Wydział Nauk Społecznych
Pedagogika (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 3   2018/2019


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Diagnostyka środowiska (wykład)E/5 15 dr hab. Franciszka Wawro
2Etyka (wykład)E/2 30 Ks. dr Marcin Ferdynus
3Pedagogika prenatalna (wykład)E/2 15 dr hab. Dorota Kornas-Biela, prof. KUL
4Podstawy logopedii (wykład)Z/1 15 prof. dr hab. Kazimiera Krakowiak
Ćwiczenia obowiązkowe
1Diagnostyka środowiska (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 mgr Łukasz Lewkut
2Diagnostyka środowiska (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 mgr Łukasz Lewkut
3Diagnostyka środowiska (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 mgr Joanna Dworakowska
4Diagnostyka środowiska (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 mgr Kamila Duduś
5Instytucje opieki i wychowania (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 dr Lidia Pietruszka
6Instytucje opieki i wychowania (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 dr Lidia Pietruszka
7Instytucje opieki i wychowania (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/3 30 dr Lidia Pietruszka
8Instytucje opieki i wychowania (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/3 30 dr Lidia Pietruszka
Konwersatoria obowiązkowe
1Etyka zawodowa (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Anna Szudra-Barszcz
2Etyka zawodowa (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 30 dr Anna Szudra-Barszcz
3Etyka zawodowa (konwersatorium - Grupa: 3) Z/2 30 dr Anna Szudra-Barszcz
4Etyka zawodowa (konwersatorium - Grupa: 4) Z/2 30 dr Anna Szudra-Barszcz
5Technologia informacyjna dla pedagogów (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Piotr Szuryga
6Technologia informacyjna dla pedagogów (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Piotr Szuryga
7Technologia informacyjna dla pedagogów (konwersatorium - Grupa: 3) Z/2 30 mgr Pavel Khaniauka
8Technologia informacyjna dla pedagogów (konwersatorium - Grupa: 4) Z/2 30 mgr Anna Suska
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 175) Z/1 30 mgr Katarzyna Albiniak
2Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 176) Z/1 30 mgr Katarzyna Albiniak
3Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 178) Z/1 30 mgr Hanna Grygielska-Michalak
4Język angielski - CEF B1+ (lektorat - Grupa: 267) Z/1 30 mgr Katarzyna Albiniak
5Język angielski - CEF B1+ - Kurs specjalistyczny o profilu pedagogicznym w oparciu o lekturę tekstów pedagogicznych (lektorat - Grupa: 179) Z/1 30 mgr Hanna Grygielska-Michalak
6Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 177) Z/1 30 mgr Agnieszka Turska
7Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa: 13) Z/1 30 mgr Karolina Sieńko-Flis
8Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa: 14) Z/1 30 mgr Karolina Sieńko-Flis
9Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa: 18) Z/1 30 mgr Karolina Sieńko-Flis
10Język niemiecki (lektorat)Z/1 30 Brak obsady
11Język niemiecki - CEF A2 (lektorat - Grupa: 34) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
12Język niemiecki - CEF A2 (lektorat - Grupa: 37) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
13Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa: 35) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
14Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa: 36) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
15Język niemiecki - CEF B2 (lektorat - Grupa: 39) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
16Język niemiecki - CEF B2+ (lektorat - Grupa: 38) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
17Język nowożytny (lektorat)Z/1 30 Brak obsady
18Język rosyjski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 10) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
19Język rosyjski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 12) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
20Język rosyjski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu turystyczno-biznesowym (lektorat - Grupa: 11) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
21Język włoski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 22) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
22Język włoski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 16) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
Praktyka
1Praktyka ciągła (praktyki - Grupa: 1) Zbo/2 30 dr Małgorzata Łobacz
2Praktyka ciągła (praktyki - Grupa: 2) Zbo/2 30 dr Magdalena Parzyszek
Fakultety
1Planowanie własnego rozwoju zawodowego w pracy nauczyciela (wykład)Z/2 30 dr Barbara Borowska
2Podmiotowość w wychowaniu (wykład)Z/2 30 Zawieszone
3Specyficzne potrzeby dzieci z nadpobudliwością psychoruchową (wykład)Z/2 30 Zawieszone
4Streetworking wobec potrzeb i oczekiwań dzieci ulicy (wykład)Z/2 30 Ks. dr hab. Andrzej Łuczyński, prof. KUL
5Wybrane zagadnienia z biografistyki pedagogicznej (wykład)Z/2 30 dr hab. Ryszard Skrzyniarz, prof. KUL
6Counseling and human development (wykład)Z/4 30 dr hab. Beata Jakimiuk
7Pedagogical leadership (wykład)Z/4 30 dr Klaudia Martynowska
8Selected issues of the development of the pedagogy abroad (wykład)Z/2 30 Zawieszone
9The personalistic education (wykład)Z/4 30 Ks. prof. dr hab. Marian Nowak
10Grundbegriffe der Paedagogik (wykład)Z/4 30 Zawieszone
11Formy pracy z młodzieżą zagrożoną (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
12Pedagogiczne implikacje przygodności osoby (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
13Podstawy relacji małżeńskiej (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
14Terapia logopedyczna dzieci z uszkodzeniami słuchu (konwersatorium)Z/2 30 dr Renata Kołodziejczyk
15Fenomenologiczno-hermeneutyczna perspektywa badań nad rodziną (ćwiczenia)Z/2 30 Zawieszone
16Metody aktywizujące w pracy z grupą (ćwiczenia)Z/2 30 dr Iwona Szewczak
17Pedagogika miejsca - dziedzictwo kulturowe Lubelszczyzny (ćwiczenia)Z/2 30 dr Elżbieta Stoch
Specjalność 1: Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
Wykłady
1Psychopedagogika rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (wykład)Z/1 15 dr hab. Dorota Kornas-Biela, prof. KUL
2Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna (wykład)E/1 15 S. dr hab. Maria Opiela, prof. KUL
3Podstawy wiedzy o języku i edukacja polonistyczna w wychowaniu przedszkolnym i na I etapie edukacyjnym (wykład)E/1 15 dr Barbara Borowska
4Podstawy matematyki i edukacja matematyczna w wychowaniu przedszkolnym i na I etapie edukacyjnym (wykład)E/1 15 dr Marta Buk-Cegiełka
Specjalność 1: Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
Ćwiczenia
1Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 15 S. dr hab. Maria Opiela, prof. KUL
2Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 15 S. dr hab. Maria Opiela, prof. KUL
Specjalność 1: Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
Konwersatoria
1Dydaktyka edukacji elementarnej (konwersatorium - Grupa: 1) Z/1 15 dr Marta Buk-Cegiełka
2Dydaktyka edukacji elementarnej (konwersatorium - Grupa: 2) Z/1 15 dr Marta Buk-Cegiełka
Specjalność 3: Pedagogika szkolna z elementami logopedii
Wykłady
1Pedagogia szkoły (wykład)E/2 30 Zawieszone
2Mowa dziecka i jej zaburzenia (wykład)E/2 30 Zawieszone
Specjalność 3: Pedagogika szkolna z elementami logopedii
Konwersatoria
1Metodyka organizacji pracy szkoły (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
Specjalność 4: Pedagogika rodziny, profilaktyka, poradnictwo i terapia rodziny
Wykłady
1Personalistyczne podstawy małżeństwa i rodziny (wykład)E/1 15 Zawieszone
2Rodzina jako system powiązań w poradnictwie i profilaktyce (wykład)E/1 15 Zawieszone
Specjalność 4: Pedagogika rodziny, profilaktyka, poradnictwo i terapia rodziny
Ćwiczenia
1Rodzina jako system powiązań w poradnictwie i profilaktyce (ćwiczenia)Z/1 15 Zawieszone
Specjalność 4: Pedagogika rodziny, profilaktyka, poradnictwo i terapia rodziny
Konwersatoria
1Personalistyczne podstawy małżeństwa i rodziny (konwersatorium)Z/1 15 Zawieszone
Specjalność 4: Pedagogika rodziny, profilaktyka, poradnictwo i terapia rodziny
Warsztaty
1Metodyka przygotowania do życia w rodzinie (warsztaty)Z/2 30 Zawieszone
Specjalność 5: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i resocjalizacja
Wykłady
1Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza (wykład)E/2 30 Ks. dr hab. Andrzej Łuczyński, prof. KUL
2Teorie i czynniki przestępczości (wykład)Z/2 30 Ks. dr hab. Kazimierz Pierzchała, prof. KUL
3Teorie i metodyka profilaktyki społecznej (wykład)E/2 30 Ks. dr hab. Kazimierz Pierzchała, prof. KUL

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze