Wydział Nauk Społecznych
Socjologia (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 4   2018/2019


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe kursowe
1Metody badań jakościowych (wykład)E/4 30 dr hab. Wioletta Szymczak, prof. KUL
2Współczesne teorie socjologiczne (wykład)E/4 30 prof. dr hab. Sławomir Partycki
3Makrostruktury społeczne (wykład)E/2 15 Ks. dr hab. Jan Szymczyk
Ćwiczenia obowiązkowe
1Metody badań ilościowych (ćwiczenia)Z/0 15 dr Małgorzata Szyszka
2Metody badań jakościowych (ćwiczenia)Z/0 15 dr Małgorzata Szyszka
3Makrostruktury społeczne (ćwiczenia)Z/1 15 Ks. mgr Marek Pabich
Lektoraty
1Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 180) Z/1 30 mgr Katarzyna Plebanek-Karolak
2Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 210) Z/1 30 mgr Jacek Kowalik
3Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 213) Z/1 30 mgr Magdalena Matys
4Język angielski - CEF B2+ (lektorat)Z/1 30 Brak obsady
5Język rosyjski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu turystyczno-biznesowym (lektorat - Grupa: 19) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
6Język angielski - Certyfikat CAE (CEF C1) (egzamin)E/2 0 Brak obsady
7Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Jacek Kowalik
8Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Magdalena Matys
9Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Katarzyna Plebanek-Karolak
10Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Danuta Nowak
11Język rosyjski (profil turystyczno-biznesowy) - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Barbara Okulska
Wykłady fakultatywne
1Sociology in Europe (wykład)E/2 30 Zawieszone
2Socjologia problemów społecznych (wykład)E/2 30 dr hab. Jadwiga Plewko
Specjalność: Socjologia gospodarki i Internetu
Wykłady obowiązkowe
1Wybrane zagadnienia z prawa gospodarczego (wykład)E/2 15 dr hab. Przemysław Czarnek
2Internet i prawo (wykład)E/2 15 dr hab. Grzegorz Tylec, prof. KUL
3Marketing 2.0 (wykład)E/3 30 dr hab. Urszula Soler
Specjalność: Socjologia gospodarki i Internetu
Konwersatoria obowiązkowe
1Antropologia gospodarcza (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Adam Szafrański, prof. KUL
2Edukacja w Internecie (konwersatorium)Z/2 30 dr Krzysztof Jurek
3Przedsiębiorczość i innowacyjność w sieci (konwersatorium)Z/1 15 mgr Mariola Kowalczyk
Specjalność: Socjologia gospodarki i Internetu
Warsztaty obowiązkowe
1Design thinking (warsztaty)Z/1 15 mgr Patrycja Gas
2Social media marketing (warsztaty)Z/1 15 mgr Michał Wójcik

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze