Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 4   2018/2019


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Zajęcia obowiązkowe
1Teoria nauki (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
2Etyka z elementami katolickiej myśli społecznej (konwersatorium)Z/2 30 S. prof. dr hab. Barbara Chyrowicz
3Praca roczna dla MISHuS (praca zaliczeniowa)Z/2 0 Brak obsady
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 209) Z/0 30 mgr Ewa Stępniak
2Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 187) Z/0 30 mgr Radosław Furmaga
3Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 213) Z/0 30 mgr Magdalena Matys
4Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 215) Z/0 30 mgr Jacek Kowalik
5Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 216) Z/0 30 dr Izabela Wiśniewska-Kędziora
6Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 217) Z/0 30 dr Izabela Wiśniewska-Kędziora
7Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (lektorat - Grupa: 226) Z/0 30 mgr Magdalena Matys
8Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (lektorat - Grupa: 228) Z/0 30 mgr Dorota Szymczyk
9Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (lektorat - Grupa: 229) Z/0 30 mgr Magdalena Matys
10Język angielski - CEF C1 (lektorat - Grupa: 211) Z/0 30 mgr Jacek Kowalik
11Język hiszpański - CEF A2 - Kurs specjalistyczny o profilu turystycznym z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 15) Z/0 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
12Język hiszpański - CEF A2 - Kurs specjalistyczny o profilu turystycznym z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 16) Z/0 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
13Język hiszpański - CEF B2 (lektorat - Grupa: 3) Z/0 28 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
14Język hiszpański - CEF B2 (lektorat - Grupa: 13) Z/0 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
15Język rosyjski - CEF B2+ (lektorat - Grupa: 10) Z/0 30 mgr Barbara Okulska
16Język włoski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 16) Z/0 30 dr Elżbieta Kolbus
17Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/0 0 mgr Jacek Kowalik
18Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/0 0 mgr Agata Woźniak
19Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/0 0 mgr Magdalena Matys
20Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/0 0 mgr Radosław Furmaga
21Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/0 0 mgr Ewa Stępniak
22Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/0 0 dr Izabela Wiśniewska-Kędziora
23Język angielski - poziom CEF C1 (egzamin)E/0 0 mgr Jacek Kowalik
24Język angielski - Świadectwo Matury Międzynarodowej (CEF C1) (egzamin)E/0 0 Brak obsady
25Język angielski (profil psychologiczny) - poziom CEF B2+ (egzamin)E/0 0 mgr Dorota Szymczyk
26Język angielski (profil psychologiczny) - poziom CEF B2+ (egzamin)E/0 0 mgr Magdalena Matys
27Język hiszpański - poziom CEF A2 (egzamin)E/0 0 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
28Język hiszpański - poziom CEF B2 (egzamin)E/0 0 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
29Język niemiecki - poziom CEF A2 (egzamin)E/0 0 mgr Iwona Fijołek
30Język rosyjski - poziom CEF A2 (egzamin)E/0 0 mgr Barbara Okulska
31Język rosyjski - poziom CEF B2 (egzamin)E/0 0 mgr Barbara Okulska
32Język włoski - poziom CEF B2 (egzamin)E/0 0 dr Elżbieta Kolbus

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze