Wydział Nauk Humanistycznych
Krajoznawstwo i turystyka kulturowa (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 4   2018/2019


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Zarządzanie w turystyce (wykład)Z/3 30 dr inż. Monika Wawer
2Formy osadnictwa i ich rozwój przestrzenny (wykład)Zbo/1 15 dr hab. Jacek Chachaj, prof. KUL
3Literacka turystyka kulturowa (wykład)Zbo/1 15 dr hab. Beata Obsulewicz-Niewińska, prof. KUL
4Populacja, liczby i idee (wykład)Zbo/2 30 dr hab. Piotr Rachwał
Ćwiczenia obowiązkowe
1Zarządzanie w turystyce (ćwiczenia)Z/2 30 dr inż. Monika Wawer
2Język łaciński (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Paweł Kras
Konwersatoria obowiązkowe
1Przestrzeń gospodarcza miasta i wsi (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Andrzej Niewiński, prof. KUL
2Tanatoturystyka i monumentalistyka (konwersatorium)Z/2 30 prof. dr hab. Zbigniew Niebelski
3Literatura podróżnicza (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Joanna Szady
4Krajobraz w literaturze europejskiej (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Joanna Szady
5Stan i rozmieszczenie ludności świata (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Alicja Puszka
Lektoraty
1Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 210) Z/1 30 mgr Jacek Kowalik
2Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 213) Z/1 30 mgr Magdalena Matys
3Język rosyjski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 18) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
4Język rosyjski - CEF B2+ (lektorat - Grupa: 13) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
5Język rosyjski - CEF B2+ (lektorat - Grupa: 14) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
6Język rosyjski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu turystyczno-biznesowym (lektorat - Grupa: 11) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
7Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Magdalena Matys
8Język rosyjski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Barbara Okulska
9Język rosyjski (profil turystyczno-biznesowy) - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Barbara Okulska
Egzaminy
1Krajobraz demograficzny (egzamin)E/2 0 dr hab. Piotr Rachwał
2Literacka turystyka kulturowa (egzamin)E/2 0 dr hab. Beata Obsulewicz-Niewińska, prof. KUL
3Literacka turystyka kulturowa (egzamin)E/2 0 dr hab. Joanna Szady
4Etnoturystyka i turystyka miejska (egzamin)E/2 0 dr hab. Jacek Chachaj, prof. KUL
5Etnoturystyka i turystyka miejska (egzamin)E/2 0 dr hab. Andrzej Niewiński, prof. KUL

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze