Wydział Teologii
Praca socjalna (stacjonarne I stopnia) WT
Rok II - Semestr 4   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Aksjologia pracy socjalnej (wykład)E/2 30 Ks. dr hab. Jerzy Koperek
Ćwiczenia obowiązkowe
1Aksjologia pracy socjalnej (ćwiczenia)Z/3 30 Ks. dr hab. Jerzy Koperek
2Diagnoza środowiska społecznego (ćwiczenia)Z/3 30 dr Agnieszka Zaborowska
Konwersatoria obowiązkowe
1Opieka paliatywna i hospicyjna (konwersatorium)Z/2 15 Ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski
2Polityka społeczna (konwersatorium)Z/2 30 dr Agnieszka Zaborowska
3Poradnictwo małżeńsko-rodzinne (konwersatorium)Z/3 30 dr hab. Maria Chuchra, prof. KUL
4Specyfika zawodu pracownika socjalnego (konwersatorium)Z/2 30 Ks. dr hab. Jerzy Koperek
5Współczesne przemiany społeczne (konwersatorium)Z/2 15 Ks. dr hab. Jerzy Koperek
Zajęcia terenowe
1Jednostki pomocy społecznej oraz instytucje i organizacje zajmujace się pomocą i pracą socjalną (zajęcia terenowe - Grupa: 1) Z/3 30 dr Karolina Komsta-Tokarzewska
2Jednostki pomocy społecznej oraz instytucje i organizacje zajmujace się pomocą i pracą socjalną (zajęcia terenowe - Grupa: 2) Z/3 30 dr Karolina Komsta-Tokarzewska
3Projekt socjalny - wdrożenie (zajęcia terenowe - Grupa: 1) Z/3 30 dr Agnieszka Zaborowska
4Projekt socjalny - wdrożenie (zajęcia terenowe - Grupa: 2) Z/3 30 dr Agnieszka Zaborowska
Proseminarium
1Proseminarium (proseminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Mirosław Brzeziński, prof. KUL
Lektoraty
1Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 301) Z/1 30 mgr Agata Woźniak
2Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 302) Z/1 30 mgr Agata Woźniak
3Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 504) Z/1 30 mgr Agata Woźniak
4Język francuski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 3) Z/1 30 mgr Maria Piwińska
5Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa: 101) Z/1 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
6Język hiszpański - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 25) Z/1 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
7Język niemiecki - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 43) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
8Język niemiecki - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 101) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
9Język rosyjski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 16) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
10Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Agata Woźniak
11Język francuski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Maria Piwińska
12Język hiszpański - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
13Język niemiecki - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Iwona Fijołek
14Język rosyjski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Barbara Okulska

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze