Wydział Nauk Humanistycznych
Historia Sztuki (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 3   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Historia sztuki średniowiecznej powszechnej (wykład)E/3 30 prof. dr hab. Urszula Mazurczak
2Historia sztuki średniowiecznej w Polsce (wykład)E/4 30 prof. dr hab. Urszula Mazurczak
3Ikonografia chrześcijańska (wykład)E/2 15 dr hab. Aneta Kramiszewska
4Historia sztuki nowożytnej powszechnej (wykład)Zbo/1 30 dr hab. Bożena Kuklińska, prof. KUL
5Historia sztuki nowożytnej w Polsce (wykład)Zbo/2 30 dr hab. Irena Rolska, prof. KUL
6Historia filozofii (wykład)E/3 45 Ks. dr hab. Piotr Pasterczyk
Ćwiczenia obowiązkowe
1Ikonografia chrześcijańska (ćwiczenia)Z/1 15 dr hab. Aneta Kramiszewska
2Historia sztuki średniowiecznej powszechnej - analiza i interpretacja dzieła sztuki (ćwiczenia)Z/2 30 dr Aleksandra Krauze-Kołodziej
3Historia sztuki średniowiecznej w Polsce - analiza i interpretacja dzieła sztuki (ćwiczenia)Z/2 30 dr Aleksandra Krauze-Kołodziej
4Historia sztuki nowożytnej powszechnej - analiza i interpretacja dzieła sztuki (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Bożena Kuklińska, prof. KUL
5Historia sztuki nowożytnej w Polsce - analiza i interpretacja dzieła sztuki (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Krzysztof Gombin
Konwersatoria
1Historia fotografii (konwersatorium)Z/2 15 mgr inż. Paweł Adamiec
2Historia grafiki (konwersatorium)Z/2 15 dr Małgorzata Żak-Kulesza
3Nauki pomocnicze (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Krzysztof Gombin
Lektoraty
1Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 310) Z/1 30 mgr Agnieszka Gryta
2Język angielski - CEF C1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 334) Z/1 30 mgr Jacek Kowalik
3Język rosyjski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 16) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
4Język rosyjski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 17) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
5Język włoski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 101) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
6Język włoski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 20) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
7Język włoski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 21) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
8Język łaciński w percepcji języków nowożytnych (lektorat - Grupa: 24) Z/1 30 mgr Edyta Michałek

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze