Wydział Nauk Społecznych
Bezpieczeństwo narodowe (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 4   2018/2019


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Prawo karne (wykład)E/4 15 dr Damian Szeleszczuk
2Międzynarodowe stosunki wojskowe (wykład)E/4 30 dr Jerzy Gryz
3Przywództwo (wykład)E/3 30 dr hab. Agnieszka Łukasik-Turecka
Ćwiczenia obowiązkowe
1Prawo karne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 mgr Marzena Czochra
2Prawo karne (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 mgr Marzena Czochra
3Prawo karne (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 mgr Aleksandra Rusin-Batko
4Prawo karne (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 15 mgr Aleksandra Rusin-Batko
Konwersatoria obowiązkowe
1Metody badań społecznych (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Monika Adamczyk
2Metody badań społecznych (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 30 dr Monika Adamczyk
3Metody badań społecznych (konwersatorium - Grupa: 3) Z/2 30 dr Monika Adamczyk
4Metody badań społecznych (konwersatorium - Grupa: 4) Z/2 30 dr Monika Adamczyk
5System bezpieczeństwa RP (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Konrad Słowiński
6System bezpieczeństwa RP (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 30 dr Konrad Słowiński
Konwersatoria do wyboru
1Doktryny militarne (konwersatorium)Z/2 30 dr Marcin Baranowski
2Prawo i sądownictwo wojskowe (konwersatorium)Z/2 30 mgr Wińczysław Jastrzębski
3Współpraca transgraniczna (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Jacek Wołoszyn
Lektoraty
1Język angielski (lektorat)Z/1 30 Brak obsady
2Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 209) Z/1 30 mgr Ewa Stępniak
3Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 263) Z/1 30 mgr Katarzyna Albiniak
4Język angielski - CEF B1+ (lektorat - Grupa: 265) Z/1 30 mgr Katarzyna Albiniak
5Język angielski - CEF B1+ (lektorat - Grupa: 267) Z/1 30 mgr Katarzyna Albiniak
6Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 9) Z/1 30 mgr Ewa Stępniak
7Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 180) Z/1 30 mgr Katarzyna Plebanek-Karolak
8Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 181) Z/1 30 mgr Agnieszka Turska
9Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 183) Z/1 30 mgr Katarzyna Plebanek-Karolak
10Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 185) Z/1 30 mgr Radosław Furmaga
11Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 186) Z/1 30 mgr Radosław Furmaga
12Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 187) Z/1 30 mgr Radosław Furmaga
13Język niemiecki - CEF A2 (lektorat - Grupa: 37) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
14Język niemiecki - CEF B2 (lektorat - Grupa: 36) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
15Język niemiecki - CEF B2+ (lektorat - Grupa: 35) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
16Język rosyjski - CEF B2+ (lektorat - Grupa: 13) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
17Język rosyjski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu turystyczno-biznesowym (lektorat - Grupa: 11) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
18Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 Brak obsady
19Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Radosław Furmaga
20Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Katarzyna Plebanek-Karolak
21Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Agnieszka Turska
22Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Ewa Stępniak
23Język angielski - poziom CEF C1 (egzamin)E/2 0 mgr Radosław Furmaga
24Język niemiecki - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Iwona Fijołek
25Język rosyjski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Barbara Okulska
26Język rosyjski (profil turystyczno-biznesowy) - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Barbara Okulska
Specjalizacja: Bezpieczeństwo społeczne i zarządzanie kryzysowe
Wykłady obowiązkowe
1Wykluczenia społeczne (wykład)E/3 30 dr hab. Jadwiga Plewko
2Rozpoznawanie zagrożeń (wykład)E/3 30 dr Konrad Słowiński
Specjalizacja: Bezpieczeństwo społeczne i zarządzanie kryzysowe
Ćwiczenia obowiązkowe
1Wykluczenia społeczne (ćwiczenia)Z/0 15 dr hab. Jadwiga Plewko
2Rozpoznawanie zagrożeń (ćwiczenia)Z/0 15 dr Konrad Słowiński
Specjalizacja: Bezpieczeństwo społeczne i zarządzanie kryzysowe
Konwersatoria obowiązkowe
1Systemy ratownictwa (konwersatorium)Z/2 30 mgr Konrad Kołek
2Służby, instytucje, straże (konwersatorium)Z/2 30 dr Stanisław Dubaj
Specjalizacja: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona cywilna
Wykłady obowiązkowe
1Ochrona osób, mienia i infrastruktury (wykład)E/3 30 dr Artur Kukuła
2Przestępczość zorganizowana (wykład)E/3 30 dr Małgorzata Kuć
Specjalizacja: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona cywilna
Ćwiczenia obowiązkowe
1Ochrona osób, mienia i infrastruktury (ćwiczenia)Z/0 15 dr Artur Kukuła
2Przestępczość zorganizowana (ćwiczenia)Z/0 15 dr Małgorzata Kuć
Specjalizacja: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona cywilna
Konwersatoria obowiązkowe
1Zagrożenia w czasie wojny (konwersatorium)Z/2 30 mgr Wińczysław Jastrzębski
2Uprawnienia służb mundurowych (konwersatorium)Z/2 30 mgr Ryszard Kolbus
Specjalizacja: Bezpieczeństwo międzynarodowe
Wykłady obowiązkowe
1Międzynarodowe instytucje bezpieczeństwa (wykład)E/3 30 dr hab. Beata Piskorska
2Ochrona granic (wykład)E/3 30 dr Anna Szachoń-Pszenny
Specjalizacja: Bezpieczeństwo międzynarodowe
Ćwiczenia obowiązkowe
1Międzynarodowe instytucje bezpieczeństwa (ćwiczenia)Z/0 15 dr hab. Marcin Kosienkowski
2Ochrona granic (ćwiczenia)Z/0 15 dr Konrad Słowiński
Specjalizacja: Bezpieczeństwo międzynarodowe
Konwersatoria obowiązkowe
1Międzynarodowe stosunki polityczne (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Jacek Sawicki, prof. KUL
2Polityka bezpieczeństwa UE (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Beata Piskorska

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze