wykład)E/3 30 Ks. dr hab. Jacenty Mastej, prof. KUL
9Teoria poznania (wykład)Z/2 30 dr Piotr Lipski
Ćwiczenia obowiązkowe
1Historia Kościoła Powszechnego od reformacji do czasów najnowszych (ćwiczenia)Z/1 15 mgr Mateusz Lechwar
2Historia Kościoła w Polsce: okres nowożytny (ćwiczenia)Z/1 15 Ks. dr hab. Jarosław Marczewski
Lektoraty
1Język łaciński - Kurs ogólny z elementami języka teologicznego (lektorat - Grupa: 7) Z/1 30 Ks. dr Zbigniew Wójtowicz
2Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 301) Z/1 30 mgr Agata Woźniak
3Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 302) Z/1 30 mgr Agata Woźniak
4Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 504) Z/1 30 mgr Agata Woźniak
5Język francuski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 3) Z/1 30 mgr Maria Piwińska
6Język rosyjski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 17) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
7Język włoski - CEF B1+ (lektorat - Grupa: 101) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
8Język włoski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 21) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
9Język łaciński - poziom kontynuacji słabej (egzamin)E/2 0 Ks. dr Zbigniew Wójtowicz
10Język angielski (z elementami terminologii teologicznej) - poziom CEF B2+ (egzamin)E/2 0 mgr Agata Woźniak
11Język angielski (z elementami terminologii teologicznej) - poziom CEF B2+ (egzamin)E/2 0 mgr Magdalena Matys
12Język francuski (z elementami terminologii teologicznej) - poziom CEF B2+ (egzamin)E/2 0 mgr Maria Piwińska
13Język rosyjski (z elementami terminologii teologicznej) - poziom CEF B2+ (egzamin)E/2 0 mgr Barbara Okulska
14Język włoski (z elementami terminologii teologicznej) - poziom CEF B2+ (egzamin)E/2 0 dr Elżbieta Kolbus
Zajęcia do wyboru
1Świątynie Lublina - pomniki kościelnych dziejów (wykład)Z/4 30 dr hab. Włodzimierz Osadczy, prof. KUL
2Współcześni mistrzowie życia duchowego (wykład)Z/4 30 Ks. dr hab. Adam Rybicki, prof. KUL

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze