Wydział Nauk Społecznych
Bezpieczeństwo narodowe (stacjonarne II stopnia)
Rok II - Semestr 4   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Międzynarodowe stosunki kulturalne (wykład)E/4 15 dr hab. Jacek Wołoszyn
Konwersatoria obowiązkowe
1Edukacja dla bezpieczeństwa (konwersatorium - Grupa: 1) Z/1 15 dr Wińczysław Jastrzębski
2Edukacja dla bezpieczeństwa (konwersatorium - Grupa: 2) Z/1 15 dr Wińczysław Jastrzębski
3Operacyjne działania wywiadowcze (konwersatorium - Grupa: 1) Z/1 15 mgr Mariusz Kępiński
4Operacyjne działania wywiadowcze (konwersatorium - Grupa: 2) Z/1 15 mgr Mariusz Kępiński
Zajęcia seminaryjne
Seminarium magisterskie
1Bezpieczeństwo europejskie i transatlantyckie (seminarium)Zbo/1 30 prof. dr hab. Andrzej Podraza
2Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Wojciech Gizicki, prof. KUL
3Bezpieczeństwo narodowe a prawa człowieka (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Krzysztof Motyka, prof. KUL
4Bezpieczeństwo w kontekście polityki historycznej państwa (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Jacek Sawicki
5Bezpieczeństwo w obszarze postradzieckim (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Tomasz Stępniewski, prof. KUL
6Bezpieczeństwo w wymiarze historycznym (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Jacek Wołoszyn
7Integracja i bezpieczeństwo europejskie (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Beata Piskorska, prof. KUL
8Samorządowy system bezpieczeństwa (seminarium)Zbo/1 30 prof. dr hab. Stanisław Wójcik
9Społeczne uwarunkowania polityki bezpieczeństwa narodowego (seminarium)Zbo/1 30 prof. dr hab. Marek Wierzbicki
Zajęcia seminaryjne
Przygotowanie pracy dyplomowej
1Przygotowanie pracy dyplomowej (seminarium)Zbo/20 0 prof. dr hab. Marek Wierzbicki
2Przygotowanie pracy dyplomowej (seminarium)Zbo/20 0 dr hab. Krzysztof Motyka, prof. KUL
3Przygotowanie pracy dyplomowej (seminarium)Zbo/20 0 prof. dr hab. Andrzej Podraza
4Przygotowanie pracy dyplomowej (seminarium)Zbo/20 0 dr hab. Wojciech Gizicki, prof. KUL
5Przygotowanie pracy dyplomowej (seminarium)Zbo/20 0 dr hab. Jacek Sawicki
6Przygotowanie pracy dyplomowej (seminarium)Zbo/20 0 dr hab. Tomasz Stępniewski, prof. KUL
7Przygotowanie pracy dyplomowej (seminarium)Zbo/20 0 prof. dr hab. Stanisław Wójcik
8Przygotowanie pracy dyplomowej (seminarium)Zbo/20 0 dr hab. Beata Piskorska, prof. KUL
9Przygotowanie pracy dyplomowej (seminarium)Zbo/20 0 dr hab. Jacek Wołoszyn
Specjalizacja: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona cywilna
Konwersatoria obowiązkowe
1Obrona przed bronią masowego rażenia (konwersatorium)Z/3 30 mgr Maciej Bartoszewski
Specjalizacja: Bezpieczeństwo międzynarodowe
Konwersatoria obowiązkowe
1Kształtowanie polityki migracyjnej RP (konwersatorium)Z/3 30 dr Andrzej Szabaciuk

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze