Wydział Nauk Społecznych
Zarządzanie (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 3   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Historia filozofii (wykład)E/3 45 dr hab. Anna Palusińska
2Statystyka opisowa (wykład)E/5 30 dr Henryk Ponikowski
3Zarządzanie zasobami ludzkimi (wykład)E/5 30 dr inż. Monika Wawer
4Podstawy rachunkowości (wykład)Z/4 30 dr Robert Pankiewicz
5Prawo (wykład)E/4 30 dr hab. Kinga Machowicz, prof. KUL
Ćwiczenia obowiązkowe
1Statystyka opisowa (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Henryk Ponikowski
2Statystyka opisowa (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Henryk Ponikowski
3Zarządzanie zasobami ludzkimi (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr inż. Monika Wawer
4Zarządzanie zasobami ludzkimi (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr inż. Monika Wawer
5Podstawy rachunkowości (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 mgr Anna Mizak
6Podstawy rachunkowości (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 mgr Anna Mizak
7Prawo (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr hab. Kinga Machowicz, prof. KUL
8Prawo (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr hab. Kinga Machowicz, prof. KUL
Wykłady i konwersatoria do wyboru
1Corporate Social Responsibility (konwersatorium)Z/3 15 dr hab. Grzegorz Zasuwa
2Marketing sektora non-profit (wykład)Z/3 30 dr hab. Paweł Marzec, prof. KUL
3Retoryka i komunikacja w zarządzaniu (wykład)Z/3 30 prof. dr hab. Witold Kołbuk
4Selected Research Topics of Management Studies Abroad (wykład)Z/3 30 Zawieszone
Proseminarium
1Proseminarium - nauki o zarządzaniu (proseminarium - Grupa: 1) Z/2 15 dr Mariusz Sokołek
2Proseminarium - nauki o zarządzaniu (proseminarium - Grupa: 2) Z/2 15 dr Kalina Grzesiuk
3Proseminarium - nauki o zarządzaniu (proseminarium - Grupa: 3) Z/2 15 dr hab. Grzegorz Zasuwa
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 42) Z/1 30 mgr Agnieszka Gryta
2Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 292) Z/1 30 mgr Agnieszka Gryta
3Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 294) Z/1 30 mgr Agnieszka Gryta
4Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 295) Z/1 30 mgr Agnieszka Gryta
5Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 298) Z/1 30 mgr Agnieszka Turska
6Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 299) Z/1 30 mgr Agnieszka Gryta
7Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 300) Z/1 30 mgr Ewa Stępniak
8Język hiszpański - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 25) Z/1 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
9Język niemiecki - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 44) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
10Język niemiecki - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 45) Z/1 30 dr Katarzyna Jakubów
11Język rosyjski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 16) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
12Język rosyjski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 17) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
13Język rosyjski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 19) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
14Język włoski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 101) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
15Język włoski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 20) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
16Język włoski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 21) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze