Wydział Nauk Społecznych
Psychologia (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok II - Semestr 4   2018/2019


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Blok wykładów ogólnych
1Diagnostyka inteligencji (wykład)E/3 30 Ks. dr Paweł Brudek
2Statystyka opisowa (wykład)E/4 15 dr Agnieszka Fudali-Czyż
3Zasoby osobiste i środowiskowe w funkcjonowaniu człowieka (wykład)E/1 15 dr Andrzej Januszewski
Ćwiczenia obowiązkowe (blok podstawowy)
1Statystyka opisowa (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 15 dr Magdalena Szubielska
2Statystyka opisowa (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 15 dr Magdalena Szubielska
3Statystyka opisowa (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/1 15 dr Magdalena Szubielska
4Statystyka opisowa (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/1 15 dr Magdalena Szubielska
5Statystyka opisowa (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/1 15 dr Magdalena Szubielska
6Statystyka opisowa (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/1 15 mgr Natalia Kopiś
7Statystyka opisowa (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/1 15 mgr Natalia Kopiś
8Statystyka opisowa (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/1 15 mgr Natalia Kopiś
9Statystyka opisowa (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/1 15 mgr Natalia Kopiś
10Statystyka opisowa (ćwiczenia - Grupa: 10) Z/1 15 mgr Natalia Kopiś
11Statystyka opisowa (ćwiczenia - Grupa: 11) Z/1 15 mgr Paula Śliwa
12Statystyka opisowa (ćwiczenia - Grupa: 12) Z/1 15 mgr Paula Śliwa
13Zasoby osobiste i środowiskowe w funkcjonowaniu człowieka (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 15 dr Justyna Iskra
14Zasoby osobiste i środowiskowe w funkcjonowaniu człowieka (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 15 dr Justyna Iskra
15Zasoby osobiste i środowiskowe w funkcjonowaniu człowieka (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/1 15 mgr Agnieszka Orłowska
16Zasoby osobiste i środowiskowe w funkcjonowaniu człowieka (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/1 15 dr Andrzej Januszewski
17Zasoby osobiste i środowiskowe w funkcjonowaniu człowieka (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/1 15 dr Andrzej Januszewski
18Zasoby osobiste i środowiskowe w funkcjonowaniu człowieka (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/1 15 dr Andrzej Januszewski
19Zasoby osobiste i środowiskowe w funkcjonowaniu człowieka (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/1 15 dr Andrzej Januszewski
20Zasoby osobiste i środowiskowe w funkcjonowaniu człowieka (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/1 15 dr Andrzej Januszewski
21Zasoby osobiste i środowiskowe w funkcjonowaniu człowieka (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/1 15 S. mgr Olena Kuts
Laboratorium (blok podstawowy)
1Diagnostyka inteligencji (laboratorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Dorota Kuncewicz
2Diagnostyka inteligencji (laboratorium - Grupa: 2) Z/2 30 dr Ewa Sokołowska
3Diagnostyka inteligencji (laboratorium - Grupa: 3) Z/2 30 dr Ewa Sokołowska
4Diagnostyka inteligencji (laboratorium - Grupa: 4) Z/2 30 dr Monika Guzewicz
5Diagnostyka inteligencji (laboratorium - Grupa: 5) Z/2 30 dr Monika Guzewicz
6Diagnostyka inteligencji (laboratorium - Grupa: 6) Z/2 30 mgr Ewelina Dąbrowska
7Diagnostyka inteligencji (laboratorium - Grupa: 7) Z/2 30 dr Monika Guzewicz
8Diagnostyka inteligencji (laboratorium - Grupa: 8) Z/2 30 mgr Sylwia Jankowicz
9Diagnostyka inteligencji (laboratorium - Grupa: 9) Z/2 30 dr Monika Guzewicz
10Diagnostyka inteligencji (laboratorium - Grupa: 10) Z/2 30 dr Katarzyna Szymona-Pałkowska
11Diagnostyka inteligencji (laboratorium - Grupa: 11) Z/2 30 dr Katarzyna Szymona-Pałkowska
12Diagnostyka inteligencji (laboratorium - Grupa: 12) Z/2 30 dr Katarzyna Szymona-Pałkowska
13Diagnostyka inteligencji (laboratorium - Grupa: 13) Z/2 30 dr Monika Guzewicz
14Diagnostyka inteligencji (laboratorium - Grupa: 14) Z/2 30 mgr Ewelina Dąbrowska
Lektoraty
1Basic Polish for Chinese (lektorat)Z/2 30 dr hab. Cecylia Galilej
2Basic Polish for Chinese. Conversation (lektorat)Z/2 30 dr hab. Cecylia Galilej
3Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (lektorat - Grupa: 269) Z/1 30 mgr Agata Woźniak
4Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (lektorat - Grupa: 270) Z/1 30 mgr Agata Woźniak
5Język angielski - CEF B2 (lektorat)Z/1 30 Brak obsady
6Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 3) Z/1 30 mgr Ewa Stępniak
7Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 203) Z/1 30 mgr Ewa Stępniak
8Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 206) Z/1 30 mgr Agnieszka Gryta
9Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 222) Z/1 30 mgr Ewa Stępniak
10Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 223) Z/1 30 mgr Ewa Stępniak
11Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (lektorat - Grupa: 219) Z/1 30 dr Izabela Wiśniewska-Kędziora
12Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (lektorat - Grupa: 220) Z/1 30 dr Izabela Wiśniewska-Kędziora
13Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (lektorat - Grupa: 221) Z/1 30 dr Izabela Wiśniewska-Kędziora
14Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (lektorat - Grupa: 224) Z/1 30 mgr Magdalena Matys
15Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (lektorat - Grupa: 225) Z/1 30 mgr Dorota Szymczyk
16Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (lektorat - Grupa: 226) Z/1 30 mgr Magdalena Matys
17Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (lektorat - Grupa: 227) Z/1 30 dr Izabela Wiśniewska-Kędziora
18Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (lektorat - Grupa: 228) Z/1 30 mgr Dorota Szymczyk
19Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (lektorat - Grupa: 229) Z/1 30 mgr Magdalena Matys
20Język hiszpański - CEF B2 (lektorat - Grupa: 3) Z/1 28 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
21Język hiszpański - CEF B2 (lektorat - Grupa: 13) Z/1 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
22Język hiszpański - CEF B2 (lektorat - Grupa: 14) Z/1 2 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
23Język hiszpański - CEF B2 (lektorat - Grupa: 18) Z/1 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
24Język niemiecki - CEF B2 (lektorat - Grupa: 36) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
25Język niemiecki - CEF B2 (lektorat - Grupa: 39) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
26Język niemiecki - CEF B2+ (lektorat - Grupa: 35) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
27Język niemiecki - CEF B2+ (lektorat - Grupa: 38) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
28Język rosyjski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 16) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
29Język rosyjski - CEF B2+ (lektorat - Grupa: 13) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
30Język rosyjski - CEF B2+ (lektorat - Grupa: 14) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
31Język rosyjski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 12) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
32Język rosyjski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu turystyczno-biznesowym (lektorat - Grupa: 19) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
33Język włoski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 16) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
34Język angielski (egzamin)E/2 0 Brak obsady
35Język angielski - poziom CEF B1 (egzamin)E/2 0 Brak obsady
36Język angielski - poziom CEF B2+ (egzamin)E/2 0 Brak obsady
37Język angielski - poziom CEF B2+ (egzamin)E/2 0 mgr Katarzyna Plebanek-Karolak
38Język angielski (biznesowy) - poziom CEF B2+ (egzamin)E/2 0 mgr Agnieszka Gryta
39Język angielski (biznesowy) - poziom CEF B2+ (egzamin)E/2 0 mgr Ewa Stępniak
40Język angielski (profil psychologiczny) - poziom CEF B2+ (egzamin)E/2 0 mgr Dorota Szymczyk
41Język angielski (profil psychologiczny) - poziom CEF B2+ (egzamin)E/2 0 dr Izabela Wiśniewska-Kędziora
42Język angielski (profil psychologiczny) - poziom CEF B2+ (egzamin)E/2 0 mgr Magdalena Matys
43Język hiszpański (z elementami terminologii psychologicznej) - poziom CEF B2+ (egzamin)E/2 0 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
44Język niemiecki - poziom CEF A2 (egzamin)E/2 0 mgr Iwona Fijołek
45Język niemiecki (z elementami terminologii psychologicznej) - poziom CEF B2+ (egzamin)E/2 0 mgr Iwona Fijołek
46Język rosyjski (z elementami terminologii psychologicznej) - poziom CEF B2+ (egzamin)E/2 0 mgr Barbara Okulska
47Język włoski (egzamin)E/2 0 Brak obsady
48Język włoski - poziom CEF A2 (egzamin)E/2 0 dr Elżbieta Kolbus
49Język włoski - poziom CEF B1 (egzamin)E/2 0 dr Elżbieta Kolbus
50Język włoski (z elementami terminologii psychologicznej) - poziom CEF B2+ (egzamin)E/2 0 dr Elżbieta Kolbus
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Wykłady
1Psychologia rodziny (wykład)E/3 30 dr hab. Bogusława Lachowska, prof. KUL
2Psychologia rozwojowa człowieka dorosłego (wykład)E/2 15 dr Anna Ciesielska
3Psychologia uzależnień (wykład)E/2 30 dr Joanna Chwaszcz
4Psychologia zdrowia (w tym biofeedback) (wykład)E/2 15 dr hab. Agnieszka Kulik
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Ćwiczenia
1Psychologia uzależnień (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Agnieszka Palacz-Chrisidis
2Psychologia uzależnień (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr Agnieszka Palacz-Chrisidis
3Psychologia uzależnień (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 dr Agnieszka Palacz-Chrisidis
4Psychologia uzależnień (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/2 30 dr Agnieszka Palacz-Chrisidis
5Psychologia uzależnień (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/2 30 dr Agnieszka Palacz-Chrisidis
6Psychologia zdrowia (w tym biofeedback) (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 15 mgr Joanna Mielniczek
7Psychologia zdrowia (w tym biofeedback) (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 15 mgr Agata Banakiewicz
8Psychologia zdrowia (w tym biofeedback) (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/1 15 mgr Joanna Księska-Koszałka
9Psychologia zdrowia (w tym biofeedback) (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/1 15 mgr Agata Banakiewicz
10Psychologia zdrowia (w tym biofeedback) (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/1 15 mgr Natalia Kajka
11Psychologia rodziny (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Sabina Więsyk
12Psychologia rodziny (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Jagoda Łokczewska
13Psychologia rodziny (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 mgr Jagoda Łokczewska
14Psychologia rodziny (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/2 30 mgr Lidia Chochorowska
15Psychologia rodziny (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/2 30 mgr Sabina Więsyk
16Psychologia rozwojowa człowieka dorosłego (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 15 dr Anna Ciesielska
17Psychologia rozwojowa człowieka dorosłego (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 15 mgr Agata Grzywaczewska
18Psychologia rozwojowa człowieka dorosłego (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/1 15 dr Anna Ciesielska
19Psychologia rozwojowa człowieka dorosłego (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/1 15 dr Anna Ciesielska
20Psychologia rozwojowa człowieka dorosłego (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/1 15 dr Anna Ciesielska
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Wykłady
1Psychologia zdrowia w środowisku pracy (wykład)E/5 30 dr hab. Agnieszka Kulik
2Zarządzanie personelem (wykład)E/6 30 dr Tomasz Korulczyk
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Ćwiczenia
1Psychologia zdrowia w środowisku pracy (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/2 30 mgr Natalia Kajka
2Psychologia zdrowia w środowisku pracy (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/2 30 mgr Joanna Mielniczek
3Psychologia zdrowia w środowisku pracy (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/2 30 mgr Natalia Kajka
4Psychologia zdrowia w środowisku pracy (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/2 30 mgr Natalia Kajka
5Zarządzanie personelem (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/2 30 mgr Kamil Chibowski
6Zarządzanie personelem (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/2 30 dr Tomasz Korulczyk
7Zarządzanie personelem (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/2 30 mgr Justyna Nowicka
8Zarządzanie personelem (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/2 30 mgr Justyna Nowicka

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze