Wydział Filozofii
Retoryka stosowana (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 4   2021/2022

Program, efekty uczenia się i karty przedmiotów
Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Retoryka w komunikacji audiowizualnej (wykład)E/5 30 dr hab. Artur Mamcarz-Plisiecki
2Retoryka w komunikacji audiowizualnej (ćwiczenia)Z/0 30 dr hab. Artur Mamcarz-Plisiecki
3Argumentacja retoryczna (wykład)E/4 15 dr Tomasz Łach
4Argumentacja retoryczna (ćwiczenia)Z/0 30 dr Tomasz Łach
5Metodyka prowadzenia warsztatów retorycznych (ćwiczenia)Z/2 30 dr Joanna Kiereś-Łach
6Trening medialny (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 Brak obsady
7Trening medialny (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 30 Brak obsady
8Sztuka żywego słowa (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 Brak obsady
9Sztuka żywego słowa (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 30 Brak obsady
Przedmioty do wyboru
(Należy wybrać 120 godz., 12 pkt ECTS)
1Oratorstwo okolicznościowe (ćwiczenia)Z/3 30 dr hab. Paweł Gondek, prof. KUL
2Organizacja wystąpień publicznych (ćwiczenia)Z/3 30 Brak obsady
3Prawne aspekty przekazów publicznych (ćwiczenia)Z/3 30 Brak obsady
4Psychologia komunikacji (konwersatorium)Z/3 30 dr Jacek Sobek
5Public relations (ćwiczenia)Z/3 30 Brak obsady
6Sztuka kreatywnego myślenia (ćwiczenia)Z/3 30 Brak obsady

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze