Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok II - Semestr 3   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Prawo cywilne - część ogólna (wykład)E/10 45 dr hab. Hanna Witczak, prof. KUL
2Prawo karne (wykład)E/10 45 dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL
3Prawo konstytucyjne (wykład)E/10 45 prof. dr hab. Dariusz Dudek
Ćwiczenia obowiązkowe
1Prawo cywilne - część ogólna (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 45 mgr Szymon Skowerski
2Prawo cywilne - część ogólna (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 45 dr Katarzyna Dębińska-Domagała
3Prawo cywilne - część ogólna (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 45 dr Katarzyna Dębińska-Domagała
4Prawo cywilne - część ogólna (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 45 dr Katarzyna Dębińska-Domagała
5Prawo cywilne - część ogólna (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 45 mgr Ewelina Cofór
6Prawo cywilne - część ogólna (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 45 mgr Anna Paluszkiewicz
7Prawo cywilne - część ogólna (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 45 dr Jacek Trzewik
8Prawo cywilne - część ogólna (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 45 dr Agnieszka Kawałko
9Prawo cywilne - część ogólna (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/0 45 mgr Anna Paluszkiewicz
10Prawo karne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 45 dr Małgorzata Gałązka
11Prawo karne (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 45 dr Małgorzata Gałązka
12Prawo karne (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 45 dr Małgorzata Gałązka
13Prawo karne (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 45 dr Małgorzata Gałązka
14Prawo karne (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 45 dr Zuzanna Gądzik
15Prawo karne (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 45 dr Sławomir Hypś
16Prawo karne (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 45 dr Małgorzata Gałązka
17Prawo karne (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 45 dr Zuzanna Gądzik
18Prawo karne (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/0 45 dr Zuzanna Gądzik
19Prawo karne (ćwiczenia - Grupa: 10) Z/0 45 dr Sławomir Hypś
20Prawo karne (ćwiczenia - Grupa: 11) Z/0 45 dr Sławomir Hypś
21Prawo karne (ćwiczenia - Grupa: 12) Z/0 45 dr Zuzanna Gądzik
22Prawo karne (ćwiczenia - Grupa: 13) Z/0 45 dr Sławomir Hypś
23Prawo karne (ćwiczenia - Grupa: 14) Z/0 45 dr Damian Szeleszczuk
24Prawo karne (ćwiczenia - Grupa: 15) Z/0 45 dr Damian Szeleszczuk
25Prawo konstytucyjne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 45 dr hab. Marek Dobrowolski
26Prawo konstytucyjne (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 45 dr hab. Marek Dobrowolski
27Prawo konstytucyjne (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 45 mgr Agnieszka Smaga
28Prawo konstytucyjne (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 45 dr Kamila Doktór-Bindas
29Prawo konstytucyjne (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 45 dr Kamila Doktór-Bindas
30Prawo konstytucyjne (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 45 dr Kamila Doktór-Bindas
31Prawo konstytucyjne (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 45 dr Ilona Grądzka
32Prawo konstytucyjne (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 45 dr Kamila Doktór-Bindas
33Prawo konstytucyjne (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/0 45 dr hab. Przemysław Czarnek, prof. KUL
34Prawo konstytucyjne (ćwiczenia - Grupa: 10) Z/0 45 Zawieszone
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 53) Z/0 30 mgr Marta Cechowicz
2Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 280) Z/0 30 mgr Dorota Szymczyk
3Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 283) Z/0 30 mgr Beata Panasiuk
4Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 285) Z/0 30 mgr Marta Cechowicz
5Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 286) Z/0 30 mgr Dorota Szymczyk
6Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 52) Z/0 30 mgr Marlena Iglik
7Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 281) Z/0 30 mgr Marlena Iglik
8Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 282) Z/0 30 mgr Marlena Iglik
9Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 287) Z/0 30 mgr Marlena Iglik
10Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 288) Z/0 30 mgr Marlena Iglik
11Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 289) Z/0 30 mgr Marlena Iglik
12Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 290) Z/0 30 mgr Beata Panasiuk
13Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 291) Z/0 30 mgr Marta Cechowicz
14Język hiszpański (lektorat)Z/0 30 Brak obsady
15Język hiszpański - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 23) Z/0 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
16Język hiszpański - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 25) Z/0 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
17Język niemiecki - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 43) Z/0 30 mgr Iwona Fijołek
18Język niemiecki - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 44) Z/0 30 mgr Iwona Fijołek
19Język niemiecki - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 45) Z/0 30 dr Katarzyna Jakubów
20Język rosyjski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 17) Z/0 30 mgr Barbara Okulska
21Język rosyjski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 18) Z/0 30 mgr Barbara Okulska
22Język włoski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 20) Z/0 30 dr Elżbieta Kolbus
23Język włoski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 21) Z/0 30 dr Elżbieta Kolbus
24Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 52) Z/1 30 mgr Marlena Iglik
25Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 505) Z/1 20 mgr Marlena Iglik
26Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 506) Z/1 20 mgr Dorota Szymczyk
27Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa: 101) Z/1 14 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
28Język włoski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 101) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze