Wydział Nauk Społecznych
Ekonomia (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 3   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady i konwersatoria obowiązkowe
1Podstawy makroekonomii (wykład)E/5 30 dr Katarzyna Jabłońska-Karczmarczyk
2Podstawy bankowości (wykład)E/3 30 prof. dr hab. Marian Żukowski
3Instytucje i rynki finansowe (wykład)E/4 30 dr Jerzy Michałowski
4Podstawy rachunkowości (wykład)E/5 30 dr hab. Helena Żukowska, prof. KUL
5Ekonomia integracji europejskiej (wykład)E/3 30 dr Piotr Rubaj
6Statystyka opisowa (wykład)E/5 30 dr Katarzyna Ziętek-Kwaśniewska
Ćwiczenia i laboratoria obowiązkowe
1Podstawy makroekonomii (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Katarzyna Jabłońska-Karczmarczyk
2Podstawy makroekonomii (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Katarzyna Jabłońska-Karczmarczyk
3Podstawy makroekonomii (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Katarzyna Jabłońska-Karczmarczyk
4Podstawy makroekonomii (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr Katarzyna Jabłońska-Karczmarczyk
5Podstawy rachunkowości (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Anna Spoz
6Podstawy rachunkowości (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Anna Spoz
7Podstawy rachunkowości (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Anna Spoz
8Podstawy rachunkowości (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr Anna Spoz
9Statystyka opisowa (laboratorium - Grupa: 1) Z/0 30 dr Katarzyna Ziętek-Kwaśniewska
10Statystyka opisowa (laboratorium - Grupa: 2) Z/0 30 dr Katarzyna Ziętek-Kwaśniewska
11Statystyka opisowa (laboratorium - Grupa: 3) Z/0 30 dr Katarzyna Ziętek-Kwaśniewska
12Statystyka opisowa (laboratorium - Grupa: 4) Z/0 30 dr Katarzyna Ziętek-Kwaśniewska
13Statystyka opisowa (laboratorium - Grupa: 5) Z/0 30 dr Katarzyna Ziętek-Kwaśniewska
14Statystyka opisowa (laboratorium - Grupa: 6) Z/0 30 dr Katarzyna Ziętek-Kwaśniewska
15Statystyka opisowa (laboratorium - Grupa: 7) Z/0 30 dr Katarzyna Ziętek-Kwaśniewska
16Statystyka opisowa (laboratorium - Grupa: 8) Z/0 30 VACAT
17Statystyka opisowa (laboratorium - Grupa: 9) Z/0 30 VACAT
18Instytucje i rynki finansowe (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Jerzy Michałowski
19Instytucje i rynki finansowe (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Jerzy Michałowski
20Instytucje i rynki finansowe (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 dr Jerzy Michałowski
21Instytucje i rynki finansowe (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 15 dr Jerzy Michałowski
Zajęcia proseminaryjne
1Proseminarium - nauki ekonomiczne (proseminarium - Grupa: 1) Z/1 15 dr Maria Zuba-Ciszewska
2Proseminarium - nauki ekonomiczne (proseminarium - Grupa: 2) Z/1 15 dr hab. Dariusz Staszczak, prof. KUL
3Proseminarium - nauki ekonomiczne (proseminarium - Grupa: 3) Z/1 15 dr Jerzy Michałowski
4Proseminarium - nauki ekonomiczne (proseminarium - Grupa: 4) Z/1 15 dr hab. Helena Żukowska, prof. KUL
Wykłady i konwersatoria do wyboru
1Corporate social responsibility (wykład)E/3 30 dr hab. Grzegorz Zasuwa
2Gospodarowanie kapitałem ludzkim (wykład)E/3 30 dr inż. Monika Wawer
3Podstawy marketingu (wykład)E/3 30 dr Grzegorz Wesołowski
4Samorząd terytorialny (wykład)E/3 30 dr Andrzej Żuk
5Wstęp do handlu międzynarodowego (wykład)E/3 30 dr Piotr Rubaj

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze