Wydział Filozofii
Filozofia (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 4   2018/2019

Program, efekty uczenia się i karty przedmiotów
Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Elementy metodologii filozofii (wykład)E/3 15 dr Piotr Lipski
2Teoria poznania - Epistemologia (wykład)E/3 15 prof. dr hab. Jacek Wojtysiak
3Etyka szczegółowa (wykład)E/3 15 S. prof. dr hab. Barbara Chyrowicz
4Historia filozofii współczesnej (wykład)E/6 45 dr Maksymilian Roszyk
5Teoria mnogości (wykład)E/4 15 dr Marcin Czakon
Ćwiczenia obowiązkowe
1Elementy metodologii filozofii (ćwiczenia)Z/0 30 dr Piotr Lipski
2Teoria poznania - Epistemologia (ćwiczenia)Z/0 30 dr Ewa Odoj
3Etyka szczegółowa (ćwiczenia)Z/0 30 dr Anna Krajewska
4Historia filozofii współczesnej i kolokwium tekstów filozoficznych (ćwiczenia)Z/0 30 mgr Barbara Tryka
5Teoria mnogości (ćwiczenia)Z/0 15 dr Marcin Czakon
Zajęcia do wyboru
Ścieżka A: Świat i człowiek
1Antropologia przyrodnicza i ewolucjonizm (konwersatorium)Z/3 30 prof. dr hab. Marian Wnuk
2Etyka społeczna i polityczna (konwersatorium)Z/3 30 dr Jacek Frydrych
3Filozofia kultury (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Imelda Chłodna-Błach
Zajęcia do wyboru
Ścieżka B: Poznanie i dzieje
1Epistemologia współczesna (konwersatorium)Z/2 30 dr Ewa Odoj
2Język grecki dla filozofów (lektorat)Z/3 30 dr hab. Andrzej Stefańczyk
3Współczesna metodologia nauk (konwersatorium)Z/3 30 Ks. dr Robert Kublikowski
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 209) Z/1 30 mgr Ewa Stępniak
2Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 210) Z/1 30 mgr Jacek Kowalik
3Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 213) Z/1 30 mgr Magdalena Matys
4Język niemiecki - CEF A2 (lektorat - Grupa: 37) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
5Język niemiecki - CEF B2+ (lektorat - Grupa: 35) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
6Język niemiecki - CEF B2+ (lektorat - Grupa: 38) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
7Język włoski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 16) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
8Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Jacek Kowalik
9Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Magdalena Matys
10Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Ewa Stępniak
11Język niemiecki - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Iwona Fijołek
12Język włoski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 dr Elżbieta Kolbus

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze