Wydział Nauk Społecznych
Pedagogika (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 3   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Diagnostyka środowiska (wykład)E/5 15 dr Katarzyna Braun
2Etyka (wykład)E/2 30 Ks. dr Marcin Ferdynus
3Pedagogika prenatalna (wykład)E/2 15 dr hab. Dorota Kornas-Biela, prof. KUL
4Podstawy logopedii (wykład)Z/1 15 dr Renata Kołodziejczyk
Ćwiczenia obowiązkowe
1Diagnostyka środowiska (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Katarzyna Braun
2Diagnostyka środowiska (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Katarzyna Braun
3Diagnostyka środowiska (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Katarzyna Braun
4Diagnostyka środowiska (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr Katarzyna Braun
5Instytucje opieki i wychowania (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 dr Lidia Pietruszka
6Instytucje opieki i wychowania (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 dr Lidia Pietruszka
7Instytucje opieki i wychowania (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/3 30 dr Lidia Pietruszka
8Instytucje opieki i wychowania (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/3 30 dr Lidia Pietruszka
Konwersatoria obowiązkowe
1Etyka zawodowa (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Anna Szudra-Barszcz
2Etyka zawodowa (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 30 dr Anna Szudra-Barszcz
3Etyka zawodowa (konwersatorium - Grupa: 3) Z/2 30 dr Anna Szudra-Barszcz
4Etyka zawodowa (konwersatorium - Grupa: 4) Z/2 30 dr Anna Szudra-Barszcz
5Edukacja medialna (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 15 Ks. dr Marek Jeziorański
6Edukacja medialna (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 15 Ks. dr Marek Jeziorański
7Edukacja medialna (konwersatorium - Grupa: 3) Z/2 15 Ks. dr Marek Jeziorański
8Edukacja medialna (konwersatorium - Grupa: 4) Z/2 15 Ks. dr Marek Jeziorański
Przedmioty do wyboru
1Animacja grup dziecięcych i młodzieżowych (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Elżbieta Stoch
2Glottodydaktyka ojczystojęzyczna i glottoterapia (wykład)Z/2 30 Zawieszone
3Integracja środowisk wychowawczych (konwersatorium)Z/2 30 dr Lidia Pietruszka
4Komunikacja w klasie szkolnej (konwersatorium)Z/2 30 dr Anna Badora
5Metody aktywizujące w pracy z grupą (ćwiczenia)Z/2 30 dr Iwona Szewczak
6System prewencyjny ks. Jana Bosko w praktyce wychowawczej (wykład)Z/2 30 Ks. dr hab. Andrzej Łuczyński, prof. KUL
7Tradycje historii wychowania w Polsce i w Europie (wykład)Z/2 30 prof. dr hab. Marian Surdacki
8Współpraca rodziny i szkoły (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Danuta Opozda, prof. KUL
9Wybrane zagadnienia profilaktyki wykluczenia społecznego i kulturowego (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Wiesław Partyka
10Wychowanie i opieka nad niemowlęciem i małym dzieckiem - wybrane zagadnienia (wykład)Z/2 30 dr Ewelina Świdrak
Specjalność 1: Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
Wykłady
1Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna (wykład)E/1 15 S. dr hab. Maria Opiela, prof. KUL
2Podstawy matematyki i edukacja matematyczna w wychowaniu przedszkolnym i na I etapie edukacyjnym (wykład)E/1 15 dr Marta Buk-Cegiełka
3Podstawy wiedzy o języku i edukacja polonistyczna w wychowaniu przedszkolnym i na I etapie edukacyjnym (wykład)E/1 15 dr Marta Buk-Cegiełka
4Psychopedagogika rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (wykład)Z/1 15 dr hab. Dorota Kornas-Biela, prof. KUL
Specjalność 1: Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
Ćwiczenia
1Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 15 S. dr hab. Maria Opiela, prof. KUL
2Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 15 S. dr hab. Maria Opiela, prof. KUL
Specjalność 1: Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
Konwersatoria
1Dydaktyka edukacji elementarnej (konwersatorium - Grupa: 1) Z/1 15 dr Marta Buk-Cegiełka
2Dydaktyka edukacji elementarnej (konwersatorium - Grupa: 2) Z/1 15 dr Marta Buk-Cegiełka
Specjalność 3: Pedagogika szkolna z elementami logopedii
Wykłady
1Mowa dziecka i jej zaburzenia (wykład)E/2 30 Zawieszone
2Pedagogia szkoły (wykład)E/2 30 Zawieszone
Specjalność 3: Pedagogika szkolna z elementami logopedii
Konwersatoria
1Metodyka organizacji pracy szkoły (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
Specjalność 4: Pedagogika rodziny, profilaktyka, poradnictwo i terapia rodziny
Wykłady
1Personalistyczne podstawy małżeństwa i rodziny (wykład)E/1 15 dr hab. Barbara Kiereś, prof. KUL
2Rodzina jako system powiązań w poradnictwie i profilaktyce (wykład)E/1 15 dr hab. Barbara Kiereś, prof. KUL
Specjalność 4: Pedagogika rodziny, profilaktyka, poradnictwo i terapia rodziny
Ćwiczenia
1Rodzina jako system powiązań w poradnictwie i profilaktyce (ćwiczenia)Z/1 15 dr hab. Barbara Kiereś, prof. KUL
Specjalność 4: Pedagogika rodziny, profilaktyka, poradnictwo i terapia rodziny
Konwersatoria
1Personalistyczne podstawy małżeństwa i rodziny (konwersatorium)Z/1 15 dr hab. Barbara Kiereś, prof. KUL
Specjalność 4: Pedagogika rodziny, profilaktyka, poradnictwo i terapia rodziny
Warsztaty
1Metodyka przygotowania do życia w rodzinie (warsztaty)Z/2 30 mgr Katarzyna Śliż
Specjalność 5: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i resocjalizacja
Wykłady
1Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza (wykład)E/2 30 Ks. dr hab. Andrzej Łuczyński, prof. KUL
2Podstawy pedagogiki penitencjarnej (wykład)Z/2 30 Ks. dr hab. Kazimierz Pierzchała, prof. KUL
3Teorie i czynniki przestępczości (wykład)Z/2 30 Ks. dr hab. Kazimierz Pierzchała, prof. KUL
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 256) Z/1 30 mgr Małgorzata Koziej-Butryn
2Język angielski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 257) Z/1 30 mgr Małgorzata Koziej-Butryn
3Język angielski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 259) Z/1 30 mgr Małgorzata Koziej-Butryn
4Język angielski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 260) Z/1 30 mgr Maria Szeleźniak-Waszczuk
5Język angielski - CEF B1+ - Kurs ogólny z elementami języka pedagogicznego (lektorat - Grupa: 261) Z/1 30 mgr Krzysztof Urbański
6Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa: 101) Z/1 14 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
7Język hiszpański - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 23) Z/1 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
8Język hiszpański - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 25) Z/1 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
9Język hiszpański - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 26) Z/1 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
10Język niemiecki - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 43) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
11Język niemiecki - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 44) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
12Język rosyjski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 4) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
13Język rosyjski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 16) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
14Język rosyjski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 17) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
15Język rosyjski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 18) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
16Język rosyjski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 19) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
17Język włoski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 101) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
18Język włoski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 20) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
Praktyka
1Praktyka ciągła (praktyki - Grupa: 1) Zbo/2 30 dr Anna Badora
2Praktyka ciągła (praktyki - Grupa: 2) Zbo/2 30 dr Magdalena Parzyszek

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze