Wydział Nauk Społecznych
Stosunki międzynarodowe (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 3   2018/2019


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Ekonomia (wykład)E/3 30 dr Lech Jańczuk
2Międzynarodowe stosunki polityczne (wykład)E/3 30 dr hab. Beata Piskorska
3Organizacje międzynarodowe (wykład)E/5 30 dr hab. Marcin Kosienkowski
Ćwiczenia obowiązkowe
1Organizacje międzynarodowe (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr hab. Marcin Kosienkowski
Konwersatoria obowiązkowe
1Religie współczesnego świata (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Andrzej Szabaciuk
2Media w systemie międzynarodowym (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Agnieszka Zaręba
Konwersatoria do wyboru
1Cywilizacja europejska (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Jacek Wołoszyn
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1+ (lektorat - Grupa: 185) Z/1 30 mgr Radosław Furmaga
2Język angielski - CEF B1+ (lektorat - Grupa: 186) Z/1 30 mgr Radosław Furmaga
3Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 181) Z/1 30 mgr Agnieszka Turska
4Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 182) Z/1 30 mgr Agnieszka Turska
5Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 187) Z/1 30 mgr Radosław Furmaga
6Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 206) Z/1 30 mgr Agnieszka Gryta
Specjalizacja: Stosunki transatlantyckie
Wykłady obowiązkowe
1Polityka zagraniczna USA (wykład)E/3 30 dr hab. Sławomir Łukasiewicz, prof. KUL
2Stosunki transatlantyckie w XX i XXI wieku (wykład)E/3 30 dr hab. Andrzej Podraza, prof. KUL
3Polityka zagraniczna Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii (wykład)E/3 30 dr Artur Kukuła
Specjalizacja: Stosunki transatlantyckie
Ćwiczenia obowiązkowe
1Polityka zagraniczna USA (ćwiczenia)Z/0 15 mgr Paulina Michowska
2Stosunki transatlantyckie w XX i XXI wieku (ćwiczenia)Z/0 15 mgr Paulina Michowska
3Polityka zagraniczna Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii (ćwiczenia)Z/0 15 mgr Grzegorz Tutak
Specjalizacja: Stosunki transatlantyckie
Konwersatoria obowiązkowe
1BRICS: wschodzące potęgi (konwersatorium)Z/3 30 dr hab. Andrzej Gil

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze