Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu
Architektura Krajobrazu (stacjonarne I stopnia) 7
Rok II - Semestr 3   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Dendrologia (wykład)E/3 15 dr Joanna Renda
2Ekologia (wykład)E/3 15 prof. dr hab. Kajetan Perzanowski
3Fitosocjologia (wykład)Zbo/5 30 dr hab. Ewa Trzaskowska, prof. KUL
4Historia filozofii (wykład)E/3 45 dr hab. Anna Głąb, prof. KUL
5Komponowanie ozdobnych roślin zielnych (wykład)Zbo/4 30 dr inż. Katarzyna Karczmarz
6Projektowanie obiektów architektury krajobrazu (wykład)E/1 15 dr inż. Agnieszka Kułak
Ćwiczenia obowiązkowe
1Dendrologia (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Joanna Renda
2Dendrologia (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Joanna Renda
3Ekologia (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 prof. dr hab. Kajetan Perzanowski
4Ekologia (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 Zawieszone
5Fitosocjologia (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr hab. Ewa Trzaskowska, prof. KUL
6Fitosocjologia (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr hab. Ewa Trzaskowska, prof. KUL
7Grafika inżynierska [CAD 3D] (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 mgr inż. Adam Stępień
8Grafika inżynierska [CAD 3D] (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 mgr inż. Adam Stępień
9Grafika inżynierska [CAD 3D] (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 Zawieszone
10Komponowanie ozdobnych roślin zielnych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr inż. Katarzyna Karczmarz
11Komponowanie ozdobnych roślin zielnych (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr inż. Katarzyna Karczmarz
12Malarstwo i rzeźba (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Sławomir Kolo, prof. KUL
13Malarstwo i rzeźba (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Sławomir Kolo, prof. KUL
14Malarstwo i rzeźba (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 dr hab. Sławomir Kolo, prof. KUL
15Malarstwo i rzeźba (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/2 30 Zawieszone
16Organizacja i zarządzanie procesami realizacji obiektów architektury krajobrazu (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 15 mgr inż. Wojciech Januszczyk
17Organizacja i zarządzanie procesami realizacji obiektów architektury krajobrazu (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 15 Zawieszone
Ćwiczenia projektowe
(do wyboru 30 godzin ćwiczeń w semestrze zimowym)
1Projektowanie obiektów architektury krajobrazu: Skwer lub zieleniec oraz zieleń przy obiekcie komercyjnym - obiekt handlowy (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/5 30 dr inż. Agnieszka Kułak
2Projektowanie obiektów architektury krajobrazu: Skwer lub zieleniec oraz zieleń przy obiekcie komercyjnym - obiekt usługowy (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/5 30 dr inż. Agnieszka Kułak
3Projektowanie obiektów architektury krajobrazu: Skwer lub zieleniec oraz zieleń przy obiekcie komercyjnym - obiekt usługowy (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/5 30 Zawieszone
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu przyrodniczo-gospodarczym (lektorat - Grupa: 254) Z/1 30 dr Agnieszka Kłos-Dacka
2Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu przyrodniczo-gospodarczym (lektorat - Grupa: 255) Z/1 30 dr Agnieszka Kłos-Dacka
3Język rosyjski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 16) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
4Język rosyjski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 18) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
5Język włoski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 101) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
6Język włoski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 21) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze