Wydział Nauk Społecznych
Bezpieczeństwo narodowe (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 4   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Prawo karne (wykład)E/4 15 dr Damian Szeleszczuk
2Międzynarodowe stosunki wojskowe (wykład)E/4 30 Brak obsady
3Przywództwo (wykład)E/3 30 dr hab. Agnieszka Łukasik-Turecka
Ćwiczenia obowiązkowe
1Prawo karne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 Brak obsady
2Prawo karne (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 Brak obsady
3Prawo karne (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 Brak obsady
4Prawo karne (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 15 Brak obsady
Konwersatoria obowiązkowe
1Metody badań społecznych (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Monika Adamczyk
2Metody badań społecznych (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 30 dr Monika Adamczyk
3Metody badań społecznych (konwersatorium - Grupa: 3) Z/2 30 dr Monika Adamczyk
4Metody badań społecznych (konwersatorium - Grupa: 4) Z/2 30 dr Monika Adamczyk
5System bezpieczeństwa RP (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Konrad Słowiński
6System bezpieczeństwa RP (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 30 dr Konrad Słowiński
7System bezpieczeństwa RP (konwersatorium - Grupa: 3) Z/2 30 dr Konrad Słowiński
8System bezpieczeństwa RP (konwersatorium - Grupa: 4) Z/2 30 dr Konrad Słowiński
Konwersatoria do wyboru
1Doktryny militarne (konwersatorium)Z/2 30 dr Marcin Baranowski
2Prawo i sądownictwo wojskowe (konwersatorium)Z/2 30 VACAT
3Współpraca transgraniczna (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Jacek Wołoszyn
Specjalizacja: Bezpieczeństwo społeczne i zarządzanie kryzysowe
Wykłady obowiązkowe
1Wykluczenia społeczne (wykład)E/3 30 dr hab. Jadwiga Plewko
2Rozpoznawanie zagrożeń (wykład)E/3 30 dr Konrad Słowiński
Specjalizacja: Bezpieczeństwo społeczne i zarządzanie kryzysowe
Ćwiczenia obowiązkowe
1Wykluczenia społeczne (ćwiczenia)Z/0 15 dr hab. Jadwiga Plewko
2Rozpoznawanie zagrożeń (ćwiczenia)Z/0 15 dr Konrad Słowiński
Specjalizacja: Bezpieczeństwo społeczne i zarządzanie kryzysowe
Konwersatoria obowiązkowe
1Systemy ratownictwa (konwersatorium)Z/2 30 Brak obsady
2Służby, instytucje, straże (konwersatorium)Z/2 30 Brak obsady
Specjalizacja: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona cywilna
Wykłady obowiązkowe
1Ochrona osób, mienia i infrastruktury (wykład)E/3 30 dr Artur Kukuła
2Przestępczość zorganizowana (wykład)E/3 30 dr Małgorzata Kuć
Specjalizacja: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona cywilna
Ćwiczenia obowiązkowe
1Ochrona osób, mienia i infrastruktury (ćwiczenia)Z/0 15 dr Artur Kukuła
2Przestępczość zorganizowana (ćwiczenia)Z/0 15 dr Małgorzata Kuć
Specjalizacja: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona cywilna
Konwersatoria obowiązkowe
1Zagrożenia w czasie wojny (konwersatorium)Z/2 30 VACAT
2Uprawnienia służb mundurowych (konwersatorium)Z/2 30 Brak obsady
Specjalizacja: Bezpieczeństwo międzynarodowe
Wykłady obowiązkowe
1Międzynarodowe instytucje bezpieczeństwa (wykład)E/3 30 dr hab. Beata Piskorska
2Ochrona granic (wykład)E/3 30 dr Anna Szachoń-Pszenny
Specjalizacja: Bezpieczeństwo międzynarodowe
Ćwiczenia obowiązkowe
1Międzynarodowe instytucje bezpieczeństwa (ćwiczenia)Z/0 15 dr hab. Marcin Kosienkowski
2Ochrona granic (ćwiczenia)Z/0 15 dr Konrad Słowiński
Specjalizacja: Bezpieczeństwo międzynarodowe
Konwersatoria obowiązkowe
1Międzynarodowe stosunki polityczne (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Jacek Sawicki, prof. KUL
2Polityka bezpieczeństwa UE (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Beata Piskorska

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze