Wydział Nauk Humanistycznych
Historia Sztuki (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 3   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Historia sztuki średniowiecznej powszechnej (wykład)E/3 30 Brak obsady
2Historia sztuki średniowiecznej w Polsce (wykład)E/2 30 Brak obsady
3Ikonografia chrześcijańska (wykład)E/2 15 Brak obsady
4Historia sztuki nowożytnej powszechnej (wykład)Zbo/2 30 Brak obsady
5Historia sztuki nowożytnej w Polsce (wykład)Zbo/2 30 Brak obsady
6Historia filozofii (wykład)E/3 45 Ks. dr hab. Piotr Pasterczyk
Ćwiczenia obowiązkowe
1Historia sztuki średniowiecznej powszechnej (ćwiczenia)Z/2 30 Brak obsady
2Historia sztuki średniowiecznej w Polsce (ćwiczenia)Z/2 30 Brak obsady
3Ikonografia chrześcijańska (ćwiczenia)Z/1 15 Brak obsady
4Historia sztuki nowożytnej powszechnej (ćwiczenia)Z/2 30 Brak obsady
5Historia sztuki nowożytnej w Polsce (ćwiczenia)Z/2 30 Brak obsady
Konwersatoria obowiązkowe
1Historia fotografii (konwersatorium)Z/2 15 VACAT
2Historia grafiki (konwersatorium)Z/2 15 dr hab. Bożena Kuklińska, prof. KUL

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze