Wydział Filozofii
Kognitywistyka (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 3   2019/2020

Program, efekty uczenia się i karty przedmiotów
Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Mind-reading: psychologiczne badania nad umysłem społecznym (wykład)E/3 30 dr hab. Anna Kawalec, prof. KUL
2Neuroetyka (wykład)E/3 30 S. prof. dr hab. Barbara Chyrowicz
3Metodologia badań empirycznych z elementami statystyki (wykład)Z/5 30 dr Przemysław Tużnik
Ćwiczenia obowiązkowe
1Bioinformatyka (ćwiczenia)Z/3 30 dr Andrzej Zykubek
2Metodologia badań empirycznych z elementami statystyki (ćwiczenia)Z/0 30 dr Przemysław Tużnik
3Kognitywistyka w praktyce: metody akwizycji drugiego języka (ćwiczenia)Z/3 30 dr hab. Sebastian Piotrowski
Warsztaty obowiązkowe
1Kognitywistyka w praktyce: warsztaty kognitywne - twórcze myślenie (warsztaty)Z/3 30 mgr Monika Dunin-Kozicka
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 301) Z/1 30 mgr Agata Woźniak
2Język angielski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 307) Z/1 30 mgr Michał Narecki
3Język angielski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 311) Z/1 30 mgr Jacek Kowalik
4Język angielski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 504) Z/1 20 mgr Agata Woźniak
5Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 304) Z/1 30 mgr Agata Woźniak
6Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 305) Z/1 30 mgr Jacek Kowalik
7Język hiszpański - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 25) Z/1 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
8Język włoski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 101) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
9Język włoski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 20) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
10Język włoski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 21) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
Ścieżka dydaktyczna: Neuronauka, umysł i procesy poznawcze
Wykłady
1Neuronauka poznawcza: pamięć i wyższe procesy poznawcze (wykład)E/6 30 dr Paweł Stróżak
2Filozofia umysłu (wykład)Z/3 30 dr hab. Marek Piwowarczyk, prof. KUL
Ścieżka dydaktyczna: Neuronauka, umysł i procesy poznawcze
Ćwiczenia
1Neuronauka poznawcza: pamięć i wyższe procesy poznawcze (ćwiczenia)Z/0 30 dr Paweł Stróżak
Ścieżka dydaktyczna: Sztuczna inteligencja
Wykłady
1Logiczne podstawy sztucznej inteligencji (wykład)E/6 30 prof. dr hab. Piotr Kulicki
Ścieżka dydaktyczna: Sztuczna inteligencja
Ćwiczenia
1Logiczne podstawy sztucznej inteligencji (ćwiczenia)Z/0 30 prof. dr hab. Piotr Kulicki
Ścieżka dydaktyczna: Sztuczna inteligencja
Konwersatoria
1Programowanie z elementami inżynierii oprogramowania (konwersatorium)Z/3 30 mgr inż. Kamil Zieliński

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze