Wydział Filozofii
Retoryka stosowana (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 4   2019/2020

Program, efekty uczenia się i karty przedmiotów
Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Retoryka w komunikacji audiowizualnej (wykład)E/5 30 dr hab. Artur Mamcarz-Plisiecki
2Argumentacja retoryczna (wykład)E/4 15 dr Tomasz Łach
Ćwiczenia obowiązkowe
1Retoryka w komunikacji audiowizualnej (ćwiczenia)Z/0 30 dr hab. Artur Mamcarz-Plisiecki
2Argumentacja retoryczna (ćwiczenia)Z/0 30 dr Tomasz Łach
3Metodyka prowadzenia warsztatów retorycznych (ćwiczenia)Z/2 30 dr Joanna Kiereś-Łach
Warsztaty obowiązkowe
1Trening medialny (warsztaty)Z/2 30 dr Aneta Wójciszyn-Wasil
2Sztuka żywego słowa (warsztaty)Z/2 30 mgr Aneta Grabowska-Ogórek
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 22) Z/1 30 mgr Maria Piwińska
2Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 25) Z/1 30 mgr Maria Piwińska
3Język angielski - CEF B1+ (lektorat - Grupa: 62) Z/1 30 mgr Ewa Stępniak
4Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 302) Z/1 30 mgr Agata Woźniak
5Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 305) Z/1 30 mgr Jacek Kowalik
6Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 311) Z/1 30 mgr Jacek Kowalik
7Język hiszpański - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 23) Z/1 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
8Język hiszpański - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 25) Z/1 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
9Język rosyjski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 17) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
10Język rosyjski - CEF B2+ - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 19) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
11Język włoski - CEF - B2+ - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 20) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
12Język włoski - CEF B1+ (lektorat - Grupa: 101) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
13Język włoski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 21) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
14Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Jacek Kowalik
15Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Agata Woźniak
16Język hiszpański - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
17Język rosyjski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Barbara Okulska
18Język rosyjski (biznesowy) - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Barbara Okulska
19Język włoski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 dr Elżbieta Kolbus
Przedmioty do wyboru
(Należy wybrać 120 godz., 12 pkt. ECTS)
1Oratorstwo okolicznościowe (ćwiczenia)Z/3 30 dr hab. Witold Kopeć
2Organizacja wystąpień publicznych (ćwiczenia)Z/3 30 Zawieszone
3Prawne aspekty przekazów retorycznych (ćwiczenia)Z/3 30 Zawieszone
4Psychologia komunikacji (konwersatorium)Z/3 30 dr Jacek Sobek
5Public relations (ćwiczenia)Z/3 30 dr hab. Paweł Nowak
6Sztuka kreatywnego myślenia (ćwiczenia)Z/3 30 dr Joanna Kiereś-Łach

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze