Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 4   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Zajęcia obowiązkowe
1Etyka z elementami katolickiej myśli społecznej (konwersatorium)Z/2 30 S. prof. dr hab. Barbara Chyrowicz
2Teoria nauki (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
Lektoraty
1Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 302) Z/0 30 mgr Agata Woźniak
2Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 310) Z/0 30 mgr Agnieszka Gryta
3Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 300) Z/0 30 mgr Ewa Stępniak
4Język angielski - CEF B2+ - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (lektorat - Grupa: 277) Z/0 30 mgr Jacek Kowalik
5Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (lektorat - Grupa: 274) Z/0 30 mgr Magdalena Matys
6Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (lektorat - Grupa: 275) Z/0 30 mgr Dorota Szymczyk
7Język francuski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 3) Z/0 30 mgr Maria Piwińska
8Język hiszpański - CEF A1 (lektorat - Grupa: 2) Z/0 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
9Język niemiecki - CEF B2+ - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 44) Z/0 30 mgr Iwona Fijołek
10Język niemiecki - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 101) Z/0 30 mgr Iwona Fijołek
11Język rosyjski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 2) Z/0 30 mgr Barbara Okulska
12Język włoski - CEF B1+ (lektorat - Grupa: 101) Z/0 30 dr Elżbieta Kolbus
13Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/0 0 mgr Agnieszka Gryta
14Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/0 0 mgr Agata Woźniak
15Język angielski (biznesowy) - poziom CEF B2 (egzamin)E/0 0 mgr Ewa Stępniak
16Język angielski (profil psychologiczny) - poziom CEF B2+ (egzamin)E/0 0 mgr Dorota Szymczyk
17Język angielski (profil psychologiczny) - poziom CEF B2+ (egzamin)E/0 0 mgr Jacek Kowalik
18Język angielski (profil psychologiczny) - poziom CEF B2+ (egzamin)E/0 0 mgr Magdalena Matys
19Język angielski (z elementami terminologii teologicznej) - poziom CEF B2+ (egzamin)E/0 0 mgr Agata Woźniak
20Język francuski - poziom CEF B2 (egzamin)E/0 0 mgr Maria Piwińska
21Język niemiecki - poziom CEF B2 (egzamin)E/0 0 mgr Iwona Fijołek
22Język rosyjski - poziom CEF B2 (egzamin)E/0 0 mgr Barbara Okulska
23Język włoski - poziom CEF B2 (egzamin)E/0 0 dr Elżbieta Kolbus

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze