Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Administracja (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 3   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Polityka administracyjna (wykład)E/3 30 dr hab. Marcin Szewczak
2Prawo cywilne z umowami w administracji (wykład)E/5 30 dr Jacek Trzewik
3Prawo konstytucyjne (wykład)E/8 30 dr Ilona Grądzka
4Kontrola administracji publicznej (wykład)E/3 30 dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL
Ćwiczenia obowiązkowe
1Prawo cywilne z umowami w administracji (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 mgr Milena Kloczkowska
2Prawo cywilne z umowami w administracji (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 mgr Milena Kloczkowska
3Prawo cywilne z umowami w administracji (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 mgr Szymon Skowerski
4Prawo konstytucyjne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Kamila Doktór-Bindas
5Prawo konstytucyjne (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Kamila Doktór-Bindas
6Prawo konstytucyjne (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 mgr Anna Kliczek-Paśnicka
7Kontrola administracji publicznej (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Iwona Bień-Węgłowska
8Kontrola administracji publicznej (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Iwona Bień-Węgłowska
9Kontrola administracji publicznej (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 dr Iwona Bień-Węgłowska
Specjalność: Zarządzanie w administracji
1Plany i strategie w administracji publicznej (wykład)E/2 15 dr hab. Piotr Zacharczuk
2Zarządzanie informacją w administracji publicznej (wykład)E/2 15 dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL
3Plany i strategie w administracji publicznej (ćwiczenia)Z/0 15 dr hab. Piotr Zacharczuk
4Zarządzanie informacją w administracji publicznej (ćwiczenia)Z/0 15 dr Iwona Bień-Węgłowska
Specjalność: Administracja publiczna
1Prawo wykroczeń (wykład)E/4 30 dr hab. Anna Tunia, prof. KUL
2Prawo wykroczeń (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr hab. Anna Tunia, prof. KUL
Specjalność: Przedsiębiorczość
1Etyka w biznesie (wykład)Z/2 30 Ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz
2Przedsiębiorca jako pracodawca (wykład)E/2 15 dr hab. Sebastian Kwiecień
3Przedsiębiorca jako pracodawca (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 mgr Milena Kloczkowska
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 278) Z/1 30 mgr Michał Narecki
2Język angielski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 279) Z/1 30 mgr Michał Narecki
3Język angielski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 327) Z/1 30 mgr Jacek Kowalik
4Język hiszpański - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 25) Z/1 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
5Język niemiecki - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 43) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
6Język niemiecki - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 44) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
7Język rosyjski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 16) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
8Język rosyjski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 19) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
9Język włoski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 20) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
10Język włoski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 101) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
Wykłady fakultatywne (2 do wyboru)
1Administracja publiczna w ujęciu systemowym (wykład)Z/3 30 prof. dr hab. Stanisław Wrzosek
2Administrative agencies of the USA (konwersatorium)Z/6 30 mgr Paulina Liszka
3Bankruptcy law (wykład)Z/6 30 dr hab. Katarzyna Maćkowska, prof. KUL
4Informatyzacja postępowania sądowego (wykład)Z/3 30 dr hab. Małgorzata Ganczar
5Prawne aspekty bezpieczeństwa energetycznego w UE (wykład)Z/3 30 Zawieszone
6Prawo farmaceutyczne (wykład)Z/3 30 dr Katarzyna Mełgieś
7Prawo o szkolnictwie wyższym (wykład)Z/3 30 dr hab. Magdalena Pyter, prof. KUL
8Prawo obrotu instrumentami finansowymi (wykład)Z/3 30 dr hab. Rafał Biskup
9Prawo ochrony danych osobowych (wykład)Z/3 30 dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL
10Prawo ochrony zdrowia (wykład)Z/3 30 dr Bożena Czech-Jezierska
11Problemy penologiczne w prawie kanonicznym i polskim prawie karnym - fakultet (wykład)Z/3 30 Ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk, prof. KUL
12Wykład Profesora wizytującego (wykład)Z/2 30 Zawieszone

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze