Wydział Nauk Społecznych
Stosunki międzynarodowe (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 3   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Ekonomia (wykład)E/3 30 dr Lech Jańczuk
2Międzynarodowe stosunki polityczne (wykład)E/3 30 dr hab. Beata Piskorska
3Organizacje międzynarodowe (wykład)E/5 30 dr hab. Marcin Kosienkowski
Ćwiczenia obowiązkowe
1Organizacje międzynarodowe (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr hab. Marcin Kosienkowski
2Organizacje międzynarodowe (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 Brak obsady
Konwersatoria obowiązkowe
1Religie współczesnego świata (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Andrzej Szabaciuk
2Religie współczesnego świata (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 30 Brak obsady
3Media w systemie międzynarodowym (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Agnieszka Zaręba
4Media w systemie międzynarodowym (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 30 Brak obsady
Konwersatoria do wyboru
1Cywilizacja europejska (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Jacek Wołoszyn
Specjalizacja: Stosunki transatlantyckie
Wykłady obowiązkowe
1Polityka zagraniczna USA (wykład)E/3 30 Brak obsady
2Stosunki transatlantyckie w XX i XXI wieku (wykład)E/3 30 dr hab. Andrzej Podraza, prof. KUL
3Polityka zagraniczna Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii (wykład)E/3 30 dr Grzegorz Ronek
Specjalizacja: Stosunki transatlantyckie
Ćwiczenia obowiązkowe
1Polityka zagraniczna USA (ćwiczenia)Z/0 15 Brak obsady
2Stosunki transatlantyckie w XX i XXI wieku (ćwiczenia)Z/0 15 Brak obsady
3Polityka zagraniczna Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii (ćwiczenia)Z/0 15 Brak obsady
Specjalizacja: Stosunki transatlantyckie
Konwersatoria obowiązkowe
1BRICS: wschodzące potęgi (konwersatorium)Z/3 30 dr hab. Andrzej Gil, prof. KUL

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze