Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok II - Semestr 3   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Prawo cywilne - część ogólna (wykład)E/9 45 dr hab. Hanna Witczak, prof. KUL
2Prawo karne (wykład)E/10 45 dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL
3Prawo konstytucyjne (wykład)E/10 45 prof. dr hab. Dariusz Dudek
4Zarys prawa kanonicznego (wykład)E/1 15 Ks. dr Grzegorz Bzdyrak
Ćwiczenia obowiązkowe
1Prawo cywilne - część ogólna (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 45 VACAT
2Prawo cywilne - część ogólna (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 45 dr Agnieszka Kawałko
3Prawo cywilne - część ogólna (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 45 dr Marta Stepnowska
4Prawo cywilne - część ogólna (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 45 dr Marta Stepnowska
5Prawo cywilne - część ogólna (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 45 dr Katarzyna Dębińska-Domagała
6Prawo cywilne - część ogólna (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 45 dr Katarzyna Dębińska-Domagała
7Prawo cywilne - część ogólna (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 45 dr Jacek Trzewik
8Prawo cywilne - część ogólna (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 45 Brak obsady
9Prawo cywilne - część ogólna (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/0 45 Brak obsady
10Prawo karne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 45 dr Zuzanna Gądzik
11Prawo karne (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 45 dr Zuzanna Gądzik
12Prawo karne (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 45 dr Zuzanna Gądzik
13Prawo karne (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 45 dr Zuzanna Gądzik
14Prawo karne (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 45 dr Damian Szeleszczuk
15Prawo karne (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 45 dr Damian Szeleszczuk
16Prawo karne (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 45 dr Damian Szeleszczuk
17Prawo karne (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 45 dr Sławomir Hypś
18Prawo karne (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/0 45 dr Sławomir Hypś
19Prawo karne (ćwiczenia - Grupa: 10) Z/0 45 dr Sławomir Hypś
20Prawo karne (ćwiczenia - Grupa: 11) Z/0 45 dr Sławomir Hypś
21Prawo karne (ćwiczenia - Grupa: 12) Z/0 45 VACAT
22Prawo karne (ćwiczenia - Grupa: 13) Z/0 45 VACAT
23Prawo karne (ćwiczenia - Grupa: 14) Z/0 45 VACAT
24Prawo karne (ćwiczenia - Grupa: 15) Z/0 45 VACAT
25Prawo konstytucyjne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 45 dr hab. Marek Dobrowolski
26Prawo konstytucyjne (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 45 dr hab. Marek Dobrowolski
27Prawo konstytucyjne (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 45 dr Ilona Grądzka
28Prawo konstytucyjne (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 45 dr Kamila Doktór-Bindas
29Prawo konstytucyjne (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 45 dr Kamila Doktór-Bindas
30Prawo konstytucyjne (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 45 dr Kamila Doktór-Bindas
31Prawo konstytucyjne (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 45 dr Kamila Doktór-Bindas
32Prawo konstytucyjne (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 45 dr Ilona Grądzka
33Prawo konstytucyjne (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/0 45 dr Ilona Grądzka

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze