Wydział Nauk Społecznych
Bezpieczeństwo narodowe (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 4   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Prawo karne (wykład)E/4 15 dr Damian Szeleszczuk
2Międzynarodowe stosunki wojskowe (wykład)E/4 30 dr hab. Urszula Soler
3Przywództwo (wykład)E/3 30 dr Agnieszka Zaręba
Ćwiczenia obowiązkowe
1Prawo karne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 mgr Marzena Czochra
2Prawo karne (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 mgr Marzena Czochra
3Prawo karne (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 mgr Aleksandra Rusin-Batko
4Prawo karne (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 15 mgr Aleksandra Rusin-Batko
Konwersatoria obowiązkowe
1Metody badań społecznych (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Monika Adamczyk
2Metody badań społecznych (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Monika Adamczyk
3Metody badań społecznych (konwersatorium - Grupa: 3) Z/2 30 dr hab. Monika Adamczyk
4Metody badań społecznych (konwersatorium - Grupa: 4) Z/2 30 dr hab. Monika Adamczyk
5System bezpieczeństwa RP (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Konrad Słowiński
6System bezpieczeństwa RP (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 30 dr Konrad Słowiński
7System bezpieczeństwa RP (konwersatorium - Grupa: 3) Z/2 30 dr Konrad Słowiński
8System bezpieczeństwa RP (konwersatorium - Grupa: 4) Z/2 30 dr Konrad Słowiński
Konwersatoria do wyboru
1Doktryny militarne (konwersatorium)Z/2 30 dr Marcin Baranowski
2Prawo i sądownictwo wojskowe (konwersatorium)Z/2 30 dr Wińczysław Jastrzębski
3Współpraca transgraniczna (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Jacek Wołoszyn
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 19) Z/1 30 mgr Krzysztof Urbański
2Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 262) Z/1 30 mgr Katarzyna Albiniak
3Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 263) Z/1 30 mgr Katarzyna Albiniak
4Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 265) Z/1 30 mgr Katarzyna Albiniak
5Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 266) Z/1 30 mgr Małgorzata Koziej-Butryn
6Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 267) Z/1 30 mgr Katarzyna Albiniak
7Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 268) Z/1 30 mgr Małgorzata Koziej-Butryn
8Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 310) Z/1 30 mgr Agnieszka Gryta
9Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 295) Z/1 30 mgr Agnieszka Gryta
10Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa: 101) Z/1 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
11Język hiszpański - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 25) Z/1 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
12Język hiszpański - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 26) Z/1 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
13Język niemiecki - CEF B2+ - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 44) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
14Język niemiecki - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 43) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
15Język niemiecki - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 45) Z/1 30 dr Katarzyna Jakubów
16Język rosyjski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 16) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
17Język rosyjski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 17) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
18Język rosyjski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 18) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
19Język rosyjski - CEF B2+ - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 19) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
20Język włoski - CEF - B2+ - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 20) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
21Język włoski - CEF B1+ (lektorat - Grupa: 101) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
22Język włoski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 21) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
23Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Agnieszka Gryta
24Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Katarzyna Albiniak
25Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 Brak obsady
26Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Małgorzata Koziej-Butryn
27Język angielski (biznesowy) - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Agnieszka Gryta
28Język hiszpański - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
29Język niemiecki - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Iwona Fijołek
30Język niemiecki - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 dr Katarzyna Jakubów
31Język rosyjski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Barbara Okulska
32Język rosyjski (biznesowy) - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Barbara Okulska
33Język włoski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 dr Elżbieta Kolbus
Specjalizacja: Bezpieczeństwo społeczne i zarządzanie kryzysowe
Wykłady obowiązkowe
1Wykluczenie społeczne (wykład)E/3 30 dr hab. Jadwiga Plewko
2Rozpoznawanie zagrożeń (wykład)E/3 30 dr Konrad Słowiński
Specjalizacja: Bezpieczeństwo społeczne i zarządzanie kryzysowe
Ćwiczenia obowiązkowe
1Wykluczenie społeczne (ćwiczenia)Z/0 15 mgr Bożena Zdebko
2Rozpoznawanie zagrożeń (ćwiczenia)Z/0 15 dr Konrad Słowiński
Specjalizacja: Bezpieczeństwo społeczne i zarządzanie kryzysowe
Konwersatoria obowiązkowe
1Systemy ratownictwa (konwersatorium)Z/2 30 mgr Maciej Bartoszewski
2Służby, instytucje, straże (konwersatorium)Z/2 30 dr Stanisław Dubaj
Specjalizacja: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona cywilna
Wykłady obowiązkowe
1Ochrona osób, mienia i infrastruktury (wykład)E/3 30 dr Artur Kukuła
2Przestępczość zorganizowana (wykład)E/3 30 dr Małgorzata Kuć
Specjalizacja: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona cywilna
Ćwiczenia obowiązkowe
1Ochrona osób, mienia i infrastruktury (ćwiczenia)Z/0 15 dr Artur Kukuła
2Przestępczość zorganizowana (ćwiczenia)Z/0 15 dr Małgorzata Kuć
Specjalizacja: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona cywilna
Konwersatoria obowiązkowe
1Zagrożenia w czasie wojny (konwersatorium)Z/2 30 dr Wińczysław Jastrzębski
2Uprawnienia służb mundurowych (konwersatorium)Z/2 30 mgr Ryszard Kolbus
Specjalizacja: Bezpieczeństwo międzynarodowe
Wykłady obowiązkowe
1Międzynarodowe instytucje bezpieczeństwa (wykład)E/3 30 dr hab. Beata Piskorska, prof. KUL
2Ochrona granic (wykład)E/3 30 dr Anna Szachoń-Pszenny
Specjalizacja: Bezpieczeństwo międzynarodowe
Ćwiczenia obowiązkowe
1Międzynarodowe instytucje bezpieczeństwa (ćwiczenia)Z/0 15 dr hab. Marcin Kosienkowski
2Ochrona granic (ćwiczenia)Z/0 15 dr Konrad Słowiński
Specjalizacja: Bezpieczeństwo międzynarodowe
Konwersatoria obowiązkowe
1Międzynarodowe stosunki polityczne (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Jacek Sawicki
2Polityka bezpieczeństwa UE (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Beata Piskorska, prof. KUL

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze