Wydział Nauk Społecznych
Bezpieczeństwo narodowe (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 3   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Ekonomia (wykład)E/3 30 dr Lech Jańczuk
2Służby specjalne (wykład)E/3 30 mgr Grzegorz Szych
3Terroryzm międzynarodowy (wykład)E/5 30 dr Artur Kukuła
Ćwiczenia obowiązkowe
1Terroryzm międzynarodowy (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Wińczysław Jastrzębski
2Terroryzm międzynarodowy (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Wińczysław Jastrzębski
3Terroryzm międzynarodowy (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 dr Wińczysław Jastrzębski
4Terroryzm międzynarodowy (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 15 dr Wińczysław Jastrzębski
Konwersatoria obowiązkowe
1Media w systemie bezpieczeństwa (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Agnieszka Łukasik-Turecka
2Media w systemie bezpieczeństwa (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Agnieszka Łukasik-Turecka
3Media w systemie bezpieczeństwa (konwersatorium - Grupa: 3) Z/2 30 dr hab. Agnieszka Łukasik-Turecka
4Media w systemie bezpieczeństwa (konwersatorium - Grupa: 4) Z/2 30 dr hab. Agnieszka Łukasik-Turecka
5Bezpieczeństwo w rejonie Morza Śródziemnego (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 15 dr hab. Jacek Gołębiowski, prof. KUL
6Bezpieczeństwo w rejonie Morza Śródziemnego (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 15 dr hab. Jacek Gołębiowski, prof. KUL
7Bezpieczeństwo w rejonie Morza Śródziemnego (konwersatorium - Grupa: 3) Z/2 15 dr hab. Jacek Gołębiowski, prof. KUL
8Bezpieczeństwo w rejonie Morza Śródziemnego (konwersatorium - Grupa: 4) Z/2 15 dr hab. Jacek Gołębiowski, prof. KUL
Konwersatoria do wyboru
1Procesy migracyjne (konwersatorium)Z/2 30 dr Andrzej Szabaciuk
2Resocjalizacja (konwersatorium)Z/2 30 Ks. dr hab. Kazimierz Pierzchała, prof. KUL
3Zróżnicowania kulturowe (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Małgorzata Gruchoła, prof. KUL
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 266) Z/1 30 mgr Małgorzata Koziej-Butryn
2Język angielski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 268) Z/1 30 mgr Małgorzata Koziej-Butryn
3Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 295) Z/1 30 mgr Agnieszka Gryta
4Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 262) Z/1 30 mgr Katarzyna Albiniak
5Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 263) Z/1 30 mgr Katarzyna Albiniak
6Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 265) Z/1 30 mgr Katarzyna Albiniak
7Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 267) Z/1 30 mgr Katarzyna Albiniak
8Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 310) Z/1 30 mgr Agnieszka Gryta
9Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa: 101) Z/1 14 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
10Język hiszpański - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 25) Z/1 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
11Język hiszpański - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 26) Z/1 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
12Język niemiecki - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 43) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
13Język niemiecki - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 44) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
14Język niemiecki - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 45) Z/1 30 dr Katarzyna Jakubów
15Język rosyjski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 16) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
16Język rosyjski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 17) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
17Język rosyjski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 18) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
18Język rosyjski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 19) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
19Język włoski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 101) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
20Język włoski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 20) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
21Język włoski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 21) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
Specjalizacja: Bezpieczeństwo społeczne i zarządzanie kryzysowe
Wykłady obowiązkowe
1Ochrona ludności (wykład)E/3 30 dr Artur Kukuła
2Organizacja centrum kryzysowego (wykład)E/4 30 dr Lech Jańczuk
3Zarządzanie ruchem granicznym (wykład)E/3 30 dr Anna Szachoń-Pszenny
Specjalizacja: Bezpieczeństwo społeczne i zarządzanie kryzysowe
Ćwiczenia obowiązkowe
1Ochrona ludności (ćwiczenia)Z/0 15 dr Konrad Słowiński
2Organizacja centrum kryzysowego (ćwiczenia)Z/0 15 dr Konrad Słowiński
3Zarządzanie ruchem granicznym (ćwiczenia)Z/0 15 dr Konrad Słowiński
Specjalizacja: Bezpieczeństwo społeczne i zarządzanie kryzysowe
Konwersatoria obowiązkowe
1Logistyka sytuacji kryzysowych (konwersatorium)Z/2 30 dr Lech Jańczuk
Specjalizacja: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona cywilna
Wykłady obowiązkowe
1Bezpieczeństwo imprez masowych (wykład)E/4 30 dr Małgorzata Kuć
2Bezpieczeństwo społeczności lokalnych (wykład)E/3 30 dr Artur Kukuła
3Negocjacje (wykład)E/3 30 dr Agnieszka Zaręba
Specjalizacja: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona cywilna
Ćwiczenia obowiązkowe
1Bezpieczeństwo imprez masowych (ćwiczenia)Z/0 15 dr Małgorzata Kuć
2Bezpieczeństwo społeczności lokalnych (ćwiczenia)Z/0 15 dr Krzysztof Jurek
3Negocjacje (ćwiczenia)Z/0 15 dr Agnieszka Zaręba
Specjalizacja: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona cywilna
Konwersatoria obowiązkowe
1Ochrona dziedzictwa narodowego (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Jacek Wołoszyn
Specjalizacja: Bezpieczeństwo międzynarodowe
Wykłady obowiązkowe
1Historia stosunków międzynarodowych (wykład)E/3 30 dr hab. Andrzej Gil, prof. KUL
2Misje zagraniczne (wykład)E/3 30 dr hab. Marcin Kosienkowski
3Konflikty zbrojne (wykład)E/4 30 dr Konrad Słowiński
Specjalizacja: Bezpieczeństwo międzynarodowe
Ćwiczenia obowiązkowe
1Historia stosunków międzynarodowych (ćwiczenia)Z/0 15 dr Andrzej Szabaciuk
2Misje zagraniczne (ćwiczenia)Z/0 15 dr Wińczysław Jastrzębski
3Konflikty zbrojne (ćwiczenia)Z/0 15 dr Wińczysław Jastrzębski
Specjalizacja: Bezpieczeństwo międzynarodowe
Konwersatoria obowiązkowe
1Polityka bezpieczeństwa NATO (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Marcin Kosienkowski

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze