Wydział Nauk Społecznych
Socjologia (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 4   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe kursowe
1Metody badań jakościowych (wykład)E/4 30 dr hab. Wioletta Szymczak, prof. KUL
2Współczesne teorie socjologiczne (wykład)E/4 30 prof. dr hab. Sławomir Partycki
3Makrostruktury społeczne (wykład)E/2 15 Ks. dr hab. Jan Szymczyk, prof. KUL
Ćwiczenia obowiązkowe
1Metody badań ilościowych (ćwiczenia)Z/0 15 dr Małgorzata Szyszka
2Metody badań jakościowych (ćwiczenia)Z/0 15 dr Małgorzata Szyszka
3Makrostruktury społeczne (ćwiczenia)Z/1 15 Ks. mgr Marek Pabich
Lektoraty
1Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 308) Z/1 30 mgr Magdalena Matys
2Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 294) Z/1 30 mgr Agnieszka Gryta
3Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 295) Z/1 30 mgr Agnieszka Gryta
4Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 299) Z/1 30 mgr Agnieszka Gryta
5Język angielski - CEF C1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 334) Z/1 30 mgr Jacek Kowalik
6Język niemiecki - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 43) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
7Język nowożytny - CEF B2+ (lektorat)Z/1 30 Brak obsady
8Język rosyjski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 16) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
9Język rosyjski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 18) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
10Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Agnieszka Gryta
11Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Magdalena Matys
12Język angielski - poziom CEF C1 (egzamin)E/2 0 mgr Jacek Kowalik
13Język angielski (biznesowy) - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Agnieszka Gryta
14Język niemiecki - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Iwona Fijołek
15Język rosyjski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Barbara Okulska
Wykłady fakultatywne
1Sociology in Europe (wykład)E/2 30 Zawieszone
2Socjologia problemów społecznych (wykład)E/2 30 dr hab. Jadwiga Plewko
Specjalność: Służby publiczne i polityka rodzinna
Wykłady obowiązkowe
1Socjologia organizacji i administracji (wykład)E/3 15 Ks. dr hab. Jan Szymczyk, prof. KUL
Specjalność: Służby publiczne i polityka rodzinna
Konwersatoria obowiązkowe
1Wybrane zagadnienia prawa publicznego i rodzinnego (konwersatorium)Z/3 30 dr hab. Grzegorz Tylec, prof. KUL
2Patologie życia rodzinnego (konwersatorium)Z/2 15 mgr Magdalena Stefaniak
3Organizacje pozarządowe w aktywnej polityce społecznej (konwersatorium)Z/3 30 mgr Katarzyna Dziewulska-Bandura
Specjalność: Służby publiczne i polityka rodzinna
Warsztaty obowiązkowe
1Strategie rozwiązywania problemów społecznych (warsztaty)Z/3 30 Ks. dr Tomasz Adamczyk
Specjalność: Socjologia gospodarki i Internetu
Wykłady obowiązkowe
1Wybrane zagadnienia z prawa gospodarczego (wykład)E/2 15 dr hab. Przemysław Czarnek, prof. KUL
2Internet i prawo (wykład)E/2 15 dr hab. Grzegorz Tylec, prof. KUL
3Marketing 2.0 (wykład)E/3 30 dr hab. Urszula Soler
Specjalność: Socjologia gospodarki i Internetu
Konwersatoria obowiązkowe
1Antropologia gospodarcza (konwersatorium)Z/2 30 mgr Gabriela Kuc-Stefaniuk
2Edukacja w Internecie (konwersatorium)Z/2 30 mgr Elżbieta Dul-Sołtys
3Przedsiębiorczość i innowacyjność w sieci (konwersatorium)Z/1 15 mgr Mariola Kowalczyk
Specjalność: Socjologia gospodarki i Internetu
Warsztaty obowiązkowe
1Design thinking (warsztaty)Z/1 15 mgr Patrycja Gas
2Social media marketing (warsztaty)Z/1 15 mgr Michał Wójcik

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze