Wydział Filozofii
Retoryka stosowana (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 4   2018/2019

Program, efekty uczenia się i karty przedmiotów
Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Argumentacja retoryczna (wykład)Z/4 15 dr Tomasz Łach
2Retoryka w komunikacji audiowizualnej (wykład)E/6 30 dr Artur Mamcarz-Plisiecki
Ćwiczenia obowiązkowe
1Retoryka w komunikacji audiowizualnej (ćwiczenia)Z/0 30 dr Artur Mamcarz-Plisiecki
2Argumentacja retoryczna (ćwiczenia)Z/0 30 dr Tomasz Łach
3Metodyka prowadzenia warsztatów retorycznych (ćwiczenia)Z/2 30 mgr Martyna Bieniek
4Sztuka etykiety (ćwiczenia)Z/3 30 dr hab. Imelda Chłodna-Błach
Konwersatoria obowiązkowe
1Zagadnienia z filozofii człowieka (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Paweł Gondek
Warsztaty obowiązkowe
1Trening medialny (warsztaty)Z/2 30 dr Aneta Wójciszyn-Wasil
2Sztuka żywego słowa (warsztaty)Z/2 30 dr hab. Maria Gondek
Lektoraty
1Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 184) Z/1 30 mgr Radosław Furmaga
2Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 210) Z/1 30 mgr Jacek Kowalik
3Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 213) Z/1 30 mgr Magdalena Matys
4Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 312) Z/1 30 mgr Agata Woźniak
5Język angielski - CEF C1 (lektorat - Grupa: 306) Z/1 30 mgr Agata Woźniak
6Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Jacek Kowalik
7Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Agata Woźniak
8Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Magdalena Matys
9Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Radosław Furmaga
10Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Ewa Stępniak
11Język angielski - poziom CEF C1 (egzamin)E/2 0 mgr Agata Woźniak
Moduły do wyboru
Retoryka w dyskursie społecznym
1Public relations (ćwiczenia)Z/3 30 mgr Katarzyna Drop
2Organizacja wystąpień publicznych (ćwiczenia)Z/3 30 mgr Martyna Bieniek

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze