Wydział Teologii
Muzykologia (stacjonarne I stopnia) WT
Rok II - Semestr 3   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Historia filozofii (wykład)E/3 45 dr hab. Anna Palusińska
2Historia muzyki - Barok (wykład)E/3 30 dr hab. Miłosz Aleksandrowicz
Ćwiczenia obowiązkowe
1Analiza muzyczna (ćwiczenia)Z/1 30 dr Kinga Krzymowska-Szacoń
2Harmonia (ćwiczenia)Z/1 30 dr hab. Miłosz Aleksandrowicz
3Kontrapunkt (ćwiczenia)Z/2 15 dr hab. Miłosz Aleksandrowicz
4Style i literatura muzyczna - Barok (ćwiczenia)Z/3 15 dr Mieczysław Śmierciak
5Chór (ćwiczenia)Z/1 30 dr hab. Grzegorz Pecka
6Teoria chorału gregoriańskiego (ćwiczenia)Z/2 15 dr Mieczysław Śmierciak
Konwersatoria obowiązkowe
1Metodyka nauczania przedmiotów teoretycznych w szkole muzycznej I stopnia (konwersatorium)Z/2 15 mgr Małgorzata Rados
2Metodyka nauczania przedmiotów teoretycznych w szkole muzycznej II stopnia (konwersatorium)Z/2 30 mgr Małgorzata Rados
3Podstawy dydaktyki (konwersatorium)Z/4 30 prof. dr hab. Helena Słotwińska
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 301) Z/1 30 mgr Agata Woźniak
2Język angielski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 302) Z/1 30 mgr Agata Woźniak
3Język angielski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 504) Z/1 20 mgr Agata Woźniak
4Język angielski - CEF C1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 306) Z/1 30 mgr Agata Woźniak
5Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa: 101) Z/1 14 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
6Język hiszpański - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 25) Z/1 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
7Język rosyjski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 19) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
8Język włoski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 101) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
9Język włoski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 21) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
Specjalności (jedna do wyboru)
Specjalność: MUZYKA KOŚCIELNA
Wykłady
1Budowa organów (wykład)Z/1 15 dr Andrzej Gładysz
Specjalności (jedna do wyboru)
Specjalność: MUZYKA KOŚCIELNA
Ćwiczenia
1Kształcenie słuchu (ćwiczenia)Z/1 15 dr hab. Iwona Sawulska
2Organy - ćwiczenia indywidualne (ćwiczenia)Z/1 15 dr hab. Elżbieta Charlińska
3Organy - ćwiczenia indywidualne (ćwiczenia)Z/1 15 dr hab. Jadwiga Kowalska
4Praktyka muzyczno-liturgiczna (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Grzegorz Pecka
5Organy - ćwiczenia indywidualne (ćwiczenia)Z/1 15 dr hab. Grzegorz Pecka
Specjalności (jedna do wyboru)
Specjalność: KRYTYKA I DZIENNIKARSTWO MUZYCZNE
Ćwiczenia
1Muzyka w kulturze (ćwiczenia)Z/1 30 dr Andrzej Gładysz
Specjalności (jedna do wyboru)
Specjalność: KRYTYKA I DZIENNIKARSTWO MUZYCZNE
Konwersatoria
1Krytyka muzyczna (konwersatorium)Z/2 15 dr Kinga Strycharz-Bogacz
Specjalności (jedna do wyboru)
Specjalność: KRYTYKA I DZIENNIKARSTWO MUZYCZNE
Warsztaty
1Warsztaty dziennikarskie (warsztaty)Z/2 30 mgr Marcin Superczyński

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze