Wydział Nauk Społecznych
Psychologia (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok II - Semestr 4   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Blok wykładów ogólnych
1Diagnostyka inteligencji (wykład)E/3 30 dr Ewa Sokołowska
2Statystyka opisowa (wykład)E/4 15 dr Agnieszka Fudali-Czyż
3Zasoby osobiste i środowiskowe w funkcjonowaniu człowieka (wykład)E/1 15 dr Andrzej Januszewski
Ćwiczenia obowiązkowe (blok podstawowy)
1Statystyka opisowa (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 15 dr Emilia Zabielska-Mendyk
2Statystyka opisowa (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 15 dr Emilia Zabielska-Mendyk
3Statystyka opisowa (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/1 15 dr Emilia Zabielska-Mendyk
4Statystyka opisowa (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/1 15 dr Emilia Zabielska-Mendyk
5Statystyka opisowa (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/1 15 dr Emilia Zabielska-Mendyk
6Statystyka opisowa (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/1 15 dr Emilia Zabielska-Mendyk
7Statystyka opisowa (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/1 15 Brak obsady
8Statystyka opisowa (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/1 15 Brak obsady
9Statystyka opisowa (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/1 15 Brak obsady
10Statystyka opisowa (ćwiczenia - Grupa: 10) Z/1 15 Brak obsady
11Statystyka opisowa (ćwiczenia - Grupa: 11) Z/1 15 Brak obsady
12Statystyka opisowa (ćwiczenia - Grupa: 12) Z/1 15 Brak obsady
13Zasoby osobiste i środowiskowe w funkcjonowaniu człowieka (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 15 dr Andrzej Januszewski
14Zasoby osobiste i środowiskowe w funkcjonowaniu człowieka (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 15 dr Andrzej Januszewski
15Zasoby osobiste i środowiskowe w funkcjonowaniu człowieka (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/1 15 dr Andrzej Januszewski
16Zasoby osobiste i środowiskowe w funkcjonowaniu człowieka (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/1 15 dr Andrzej Januszewski
17Zasoby osobiste i środowiskowe w funkcjonowaniu człowieka (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/1 15 dr Andrzej Januszewski
18Zasoby osobiste i środowiskowe w funkcjonowaniu człowieka (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/1 15 dr Andrzej Januszewski
19Zasoby osobiste i środowiskowe w funkcjonowaniu człowieka (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/1 15 Brak obsady
20Zasoby osobiste i środowiskowe w funkcjonowaniu człowieka (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/1 15 Brak obsady
21Diagnostyka inteligencji (laboratorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Ewa Sokołowska
22Diagnostyka inteligencji (laboratorium - Grupa: 2) Z/2 30 dr Katarzyna Szymona-Pałkowska
23Diagnostyka inteligencji (laboratorium - Grupa: 3) Z/2 30 dr Katarzyna Szymona-Pałkowska
24Diagnostyka inteligencji (laboratorium - Grupa: 4) Z/2 30 dr Katarzyna Szymona-Pałkowska
25Diagnostyka inteligencji (laboratorium - Grupa: 5) Z/2 30 dr Katarzyna Szymona-Pałkowska
26Diagnostyka inteligencji (laboratorium - Grupa: 6) Z/2 30 dr Katarzyna Szymona-Pałkowska
27Diagnostyka inteligencji (laboratorium - Grupa: 7) Z/2 30 dr Katarzyna Szymona-Pałkowska
28Diagnostyka inteligencji (laboratorium - Grupa: 8) Z/2 30 dr Katarzyna Szymona-Pałkowska
29Diagnostyka inteligencji (laboratorium - Grupa: 9) Z/2 30 dr Katarzyna Szymona-Pałkowska
30Diagnostyka inteligencji (laboratorium - Grupa: 10) Z/2 30 dr Ewa Sokołowska
31Diagnostyka inteligencji (laboratorium - Grupa: 11) Z/2 30 Brak obsady
32Diagnostyka inteligencji (laboratorium - Grupa: 12) Z/2 30 Brak obsady
33Diagnostyka inteligencji (laboratorium - Grupa: 13) Z/2 30 Brak obsady
34Diagnostyka inteligencji (laboratorium - Grupa: 14) Z/2 30 Brak obsady
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Wykłady
1Psychologia rodziny (wykład)E/3 30 dr hab. Bogusława Lachowska, prof. KUL
2Psychologia rozwojowa człowieka dorosłego (wykład)E/2 15 VACAT
3Psychologia uzależnień (wykład)E/2 30 Brak obsady
4Psychologia zdrowia (w tym biofeedback) (wykład)E/2 15 dr hab. Agnieszka Kulik
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Ćwiczenia
1Psychologia uzależnień (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 Brak obsady
2Psychologia uzależnień (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 Brak obsady
3Psychologia uzależnień (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 Brak obsady
4Psychologia uzależnień (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/2 30 Brak obsady
5Psychologia zdrowia (w tym biofeedback) (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 15 Brak obsady
6Psychologia zdrowia (w tym biofeedback) (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 15 Brak obsady
7Psychologia zdrowia (w tym biofeedback) (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/1 15 Brak obsady
8Psychologia zdrowia (w tym biofeedback) (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/1 15 Brak obsady
9Psychologia rodziny (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Katarzyna Litwińska-Rączka
10Psychologia rodziny (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 Brak obsady
11Psychologia rodziny (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 Brak obsady
12Psychologia rodziny (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/2 30 Brak obsady
13Psychologia rozwojowa człowieka dorosłego (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 15 VACAT
14Psychologia rozwojowa człowieka dorosłego (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 15 VACAT
15Psychologia rozwojowa człowieka dorosłego (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/1 15 VACAT
16Psychologia rozwojowa człowieka dorosłego (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/1 15 VACAT
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Wykłady
1Psychologia zdrowia w środowisku pracy (wykład)E/5 30 dr hab. Agnieszka Kulik
2Zarządzanie personelem (wykład)E/6 30 Brak obsady
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Ćwiczenia
1Psychologia zdrowia w środowisku pracy (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/2 30 mgr Natalia Kajka
2Psychologia zdrowia w środowisku pracy (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/2 30 mgr Natalia Kajka
3Psychologia zdrowia w środowisku pracy (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/2 30 mgr Natalia Kajka
4Psychologia zdrowia w środowisku pracy (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/2 30 mgr Natalia Kajka
5Zarządzanie personelem (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/2 30 Brak obsady
6Zarządzanie personelem (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/2 30 Brak obsady
7Zarządzanie personelem (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/2 30 Brak obsady
8Zarządzanie personelem (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/2 30 Brak obsady

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze