Wydział Nauk Humanistycznych
Edytorstwo (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 4   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Sztuka edytorska (wykład)E/1 30 Brak obsady
2Literatura powszechna (od romantyzmu do 1918) (wykład)Z/1 15 Brak obsady
Wykłady monograficzne
1Archiwa literackie (wykład)Zbo/1 15 Brak obsady
2Literatura polska XIX wieku w perspektywie edytorskiej (wykład)Zbo/1 15 Brak obsady
Ćwiczenia obowiązkowe
1Podstawy krytyki genezy i krytyki tekstu (ćwiczenia)Z/1 30 Brak obsady
2Historia literatury polskiej (od romantyzmu do 1918) (ćwiczenia)Z/1 30 Brak obsady
3Poetyka z elementami teorii literatury (ćwiczenia)Z/1 30 Brak obsady
Konwersatoria
1Adiustacja i korekta (konwersatorium)Z/1 30 Brak obsady
2Podstawy grafiki komputerowej (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 Brak obsady
3Podstawy grafiki komputerowej (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 30 Brak obsady
Konwersatoria do wyboru
1Prawo autorskie i prasowe (konwersatorium)Zbo/3 15 Brak obsady
2Prawo własności intelektualnej (konwersatorium)Zbo/3 15 Brak obsady

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze