Wydział Teologii
Praca socjalna (stacjonarne I stopnia) WT
Rok II - Semestr 4   2018/2019


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Aksjologia pracy socjalnej (wykład)E/2 30 Ks. dr hab. Jerzy Koperek, prof. KUL
2Patologie społeczne (wykład)E/2 30 dr hab. Maria Chuchra, prof. KUL
Ćwiczenia obowiązkowe
1Aksjologia pracy socjalnej (ćwiczenia)Z/3 30 Ks. dr hab. Jerzy Koperek, prof. KUL
2Diagnoza środowiska społecznego (ćwiczenia)Z/3 30 dr Agnieszka Zaborowska
Konwersatoria obowiązkowe
1Opieka paliatywna i hospicyjna (konwersatorium)Z/2 15 Ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski
2Poradnictwo małżeńsko-rodzinne (konwersatorium)Z/3 30 dr hab. Julia Gorbaniuk, prof. KUL
3Specyfika zawodu pracownika socjalnego (konwersatorium)Z/2 30 Ks. dr hab. Jerzy Koperek, prof. KUL
4Współczesne przemiany społeczne (konwersatorium)Z/2 15 dr hab. Piotr Kopiec, prof. KUL
Zajęcia terenowe
1Jednostki pomocy społecznej oraz instytucje i organizacje zajmujace się pomocą i pracą socjalną (zajęcia terenowe - Grupa: 2) Z/3 30 dr hab. Włodzimierz Osadczy, prof. KUL
2Jednostki pomocy społecznej oraz instytucje i organizacje zajmujace się pomocą i pracą socjalną (zajęcia terenowe)Z/3 30 dr hab. Włodzimierz Osadczy, prof. KUL
3Projekt socjalny - wdrożenie (zajęcia terenowe - Grupa: 2) Z/3 30 dr Agnieszka Zaborowska
4Projekt socjalny - wdrożenie (zajęcia terenowe)Z/3 30 dr Agnieszka Zaborowska
Proseminarium
1Proseminarium (proseminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Mirosław Brzeziński, prof. KUL
Lektoraty
1Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 7) Z/1 30 mgr Katarzyna Plebanek-Karolak
2Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 207) Z/1 30 mgr Katarzyna Plebanek-Karolak
3Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 208) Z/1 30 mgr Katarzyna Plebanek-Karolak
4Język włoski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 16) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
5Język angielski - poziom CEF B1 (egzamin)E/2 0 mgr Agata Woźniak
6Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Agata Woźniak
7Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Katarzyna Plebanek-Karolak
8Język włoski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 dr Elżbieta Kolbus

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze