Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Prawo Kanoniczne (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok II - Semestr 3   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Normy generalne (wykład)Zbo/2 30 Ks. dr Adam Kaczor
2Prawo o sakramentach świętych (wykład)Zbo/2 30 dr hab. Anna Słowikowska
3Teoria i filozofia prawa (wykład)E/5 15 dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL
4Teologia prawa kanonicznego (wykład)E/6 45 Ks. dr Adam Kaczor
5Zadanie nauczania Kościoła (wykład)E/6 45 prof. dr hab. Wiesław Bar
6Wybrane zagadnienia z prawa polskiego (wykład)E/5 30 dr hab. Anna Słowikowska
7Katolicka Nauka Społeczna i myśl społeczna Jana Pawła II (wykład)E/2 30 dr Katarzyna Lenart-Kłoś
Ćwiczenia obowiązkowe
1Prawo o sakramentach świętych (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 dr hab. Anna Słowikowska
2Teologia prawa kanonicznego (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 Ks. dr Adam Kaczor
Konwersatorium obowiązkowe
1Metodologia prawa kanonicznego (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Anna Słowikowska
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 280) Z/0 30 mgr Dorota Szymczyk
2Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 281) Z/0 30 mgr Marlena Iglik
3Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 287) Z/0 30 mgr Marlena Iglik
4Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 290) Z/0 30 mgr Beata Panasiuk
5Język rosyjski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 19) Z/0 30 mgr Barbara Okulska
6Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 286) Z/1 30 mgr Dorota Szymczyk

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze