Wydział Nauk Społecznych
Psychologia (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok II - Semestr 3   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Blok wykładów ogólnych
1Diagnoza psychologiczna (wykład)E/3 30 dr Tomasz Jankowski
2Osobowość (wykład)E/3 30 prof. dr hab. Piotr Oleś
3Psychologia społeczna (wykład)E/2 30 dr hab. Jacek Śliwak
4Etyka (wykład)E/2 30 dr Wojciech Lewandowski
5Katolicka nauka społeczna i myśl społeczna Jana Pawła II (wykład)E/2 30 VACAT
Ćwiczenia obowiązkowe (blok podstawowy)
1Psychologia społeczna (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Michał Wiechetek
2Psychologia społeczna (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr Michał Wiechetek
3Psychologia społeczna (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 dr Michał Wiechetek
4Psychologia społeczna (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/2 30 dr Rafał Bartczuk
5Psychologia społeczna (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/2 30 dr Rafał Bartczuk
6Psychologia społeczna (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/2 30 dr Rafał Bartczuk
7Psychologia społeczna (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/2 30 dr Rafał Bartczuk
8Psychologia społeczna (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/2 30 dr Rafał Bartczuk
9Osobowość: warsztat praktycznych zastosowań teorii w interpretacji zachowania (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Małgorzata Puchalska-Wasyl
10Osobowość: warsztat praktycznych zastosowań teorii w interpretacji zachowania (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 Brak obsady
11Osobowość: warsztat praktycznych zastosowań teorii w interpretacji zachowania (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 Brak obsady
12Osobowość: warsztat praktycznych zastosowań teorii w interpretacji zachowania (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/2 30 Brak obsady
13Osobowość: warsztat praktycznych zastosowań teorii w interpretacji zachowania (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/2 30 Brak obsady
14Osobowość: warsztat praktycznych zastosowań teorii w interpretacji zachowania (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/2 30 Brak obsady
15Osobowość: warsztat praktycznych zastosowań teorii w interpretacji zachowania (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/2 30 Brak obsady
16Osobowość: warsztat praktycznych zastosowań teorii w interpretacji zachowania (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/2 30 Brak obsady
17Diagnoza psychologiczna (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 Brak obsady
18Diagnoza psychologiczna (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 Brak obsady
19Diagnoza psychologiczna (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 Brak obsady
20Diagnoza psychologiczna (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/2 30 dr Katarzyna Szymona-Pałkowska
21Diagnoza psychologiczna (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/2 30 dr Katarzyna Szymona-Pałkowska
22Diagnoza psychologiczna (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/2 30 dr Katarzyna Szymona-Pałkowska
23Diagnoza psychologiczna (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/2 30 Brak obsady
24Diagnoza psychologiczna (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/2 30 Brak obsady
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Wykłady
1Psychologia Internetu (wykład)E/2 15 dr Paweł Kot
2Psychologia jakości życia: aspekty teoretyczne i aplikacyjne (wykład)E/5 30 Ks. dr Paweł Brudek
3Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży (wykład)E/2 15 VACAT
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Ćwiczenia
1Psychologia Internetu (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 15 dr Paweł Kot
2Psychologia Internetu (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 15 dr Paweł Kot
3Psychologia Internetu (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/1 15 dr Paweł Kot
4Psychologia Internetu (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/1 15 dr Paweł Kot
5Psychologia Internetu (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/1 15 Brak obsady
6Psychologia Internetu (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/1 15 Brak obsady
7Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 15 VACAT
8Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 15 VACAT
9Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/1 15 VACAT
10Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/1 15 VACAT
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Wykłady
1Psychologia pracy i zarządzania (wykład)E/4 30 dr Jacek Sobek
2Psychologia ról rodzinnych i zawodowych (wykład)E/3 30 dr hab. Bogusława Lachowska, prof. KUL
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Ćwiczenia
1Psychologia pracy i zarządzania (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/2 30 dr Jacek Sobek
2Psychologia pracy i zarządzania (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/2 30 dr Jacek Sobek
3Psychologia pracy i zarządzania (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/2 30 dr Jacek Sobek
4Psychologia pracy i zarządzania (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/2 30 dr Jacek Sobek
5Psychologia ról rodzinnych i zawodowych (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/2 30 Brak obsady
6Psychologia ról rodzinnych i zawodowych (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/2 30 Brak obsady
7Psychologia ról rodzinnych i zawodowych (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/2 30 Brak obsady
8Psychologia ról rodzinnych i zawodowych (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/2 30 Brak obsady

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze