Wydział Nauk Humanistycznych
Krajoznawstwo i turystyka kulturowa (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 4   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Podstawy psychologii (wykład)Z/2 30 dr Paweł Kot
2Formy osadnictwa i ich rozwój przestrzenny (wykład)Zbo/1 15 dr hab. Jacek Chachaj, prof. KUL
3Literacka turystyka kulturowa (wykład)Zbo/1 15 prof. dr hab. Beata Obsulewicz-Niewińska
4Populacja, liczby i idee (wykład)Zbo/2 30 dr hab. Piotr Rachwał
Ćwiczenia obowiązkowe
1Język łaciński (ćwiczenia)Z/2 30 mgr Alicja Narecka
Konwersatoria obowiązkowe
1Psychologia turystyki (konwersatorium)Z/2 30 dr Paweł Kot
2Przestrzeń gospodarcza miasta i wsi (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Andrzej Niewiński, prof. KUL
3Tanatoturystyka i monumentalistyka (konwersatorium)Z/2 30 prof. dr hab. Zbigniew Niebelski
4Literatura podróżnicza (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Joanna Szady
5Krajobraz w literaturze europejskiej (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Joanna Szady
6Stan i rozmieszczenie ludności świata (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Piotr Rachwał
Objazd naukowo-warsztatowy
1Objazd naukowo-warsztatowy (zajęcia terenowe)Zbo/1 72 dr Marcin Karkut
Lektoraty
1Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Jacek Kowalik
2Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Michał Narecki
3Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Agnieszka Gryta
4Język francuski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Maria Piwińska
5Język hiszpański - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
6Język niemiecki - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Iwona Fijołek
7Język rosyjski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Barbara Okulska
8Język rosyjski (biznesowy) - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Barbara Okulska
9Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 305) Z/1 30 mgr Jacek Kowalik
10Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 307) Z/1 30 mgr Michał Narecki
11Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 310) Z/1 30 mgr Agnieszka Gryta
12Język francuski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 3) Z/1 30 mgr Maria Piwińska
13Język hiszpański - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 25) Z/1 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
14Język hiszpański - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 26) Z/1 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
15Język niemiecki - CEF B2+ - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 44) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
16Język niemiecki - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 43) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
17Język rosyjski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 17) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
18Język rosyjski - CEF B2+ - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 19) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
Egzaminy
1Krajobraz demograficzny (egzamin)E/2 0 dr hab. Piotr Rachwał
2Literacka turystyka kulturowa (egzamin)E/2 0 prof. dr hab. Beata Obsulewicz-Niewińska
3Literacka turystyka kulturowa (egzamin)E/2 0 dr hab. Joanna Szady
4Etnoturystyka i turystyka miejska (egzamin)E/2 0 dr hab. Andrzej Niewiński, prof. KUL
5Etnoturystyka i turystyka miejska (egzamin)E/2 0 dr hab. Jacek Chachaj, prof. KUL

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze