Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu
Informatyka (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 3   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Algorytmy analizy numerycznej (wykład)E/5 30 dr Dorota Pylak
2Historia filozofii (wykład)E/3 45 dr hab. Anna Głąb, prof. KUL
3Modelowanie i symulacje komputerowe (wykład)E/5 30 dr hab. Aliaksandr Chychuryn
4Podstawy metod probabilistycznych (wykład)E/5 30 dr Kamil Powroźnik
5Programowanie obiektowe (wykład)E/5 30 dr Henryk Malinowski
Ćwiczenia obowiązkowe
1Algorytmy analizy numerycznej (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Dorota Pylak
2Algorytmy analizy numerycznej (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Dorota Pylak
3Algorytmy analizy numerycznej (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 mgr Zofia Marek
4Algorytmy analizy numerycznej (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 mgr Zofia Marek
5Algorytmy analizy numerycznej (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 mgr Zofia Marek
6Algorytmy analizy numerycznej (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 mgr Zofia Marek
7Algorytmy analizy numerycznej (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 Zawieszone
8Modelowanie i symulacje komputerowe (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 mgr Zofia Marek
9Modelowanie i symulacje komputerowe (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr hab. Aliaksandr Chychuryn
10Modelowanie i symulacje komputerowe (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr hab. Aliaksandr Chychuryn
11Modelowanie i symulacje komputerowe (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 mgr Zofia Marek
12Modelowanie i symulacje komputerowe (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 mgr Zofia Marek
13Modelowanie i symulacje komputerowe (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 mgr Zofia Marek
14Modelowanie i symulacje komputerowe (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 Zawieszone
15Podstawy metod probabilistycznych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 mgr Joanna Wasiura-Maślany
16Podstawy metod probabilistycznych (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Kamil Powroźnik
17Podstawy metod probabilistycznych (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 mgr Joanna Wasiura-Maślany
18Podstawy metod probabilistycznych (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr Kamil Powroźnik
19Podstawy metod probabilistycznych (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 Zawieszone
20Programowanie obiektowe (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Henryk Malinowski
21Programowanie obiektowe (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Henryk Malinowski
22Programowanie obiektowe (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Henryk Malinowski
23Programowanie obiektowe (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr Henryk Malinowski
24Programowanie obiektowe (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 mgr Sara Jurczyk
25Programowanie obiektowe (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 mgr Sara Jurczyk
26Programowanie obiektowe (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 Zawieszone
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym z elementami IT (lektorat - Grupa: 249) Z/2 30 mgr Maria Szeleźniak-Waszczuk
2Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym z elementami IT (lektorat - Grupa: 250) Z/2 30 mgr Maria Szeleźniak-Waszczuk
3Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym z elementami IT (lektorat - Grupa: 251) Z/2 30 mgr Maria Szeleźniak-Waszczuk
4Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu przyrodniczo-gospodarczym (lektorat - Grupa: 254) Z/2 30 dr Agnieszka Kłos-Dacka
5Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym z elementami IT (lektorat - Grupa: 10) Z/2 30 mgr Michał Narecki
6Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym z elementami IT (lektorat - Grupa: 252) Z/2 30 mgr Agnieszka Turska
7Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym z elementami IT (lektorat - Grupa: 253) Z/2 30 mgr Michał Narecki
8Język hiszpański - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 25) Z/2 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
9Język hiszpański - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 26) Z/2 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
10Język niemiecki - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 43) Z/2 30 mgr Iwona Fijołek
11Język rosyjski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 19) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
12Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym z elementami IT (lektorat - Grupa: 501) Z/1 30 mgr Maria Szeleźniak-Waszczuk
13Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa: 101) Z/1 14 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
14Język włoski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 101) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
Specjalność: programowanie i przetwarzanie informacji
(do wyboru 60 godz. dowolnych zajęć specjalistycznych w semestrze)
(warunkiem uzyskania wpisu w suplemencie do dyplomu o zrealizowaniu określonej specjalności jest zaliczenie na II i III roku
studiów wszystkich zajęć danej specjalności)
1Ochrona danych (wykład)Z/5 30 prof. dr hab. Pavel Urbanovich
2Ochrona danych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 mgr Jakub Lasyk
3Ochrona danych (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 mgr Jakub Lasyk
4Ochrona danych (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 mgr Jakub Lasyk
5Ochrona danych (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 mgr Jakub Lasyk
6Ochrona danych (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 mgr Jakub Lasyk
Specjalność: grafika komputerowa i multimedia
1Matematyczne podstawy grafiki komputerowej (wykład)Z/5 30 dr Armen Grigoryan
2Matematyczne podstawy grafiki komputerowej (ćwiczenia)Z/0 30 dr Armen Grigoryan
Specjalność: administrowanie sieciami komputerowymi
1Protokoły i koncepcje routingu (wykład)Z/5 30 Zawieszone
2Protokoły i koncepcje routingu (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 Zawieszone
3Protokoły i koncepcje routingu (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 Zawieszone

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze