Wydział Nauk Humanistycznych
Edytorstwo (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 4   2018/2019


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Sztuka edytorska (wykład)Zbo/2 30 dr hab. Wojciech Kruszewski, prof. KUL
2Literatura powszechna (od romantyzmu do 1918) (wykład)Z/1 15 dr hab. Monika Kulesza
Wykłady monograficzne
1Edycje wielkich pisarzy (wykład)Zbo/1 15 dr hab. Beata Obsulewicz-Niewińska, prof. KUL
2Polskie życie literacko-kulturalne na przełomie XIX i XX wieku w perspektywie edytorskiej (wykład)Zbo/1 15 dr Joanna Lekan-Mrzewka
Ćwiczenia obowiązkowe
1Podstawy krytyki genezy i krytyki tekstu (ćwiczenia)Z/3 30 dr hab. Dariusz Pachocki, prof. KUL
2Historia literatury polskiej (od romantyzmu do 1918) (ćwiczenia)Z/3 30 dr Joanna Lekan-Mrzewka
3Poetyka z elementami teorii literatury (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Ireneusz Piekarski
Konwersatoria
1Adiustacja i korekta (konwersatorium)Z/3 30 dr hab. Michał Wyrostkiewicz, prof. KUL
2Redakcja tekstów obcojęzycznych (konwersatorium)Z/3 30 dr Łukasz Borowiec
3Podstawy grafiki komputerowej (konwersatorium - Grupa: 1) Z/3 30 dr inż. Ewa Mackoś-Iwaszko
4Podstawy grafiki komputerowej (konwersatorium - Grupa: 2) Z/3 30 dr inż. Ewa Mackoś-Iwaszko
Konwersatoria do wyboru
1Prawo autorskie i prasowe (konwersatorium)Z/3 15 Zawieszone
2Prawo własności intelektualnej (konwersatorium)Z/3 15 dr Monika Szabłowska-Zaremba
Lektoraty
1Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 186) Z/1 30 mgr Radosław Furmaga
2Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 210) Z/1 30 mgr Jacek Kowalik
3Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 215) Z/1 30 mgr Jacek Kowalik
4Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 217) Z/1 30 dr Izabela Wiśniewska-Kędziora
5Język hiszpański - CEF B2 (lektorat - Grupa: 3) Z/1 28 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
6Język hiszpański - CEF B2 (lektorat - Grupa: 13) Z/1 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
7Język hiszpański - CEF B2 (lektorat - Grupa: 14) Z/1 2 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
8Język niemiecki - CEF B2 (lektorat - Grupa: 36) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
9Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Jacek Kowalik
10Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Magdalena Matys
11Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Radosław Furmaga
12Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 dr Izabela Wiśniewska-Kędziora
13Język angielski - poziom CEF C1 (egzamin)E/2 0 mgr Jacek Kowalik
14Język hiszpański - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
15Język niemiecki - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Iwona Fijołek
Egzaminy
1Historia literatury polskiej (od romantyzmu do 1918) (egzamin)E/1 0 dr Joanna Lekan-Mrzewka
2Sztuka edytorska (egzamin)E/2 0 dr hab. Wojciech Kruszewski, prof. KUL

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze