Wydział Nauk Społecznych
Ekonomia (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 3   2018/2019


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady i konwersatoria obowiązkowe
1Podstawy makroekonomii (wykład)E/5 30 dr Katarzyna Jabłońska-Karczmarczyk
2Podstawy bankowości (wykład)E/3 30 dr Piotr Bolibok
3Instytucje i rynki finansowe (wykład)E/4 30 dr hab. Dariusz Staszczak, prof. KUL
4Podstawy rachunkowości (wykład)E/5 30 dr Anna Spoz
5Ekonomia integracji europejskiej (wykład)E/3 30 dr Katarzyna Sołkowicz
6Statystyka opisowa (wykład)E/5 30 dr Katarzyna Ziętek-Kwaśniewska
Ćwiczenia i laboratoria obowiązkowe
1Podstawy makroekonomii (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Katarzyna Jabłońska-Karczmarczyk
2Podstawy makroekonomii (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Katarzyna Jabłońska-Karczmarczyk
3Podstawy makroekonomii (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Katarzyna Jabłońska-Karczmarczyk
4Podstawy makroekonomii (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 Zawieszone
5Podstawy rachunkowości (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Anna Spoz
6Podstawy rachunkowości (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Anna Spoz
7Podstawy rachunkowości (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Anna Spoz
8Podstawy rachunkowości (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 Zawieszone
9Statystyka opisowa (laboratorium - Grupa: 1) Z/0 30 dr Katarzyna Ziętek-Kwaśniewska
10Statystyka opisowa (laboratorium - Grupa: 2) Z/0 30 dr Katarzyna Ziętek-Kwaśniewska
11Statystyka opisowa (laboratorium - Grupa: 3) Z/0 30 dr Katarzyna Ziętek-Kwaśniewska
12Statystyka opisowa (laboratorium - Grupa: 4) Z/0 30 dr Katarzyna Ziętek-Kwaśniewska
13Statystyka opisowa (laboratorium - Grupa: 5) Z/0 30 dr Katarzyna Ziętek-Kwaśniewska
14Statystyka opisowa (laboratorium - Grupa: 6) Z/0 30 dr Katarzyna Ziętek-Kwaśniewska
15Statystyka opisowa (laboratorium - Grupa: 7) Z/0 30 Zawieszone
16Statystyka opisowa (laboratorium - Grupa: 8) Z/0 30 Zawieszone
17Instytucje i rynki finansowe (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Jerzy Michałowski
18Instytucje i rynki finansowe (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Jerzy Michałowski
19Instytucje i rynki finansowe (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 dr Jerzy Michałowski
20Instytucje i rynki finansowe (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 15 Zawieszone
Zajęcia proseminaryjne
1Proseminarium - nauki ekonomiczne (proseminarium - Grupa: 1) Z/1 15 dr Maria Zuba-Ciszewska
2Proseminarium - nauki ekonomiczne (proseminarium - Grupa: 2) Z/1 15 dr hab. Dariusz Staszczak, prof. KUL
3Proseminarium - nauki ekonomiczne (proseminarium - Grupa: 3) Z/1 15 dr Jerzy Michałowski
4Proseminarium - nauki ekonomiczne (proseminarium - Grupa: 4) Z/1 15 Zawieszone
5Proseminarium - nauki ekonomiczne (proseminarium - Grupa: 5) Z/1 15 Zawieszone
6Proseminarium - nauki ekonomiczne (proseminarium - Grupa: 6) Z/1 15 Zawieszone
7Proseminarium - nauki ekonomiczne (proseminarium - Grupa: 7) Z/1 15 Zawieszone
Wykłady i konwersatoria do wyboru
1Corporate social responsibility (wykład)E/3 30 dr hab. Grzegorz Zasuwa
2Gospodarowanie kapitałem ludzkim (wykład)E/3 30 dr inż. Monika Wawer
3Podstawy marketingu (wykład)E/3 30 dr Grzegorz Wesołowski
4Współczesne problemy rynku pracy (wykład)E/3 30 Zawieszone
5Wstęp do handlu międzynarodowego (wykład)E/3 30 dr Piotr Rubaj
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1+ - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 201) Z/1 30 mgr Katarzyna Plebanek-Karolak
2Język angielski - CEF B1+ - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 205) Z/1 30 mgr Maria Szeleźniak-Waszczuk
3Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 3) Z/1 26 mgr Ewa Stępniak
4Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 202) Z/1 30 mgr Ewa Stępniak
5Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 203) Z/1 30 mgr Ewa Stępniak
6Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa: 13) Z/1 30 mgr Karolina Sieńko-Flis
7Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa: 14) Z/1 30 mgr Karolina Sieńko-Flis
8Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa: 18) Z/1 30 mgr Karolina Sieńko-Flis
9Język niemiecki - CEF A2 (lektorat - Grupa: 34) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
10Język niemiecki - CEF B2+ (lektorat - Grupa: 38) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
11Język rosyjski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 14) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
12Język rosyjski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 12) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
13Język rosyjski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu turystyczno-biznesowym (lektorat - Grupa: 11) Z/1 30 mgr Barbara Okulska

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze