Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu
Informatyka (stacjonarne I stopnia) WMIiAK
Rok II - Semestr 4   2018/2019


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Abstrakcyjne struktury danych (wykład)E/5 30 dr Henryk Malinowski
2Programowanie w Javie (wykład)E/4 15 dr Dorota Pylak
3Statystyczna analiza danych (wykład)E/5 30 dr Małgorzata Nowak-Kępczyk
4Systemy operacyjne (wykład)E/4 15 dr Viktor Melnyk, prof. KUL
5Sztuczna inteligencja (wykład)E/5 30 dr hab. Ryszard Kozera
Ćwiczenia obowiązkowe
1Abstrakcyjne struktury danych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Henryk Malinowski
2Abstrakcyjne struktury danych (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 mgr Michał Horodelski
3Abstrakcyjne struktury danych (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 mgr Michał Horodelski
4Abstrakcyjne struktury danych (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr Henryk Malinowski
5Abstrakcyjne struktury danych (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 dr Henryk Malinowski
6Abstrakcyjne struktury danych (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 mgr Michał Horodelski
7Abstrakcyjne struktury danych (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 Zawieszone
8Programowanie w Javie (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 mgr Sara Jurczyk
9Programowanie w Javie (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Dorota Pylak
10Programowanie w Javie (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Dorota Pylak
11Programowanie w Javie (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr Dorota Pylak
12Programowanie w Javie (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 dr Dorota Pylak
13Programowanie w Javie (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 mgr Sara Jurczyk
14Programowanie w Javie (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 Zawieszone
15Statystyczna analiza danych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr hab. Victor Bakhtin, prof. KUL
16Statystyczna analiza danych (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr hab. Victor Bakhtin, prof. KUL
17Statystyczna analiza danych (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 mgr Bruno Sadok
18Statystyczna analiza danych (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 mgr Bruno Sadok
19Statystyczna analiza danych (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 mgr Bruno Sadok
20Statystyczna analiza danych (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 mgr Bruno Sadok
21Statystyczna analiza danych (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 Zawieszone
22Systemy operacyjne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Viktor Melnyk, prof. KUL
23Systemy operacyjne (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 mgr inż. Magdalena Wilkołazka
24Systemy operacyjne (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 mgr inż. Magdalena Wilkołazka
25Systemy operacyjne (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 mgr inż. Magdalena Wilkołazka
26Systemy operacyjne (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 mgr inż. Magdalena Wilkołazka
27Systemy operacyjne (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 mgr inż. Magdalena Wilkołazka
28Systemy operacyjne (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 Zawieszone
29Sztuczna inteligencja (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 mgr Michał Horodelski
30Sztuczna inteligencja (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 mgr Michał Horodelski
31Sztuczna inteligencja (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 mgr inż. Magdalena Wilkołazka
32Sztuczna inteligencja (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 mgr Michał Horodelski
33Sztuczna inteligencja (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 mgr Michał Horodelski
34Sztuczna inteligencja (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 mgr Michał Horodelski
35Sztuczna inteligencja (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 Zawieszone
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 - Kurs zawodowy z elementami IT (lektorat - Grupa: 249) Z/1 30 mgr Maria Szeleźniak-Waszczuk
2Język angielski - CEF B1 - Kurs zawodowy z elementami IT (lektorat - Grupa: 250) Z/1 30 mgr Maria Szeleźniak-Waszczuk
3Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 182) Z/1 30 mgr Agnieszka Turska
4Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 184) Z/1 30 mgr Radosław Furmaga
5Język angielski - CEF B2 - Kurs zawodowy z elementami IT (lektorat - Grupa: 167) Z/1 30 mgr Michał Narecki
6Język angielski - CEF B2 - Kurs zawodowy z elementami IT (lektorat - Grupa: 168) Z/1 30 mgr Michał Narecki
7Język angielski - CEF B2 - Kurs zawodowy z elementami IT (lektorat - Grupa: 169) Z/1 30 mgr Maria Szeleźniak-Waszczuk
8Język angielski - CEF B2 - Kurs zawodowy z elementami IT (lektorat - Grupa: 170) Z/1 30 mgr Agnieszka Turska
9Język angielski - CEF B2 - Kurs zawodowy z elementami IT (lektorat - Grupa: 171) Z/1 30 mgr Agnieszka Turska
10Język angielski - CEF B2 - Kurs zawodowy z elementami IT (lektorat - Grupa: 172) Z/1 30 mgr Agnieszka Turska
11Język angielski - CEF B2 - Kurs zawodowy z elementami IT (lektorat - Grupa: 253) Z/1 30 mgr Michał Narecki
12Język hiszpański - CEF B2 (lektorat - Grupa: 3) Z/1 28 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
13Język hiszpański - CEF B2 (lektorat - Grupa: 13) Z/1 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
14Język hiszpański - CEF B2 (lektorat - Grupa: 14) Z/1 2 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
15Język niemiecki - CEF B2 (lektorat - Grupa: 36) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
16Język rosyjski - CEF B2+ (lektorat - Grupa: 13) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
17Język rosyjski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 12) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
18Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/1 0 mgr Radosław Furmaga
19Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/1 0 mgr Agnieszka Turska
20Język angielski (profil przyrodniczo-gospodarczy) - poziom CEF B2 (egzamin)E/1 0 mgr Radosław Furmaga
21Język angielski (zawodowy z elementami IT) - poziom CEF B2 (egzamin)E/1 0 mgr Agnieszka Turska
22Język angielski (zawodowy z elementami IT) - poziom CEF B2 (egzamin)E/1 0 mgr Maria Szeleźniak-Waszczuk
23Język angielski (zawodowy z elementami IT) - poziom CEF B2 (egzamin)E/1 0 mgr Michał Narecki
24Język hiszpański - poziom CEF B2 (egzamin)E/1 0 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
25Język niemiecki - poziom CEF B2 (egzamin)E/1 0 mgr Iwona Fijołek
26Język rosyjski - poziom CEF B2 (egzamin)E/1 0 mgr Barbara Okulska
27Język rosyjski (biznesowy) - poziom CEF B2 (egzamin)E/1 0 mgr Barbara Okulska
28Język angielski - CEF B1 - Kurs zawodowy z elementami IT (lektorat - Grupa: 49) Z/1 30 mgr Maria Szeleźniak-Waszczuk
29Język angielski - CEF B2 - Kurs zawodowy z elementami IT (lektorat - Grupa: 69) Z/1 30 mgr Maria Szeleźniak-Waszczuk
Specjalność: programowanie i przetwarzanie informacji
(do wyboru 60 godz. dowolnych zajęć specjalistycznych w semestrze)
(warunkiem uzyskania wpisu w suplemencie do dyplomu o zrealizowaniu określonej specjalności jest zaliczenie na II i III roku
studiów wszystkich zajęć danej specjalności)
1Programowanie aplikacji internetowych (konwersatorium)Z/5 30 dr Rafał Stęgierski
2Programowanie aplikacji internetowych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Rafał Stęgierski
3Programowanie aplikacji internetowych (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Rafał Stęgierski
4Programowanie aplikacji internetowych (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Rafał Stęgierski
5Programowanie aplikacji internetowych (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr Rafał Stęgierski
6Programowanie aplikacji internetowych (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 dr Rafał Stęgierski
7Programowanie aplikacji internetowych (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 dr Rafał Stęgierski
Specjalność: grafika komputerowa i multimedia
1Metody i algorytmy grafiki komputerowej (wykład)Z/5 30 dr Armen Grigoryan
2Metody i algorytmy grafiki komputerowej (ćwiczenia)Z/0 30 dr Armen Grigoryan
Specjalność: administrowanie sieciami komputerowymi
1Przełączanie w sieciach lokalnych i bezprzewodowych (wykład)Z/5 30 Zawieszone
2Przełączanie w sieciach lokalnych i bezprzewodowych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 Zawieszone
3Przełączanie w sieciach lokalnych i bezprzewodowych (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 Zawieszone

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze