Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Prawo (niestacjonarne doktoranckie)
Rok III   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykład obowiązkowy
1Aktualne zagadnienia prawne (wykład)E/3 30 dr Ilona Grądzka
Konwersatorium (1 do wyboru)
1Prawnokarne środki przeciwdziałania terroryzmowi i przestępczości zorganizowanej (konwersatorium)E/3 30 dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL
2Prawnokarne środki przeciwdziałania terroryzmowi i przestępczości zorganizowanej (konwersatorium)E/3 30 Brak obsady
3Prawo mediów (konwersatorium)E/3 30 dr hab. Wojciech Lis, prof. KUL
4Prawo mediów (konwersatorium)E/3 30 Brak obsady
5Zakłady publiczne (konwersatorium)E/3 30 Ks. dr hab. Sławomir Fundowicz
6Zakłady publiczne (konwersatorium)E/3 30 Brak obsady
Zajęcia w jezyku obcym (1 do wyboru)
1A Comparative Look at the Civil and Common Law Legal Systems (wykład)E/3 30 dr Delaine Swenson, prof. KUL
2A Comparative Look at the Civil and Common Law Legal Systems (wykład)E/3 30 Brak obsady
3Introduction to Sport Law (wykład)E/3 30 Ks. dr hab. Sławomir Fundowicz
4Introduction to Sport Law (wykład)E/3 30 Brak obsady
Seminarium doktoranckie
1Historia państwa i prawa (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Waldemar Bednaruk
2Historia prawa (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Marzena Dyjakowska, prof. KUL
3Historia ustroju i prawa Polski (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Leszek Ćwikła, prof. KUL
4Prawo administracyjne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Jan Izdebski, prof. KUL
5Prawo cywilne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Piotr Zakrzewski, prof. KUL
6Prawo handlowe (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Marcin Trzebiatowski, prof. KUL
7Prawo konstytucyjne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Marek Dobrowolski
8Prawo mediów (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Wojciech Lis, prof. KUL
9Prawo oświatowe (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Magdalena Pyter, prof. KUL
10Prawo publiczne gospodarcze (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL
11Prawo samorządu terytorialnego (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Marcin Szewczak
12Teoria i filozofia prawa (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Tomasz Barankiewicz, prof. KUL
Praktyki
1Praktyki (praktyki)Zbo/1 10 Brak obsady
Złożenie publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie lub pracy zbiorowej
1Złożenie publikacji naukowej (praca zaliczeniowa)Zbo/0 0 Brak obsady
Złożenie ankiety doktoranta - wraz z opinią opiekuna naukowego
1Złożenie ankiety doktoranta wraz z opinia opiekuna naukowego (praca zaliczeniowa)Zbo/0 0 Brak obsady

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze