Wydział Nauk Inżynieryjno-Technicznych w Stalowej Woli
Inżynieria środowiska (stacjonarne I stopnia) WNIT
Rok II - Semestr 3   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Ochrona atmosfery (wykład)E/3 15 dr hab. inż. Małgorzata Gonera, prof. KUL
2Mechanika płynów (wykład)E/4 15 dr Taras Kavetskyy
3Budownictwo i konstrukcje inżynierskie (wykład)Zbo/0 15 dr inż. Witold Adamowski
4Hydrologia (wykład)E/4 15 dr hab. inż. Małgorzata Gonera, prof. KUL
5Geometria wykreślna i grafika inżynierska (wykład)Z/4 15 dr inż. Witold Adamowski
6Gospodarka odpadami (wykład)Z/4 15 dr hab. inż. Alicja Księżopolska
7Etyka (wykład)E/2 30 Ks. dr Marcin Ferdynus
8Termodynamika techniczna (wykład)E/4 30 dr Paweł Kwaśnicki
9Biologia środowiska (wykład)E/4 15 dr Sylwia Terpiłowska
10Matematyka (wykład)E/4 30 dr Beata Kraska
Zajęcia laboratoryjne obowiązkowe
1Ochrona atmosfery (laboratorium - Grupa: 1) Z/0 15 mgr Katarzyna Grąz
2Mechanika płynów (laboratorium - Grupa: 1) Z/0 30 dr hab. Volodymyr Cherniuk, prof. KUL
3Budownictwo i konstrukcje inżynierskie (laboratorium - Grupa: 1) Z/0 15 dr inż. Witold Adamowski
4Budownictwo i konstrukcje inżynierskie (warsztaty - Grupa: 1) Z/0 30 dr inż. Witold Adamowski
5Gospodarka odpadami (laboratorium - Grupa: 1) Z/0 30 mgr Katarzyna Grąz
6Hydrologia (laboratorium - Grupa: 1) Z/0 30 dr hab. inż. Małgorzata Gonera, prof. KUL
7Geometria wykreślna i grafika inżynierska (warsztaty - Grupa: 1) Z/0 15 dr inż. Witold Adamowski
8Termodynamika techniczna (warsztaty - Grupa: 1) Z/0 30 dr Paweł Kwaśnicki
9Biologia środowiska (laboratorium - Grupa: 1) Z/0 30 dr Katarzyna Czarnek
10Fizyka (laboratorium - Grupa: 1) Z/0 30 dr Volodymyr Popovych
Ćwiczenia obowiązkowe
1Matematyka (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Beata Kraska
Lektoraty
1Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 313) Z/1 30 mgr Katarzyna Albiniak

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze