Wydział Nauk Humanistycznych
Filologia Angielska (niestacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 3   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Konwersatoria obowiązkowe
1Historia Anglii i USA (konwersatorium)Z/2 18 dr Tomasz Niedokos
2Historia literatury angielskiej I (konwersatorium)Z/2 18 dr Aleksander Bednarski
Ćwiczenia obowiązkowe
1Historia literatury angielskiej (ćwiczenia)Z/2 18 dr hab. Grzegorz Maziarczyk, prof. KUL
2Wstęp do literaturoznawstwa (ćwiczenia)Z/2 18 dr Aleksander Bednarski
3Praktyczna nauka języka angielskiego - słownictwo (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/4 18 dr Łukasz Borowiec
4Praktyczna nauka języka angielskiego - słownictwo (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/4 18 dr Łukasz Borowiec
5Praktyczna nauka języka angielskiego - pisanie akademickie (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/4 18 mgr Joanna Grzybowska
6Praktyczna nauka języka angielskiego - pisanie akademickie (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/4 18 mgr Joanna Grzybowska
7Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/4 18 dr Kinga Lis
8Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/4 18 dr Kinga Lis
9Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 18 dr Mark Ó Fionnáin
10Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 18 dr Mark Ó Fionnáin
11Gramatyka opisowa języka angielskiego. Morfologia i składnia (ćwiczenia)Z/2 18 dr Artur Bartnik
12Język niderlandzki (ćwiczenia)Z/1 30 Frans van der Veer
Ćwiczenia do wyboru II
1Historia filozofii (wykład)Zbo/1 14 Ks. dr hab. Rafał Charzyński
Specjalizacja translatoryczna
1Praktyczna nauka języka angielskiego - tłumaczenia ustne angielsko-polskie (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 18 mgr Oskar Ostaszewski
2Praktyczna nauka języka angielskiego - tłumaczenia ustne angielsko-polskie (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 18 mgr Joanna Mirek
Specjalizacja nauczycielska
1Dydaktyka nauczania języka angielskiego - edukacja przedszkolna i I etap edukacyjny, klasy I-III (ćwiczenia)Z/3 30 dr Tetiana Derkacz-Padiasek
2Dydaktyka nauczania języka angielskiego - nauczanie na II etapie edukacyjnym, klasy IV-VIII (ćwiczenia)Z/3 30 dr Tetiana Derkacz-Padiasek
3Praktyka ciągła w szkole podstawowej (praktyki)Z/2 60 dr Tetiana Derkacz-Padiasek

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze