Wydział Nauk Humanistycznych
Filologia Klasyczna (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 3   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Historia filozofii (wykład)E/3 45 Ks. dr hab. Rafał Charzyński
Ćwiczenia obowiązkowe
1Praktyczna nauka języka greckiego (ćwiczenia)Z/8 120 dr hab. Krzysztof Narecki, prof. KUL
2Praktyczna nauka języka łacińskiego I (ćwiczenia)Z/4 60 dr Agnieszka Strycharczuk
3Praktyczna nauka języka łacińskiego II (ćwiczenia)Z/2 30 mgr Alicja Narecka
Konwersatoria obowiązkowe
1Kultura starożytnego Rzymu (konwersatorium)Z/2 30 dr Agnieszka Strycharczuk
Proseminaria
1Wstęp do studiów filologii klasycznej (proseminarium)Z/1 15 dr Agnieszka Strycharczuk
Lektoraty
1Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 310) Z/1 30 mgr Agnieszka Gryta
2Język angielski - CEF C1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 334) Z/1 30 mgr Jacek Kowalik
3Język niemiecki - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 43) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
4Język włoski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 101) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
5Język włoski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 21) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
Profile studiów
Profil śródziemnomorski
Wykłady obowiązkowe
1Literatura łacińska epoki augustowskiej - wybrane zagadnienia (wykład)Zbo/1 15 dr Agata Łuka
2Teatr i dramat grecki (wykład)Zbo/1 15 dr hab. Krzysztof Narecki, prof. KUL
Profile studiów
Profil śródziemnomorski
Ćwiczenia obowiązkowe
1Analiza i interpretacja tekstów łacińskich (ćwiczenia)Z/2 30 dr Agata Łuka
Profile studiów
Profil śródziemnomorski
Konwersatoria obowiązkowe
1Mit i religia Grecji i Rzymu (konwersatorium)Zbo/2 30 Ks. dr Mariusz Szmajdziński
2Grecka literatura chrześcijańska (konwersatorium)Zbo/1 15 dr hab. Ewa Osek, prof. KUL
3Kultura materialna starożytnej Grecji i Rzymu (konwersatorium)Z/2 30 dr Aleksandra Krauze-Kołodziej

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze