Wydział Nauk Społecznych
Psychologia (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok II - Semestr 4   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Blok wykładów ogólnych
1Diagnostyka inteligencji (wykład)E/3 30 dr Ewa Sokołowska
2Statystyka opisowa (wykład)E/4 15 dr Agnieszka Fudali-Czyż
3Zasoby osobiste i środowiskowe w funkcjonowaniu człowieka (wykład)E/1 15 dr Andrzej Januszewski
Ćwiczenia obowiązkowe (blok podstawowy)
1Statystyka opisowa (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 15 dr Emilia Zabielska-Mendyk
2Statystyka opisowa (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 15 dr Emilia Zabielska-Mendyk
3Statystyka opisowa (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/1 15 dr Emilia Zabielska-Mendyk
4Statystyka opisowa (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/1 15 dr Emilia Zabielska-Mendyk
5Statystyka opisowa (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/1 15 dr Emilia Zabielska-Mendyk
6Statystyka opisowa (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/1 15 dr Emilia Zabielska-Mendyk
7Statystyka opisowa (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/1 15 mgr Marcin Wojtasiński
8Statystyka opisowa (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/1 15 mgr Marcin Wojtasiński
9Statystyka opisowa (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/1 15 dr Emilia Zabielska-Mendyk
10Statystyka opisowa (ćwiczenia - Grupa: 10) Z/1 15 dr Emilia Zabielska-Mendyk
11Statystyka opisowa (ćwiczenia - Grupa: 11) Z/1 15 dr Emilia Zabielska-Mendyk
12Statystyka opisowa (ćwiczenia - Grupa: 12) Z/1 15 dr Emilia Zabielska-Mendyk
13Zasoby osobiste i środowiskowe w funkcjonowaniu człowieka (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 15 dr Andrzej Januszewski
14Zasoby osobiste i środowiskowe w funkcjonowaniu człowieka (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 15 dr Andrzej Januszewski
15Zasoby osobiste i środowiskowe w funkcjonowaniu człowieka (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/1 15 dr Andrzej Januszewski
16Zasoby osobiste i środowiskowe w funkcjonowaniu człowieka (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/1 15 S. mgr Olena Kuts
17Zasoby osobiste i środowiskowe w funkcjonowaniu człowieka (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/1 15 dr Andrzej Januszewski
18Zasoby osobiste i środowiskowe w funkcjonowaniu człowieka (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/1 15 dr Andrzej Januszewski
19Zasoby osobiste i środowiskowe w funkcjonowaniu człowieka (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/1 15 mgr Ana Ivanova
20Zasoby osobiste i środowiskowe w funkcjonowaniu człowieka (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/1 15 S. mgr Olena Kuts
21Diagnostyka inteligencji (laboratorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Ewa Sokołowska
22Diagnostyka inteligencji (laboratorium - Grupa: 2) Z/2 30 dr Katarzyna Szymona-Pałkowska
23Diagnostyka inteligencji (laboratorium - Grupa: 3) Z/2 30 dr Katarzyna Szymona-Pałkowska
24Diagnostyka inteligencji (laboratorium - Grupa: 4) Z/2 30 dr Katarzyna Szymona-Pałkowska
25Diagnostyka inteligencji (laboratorium - Grupa: 5) Z/2 30 dr Katarzyna Szymona-Pałkowska
26Diagnostyka inteligencji (laboratorium - Grupa: 6) Z/2 30 dr Katarzyna Szymona-Pałkowska
27Diagnostyka inteligencji (laboratorium - Grupa: 7) Z/2 30 dr Katarzyna Szymona-Pałkowska
28Diagnostyka inteligencji (laboratorium - Grupa: 8) Z/2 30 dr Katarzyna Szymona-Pałkowska
29Diagnostyka inteligencji (laboratorium - Grupa: 9) Z/2 30 mgr Gabriela Gaber
30Diagnostyka inteligencji (laboratorium - Grupa: 10) Z/2 30 dr Ewa Sokołowska
31Diagnostyka inteligencji (laboratorium - Grupa: 11) Z/2 30 mgr Sylwia Jankowicz
32Diagnostyka inteligencji (laboratorium - Grupa: 12) Z/2 30 mgr Magdalena Pietnoczko
33Diagnostyka inteligencji (laboratorium - Grupa: 13) Z/2 30 mgr Anna Mańkowska
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (lektorat - Grupa: 26) Z/1 30 mgr Dorota Szymczyk
2Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (lektorat - Grupa: 28) Z/1 30 mgr Magdalena Matys
3Język angielski - CEF B2+ - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (lektorat - Grupa: 277) Z/1 30 mgr Jacek Kowalik
4Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (lektorat - Grupa: 269) Z/1 30 dr Izabela Wiśniewska-Kędziora
5Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (lektorat - Grupa: 270) Z/1 30 mgr Agata Woźniak
6Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (lektorat - Grupa: 271) Z/1 30 mgr Magdalena Matys
7Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (lektorat - Grupa: 273) Z/1 30 mgr Jacek Kowalik
8Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (lektorat - Grupa: 274) Z/1 30 mgr Magdalena Matys
9Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (lektorat - Grupa: 275) Z/1 30 mgr Dorota Szymczyk
10Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (lektorat - Grupa: 276) Z/1 30 mgr Dorota Szymczyk
11Język angielski - CEF C1 - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (lektorat - Grupa: 333) Z/1 30 mgr Jacek Kowalik
12Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa: 101) Z/1 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
13Język hiszpański - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 23) Z/1 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
14Język hiszpański - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 25) Z/1 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
15Język hiszpański - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 26) Z/1 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
16Język niemiecki - CEF B2+ - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 44) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
17Język niemiecki - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 43) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
18Język niemiecki - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 45) Z/1 30 dr Katarzyna Jakubów
19Język rosyjski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 16) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
20Język rosyjski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 17) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
21Język rosyjski - CEF B2+ - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 19) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
22Język włoski - CEF - B2+ - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 20) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
23Język włoski - CEF B1+ (lektorat - Grupa: 101) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
24Język włoski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 21) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
25Język angielski - Certyfikat CAE (CEF C1) (egzamin)E/2 0 Brak obsady
26Język angielski - Certyfikat FCE (CEF B2) (egzamin)E/2 0 Brak obsady
27Język angielski (profil psychologiczny) - poziom CEF B2+ (egzamin)E/2 0 mgr Agata Woźniak
28Język angielski (profil psychologiczny) - poziom CEF B2+ (egzamin)E/2 0 mgr Dorota Szymczyk
29Język angielski (profil psychologiczny) - poziom CEF B2+ (egzamin)E/2 0 mgr Jacek Kowalik
30Język angielski (profil psychologiczny) - poziom CEF B2+ (egzamin)E/2 0 mgr Magdalena Matys
31Język angielski (profil psychologiczny) - poziom CEF B2+ (egzamin)E/2 0 dr Izabela Wiśniewska-Kędziora
32Język angielski (profil psychologiczny) - poziom CEF C1 (egzamin)E/2 0 mgr Jacek Kowalik
33Język hiszpański (z elementami terminologii psychologicznej) - poziom CEF B2+ (egzamin)E/2 0 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
34Język niemiecki (z elementami terminologii psychologicznej) - poziom CEF B2+ (egzamin)E/2 0 dr Katarzyna Jakubów
35Język niemiecki (z elementami terminologii psychologicznej) - poziom CEF B2+ (egzamin)E/2 0 mgr Iwona Fijołek
36Język rosyjski (z elementami terminologii psychologicznej) - poziom CEF B2+ (egzamin)E/2 0 mgr Barbara Okulska
37Język włoski (z elementami terminologii psychologicznej) - poziom CEF B2+ (egzamin)E/2 0 dr Elżbieta Kolbus
38Basic Polish for Chinese (lektorat)Z/2 30 Brak obsady
39Basic Polish for Chinese. Conversation (lektorat)Z/2 30 dr Agnieszka Jarosz
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Wykłady
1Psychologia rodziny (wykład)E/3 30 dr hab. Bogusława Lachowska, prof. KUL
2Psychologia rozwojowa człowieka dorosłego (wykład)E/2 15 dr Monika Dacka
3Psychologia uzależnień (wykład)E/2 30 dr Joanna Chwaszcz
4Psychologia zdrowia (w tym biofeedback) (wykład)E/2 15 dr Elżbieta Januszewska
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Ćwiczenia
1Psychologia uzależnień (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Joanna Chwaszcz
2Psychologia uzależnień (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr Joanna Chwaszcz
3Psychologia uzależnień (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 dr Joanna Chwaszcz
4Psychologia uzależnień (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/2 30 dr Joanna Chwaszcz
5Psychologia zdrowia (w tym biofeedback) (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 15 mgr Ewelina Frańczyk
6Psychologia zdrowia (w tym biofeedback) (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 15 mgr Ewelina Frańczyk
7Psychologia zdrowia (w tym biofeedback) (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/1 15 mgr Agata Banakiewicz
8Psychologia zdrowia (w tym biofeedback) (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/1 15 mgr Agata Banakiewicz
9Psychologia rodziny (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Sabina Więsyk
10Psychologia rodziny (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr Dominika Zarosińska
11Psychologia rodziny (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 dr Dominika Zarosińska
12Psychologia rodziny (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/2 30 mgr Jagoda Łokczewska
13Psychologia rozwojowa człowieka dorosłego (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 15 dr Monika Dacka
14Psychologia rozwojowa człowieka dorosłego (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 15 dr Monika Dacka
15Psychologia rozwojowa człowieka dorosłego (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/1 15 dr Monika Dacka
16Psychologia rozwojowa człowieka dorosłego (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/1 15 dr Monika Dacka
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Wykłady
1Psychologia zdrowia w środowisku pracy (wykład)E/5 30 dr Elżbieta Januszewska
2Zarządzanie personelem (wykład)E/6 30 dr Jacek Sobek
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Ćwiczenia
1Psychologia zdrowia w środowisku pracy (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/2 30 mgr Natalia Kajka
2Psychologia zdrowia w środowisku pracy (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/2 30 mgr Natalia Kajka
3Psychologia zdrowia w środowisku pracy (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/2 30 dr Agata Poręba-Chabros
4Psychologia zdrowia w środowisku pracy (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/2 30 dr Agata Poręba-Chabros
5Zarządzanie personelem (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/2 30 mgr Joanna Mierzwińska
6Zarządzanie personelem (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/2 30 mgr Justyna Nowicka
7Zarządzanie personelem (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/2 30 mgr Wojciech Styk
8Zarządzanie personelem (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/2 30 mgr Wojciech Styk

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze