Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 3   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Zajęcia obowiązkowe
1Etyka z elementami katolickiej myśli społecznej (konwersatorium)Z/2 30 S. prof. dr hab. Barbara Chyrowicz
2Ogólna metodologia nauk z elementami metodyki naukowej (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
3Praca roczna dla MISHuS (praca zaliczeniowa)Zbo/0 0 Brak obsady
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 302) Z/0 30 mgr Agata Woźniak
2Język angielski - CEF B1+ - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (lektorat - Grupa: 275) Z/0 30 mgr Dorota Szymczyk
3Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 310) Z/0 30 mgr Agnieszka Gryta
4Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 300) Z/0 30 mgr Ewa Stępniak
5Język angielski - CEF B2+ - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (lektorat - Grupa: 277) Z/0 30 mgr Jacek Kowalik
6Język francuski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 3) Z/0 30 mgr Maria Piwińska
7Język hiszpański - CEF A1 (lektorat - Grupa: 2) Z/0 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
8Język niemiecki - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 44) Z/0 30 mgr Iwona Fijołek
9Język rosyjski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 2) Z/0 30 mgr Barbara Okulska
10Język włoski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 101) Z/0 30 dr Elżbieta Kolbus
11Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/0 0 mgr Marta Cechowicz

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze