Wydział Nauk Humanistycznych
Historia Sztuki (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 3   2018/2019


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Ikonografia chrześcijańska (wykład)E/2 15 dr hab. Aneta Kramiszewska
2Historia sztuki średniowiecznej powszechnej (wykład)E/3 30 prof. dr hab. Urszula Mazurczak
3Historia sztuki średniowiecznej w Polsce (wykład)E/4 30 prof. dr hab. Urszula Mazurczak
4Historia sztuki nowożytnej powszechnej (wykład)Zbo/1 30 dr hab. Bożena Kuklińska, prof. KUL
5Historia sztuki nowożytnej w Polsce (wykład)Zbo/2 30 dr hab. Irena Rolska, prof. KUL
6Historia filozofii (wykład)E/3 45 Ks. dr hab. Piotr Pasterczyk
Ćwiczenia obowiązkowe
1Ikonografia chrześcijańska (ćwiczenia)Z/1 15 dr hab. Aneta Kramiszewska
2Historia sztuki średniowiecznej powszechnej - analiza i interpretacja dzieła sztuki (ćwiczenia)Z/2 30 dr Aleksandra Krauze-Kołodziej
3Historia sztuki średniowiecznej w Polsce - analiza i interpretacja dzieła sztuki (ćwiczenia)Z/2 30 dr Jowita Patyra
4Historia sztuki nowożytnej powszechnej - analiza i interpretacja dzieła sztuki (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Bożena Kuklińska, prof. KUL
5Historia sztuki nowożytnej w Polsce - analiza i interpretacja dzieła sztuki (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Krzysztof Gombin
Konwersatoria obowiązkowe
1Nauki pomocnicze (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Krzysztof Gombin
2Historia grafiki (konwersatorium)Z/2 15 dr hab. Bożena Kuklińska, prof. KUL
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1+ (lektorat - Grupa: 213) Z/1 30 mgr Magdalena Matys
2Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (lektorat - Grupa: 229) Z/1 30 mgr Magdalena Matys
3Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa: 13) Z/1 30 mgr Karolina Sieńko-Flis
4Język włoski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 16) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
5Język łaciński w percepcji języków nowożytnych (lektorat - Grupa: 8) Z/1 30 mgr Edyta Michałek

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze