Wydział Nauk Społecznych
Psychologia (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok II - Semestr 3   2018/2019


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Blok wykładów ogólnych
1Diagnoza psychologiczna (wykład)E/3 30 prof. dr hab. Piotr Oleś
2Osobowość (wykład)E/3 30 prof. dr hab. Piotr Oleś
3Psychologia społeczna (wykład)E/2 30 dr hab. Jacek Śliwak
4Etyka (wykład)E/2 30 Ks. dr Marcin Ferdynus
5Katolicka nauka społeczna i myśl społeczna Jana Pawła II (wykład)E/2 30 dr Katarzyna Lenart-Kłoś
Ćwiczenia obowiązkowe (blok podstawowy)
1Psychologia społeczna (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Michał Wiechetek
2Psychologia społeczna (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr Michał Wiechetek
3Psychologia społeczna (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 dr Rafał Bartczuk
4Psychologia społeczna (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/2 30 dr Rafał Bartczuk
5Psychologia społeczna (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/2 30 dr Rafał Bartczuk
6Psychologia społeczna (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/2 30 dr Rafał Bartczuk
7Psychologia społeczna (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/2 30 dr Dominika Zarosińska
8Psychologia społeczna (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/2 30 dr Michał Wiechetek
9Psychologia społeczna (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/2 30 dr Dominika Zarosińska
10Osobowość: warsztat praktycznych zastosowań teorii w interpretacji zachowania (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Małgorzata Puchalska-Wasyl, prof. KUL
11Osobowość: warsztat praktycznych zastosowań teorii w interpretacji zachowania (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Małgorzata Puchalska-Wasyl, prof. KUL
12Osobowość: warsztat praktycznych zastosowań teorii w interpretacji zachowania (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 mgr Aneta Kozioł
13Osobowość: warsztat praktycznych zastosowań teorii w interpretacji zachowania (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/2 30 dr Katarzyna Czubak
14Osobowość: warsztat praktycznych zastosowań teorii w interpretacji zachowania (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/2 30 dr Jan Kutnik
15Osobowość: warsztat praktycznych zastosowań teorii w interpretacji zachowania (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/2 30 dr Jan Kutnik
16Osobowość: warsztat praktycznych zastosowań teorii w interpretacji zachowania (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/2 30 mgr Agnieszka Laskowska
17Osobowość: warsztat praktycznych zastosowań teorii w interpretacji zachowania (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/2 30 mgr Agnieszka Laskowska
18Osobowość: warsztat praktycznych zastosowań teorii w interpretacji zachowania (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/2 30 dr Katarzyna Czubak
19Diagnoza psychologiczna (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Katarzyna Szymona-Pałkowska
20Diagnoza psychologiczna (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Katarzyna Kokot
21Diagnoza psychologiczna (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 dr Monika Guzewicz
22Diagnoza psychologiczna (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/2 30 mgr Katarzyna Kokot
23Diagnoza psychologiczna (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/2 30 dr Monika Guzewicz
24Diagnoza psychologiczna (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/2 30 mgr Katarzyna Szudy
25Diagnoza psychologiczna (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/2 30 mgr Katarzyna Szudy
26Diagnoza psychologiczna (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/2 30 dr Elżbieta Chmielnicka-Kuter
27Diagnoza psychologiczna (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/2 30 mgr Katarzyna Szudy
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 3) Z/1 26 mgr Ewa Stępniak
2Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 203) Z/1 30 mgr Ewa Stępniak
3Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 222) Z/1 30 mgr Ewa Stępniak
4Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (lektorat - Grupa: 219) Z/1 30 dr Izabela Wiśniewska-Kędziora
5Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (lektorat - Grupa: 220) Z/1 30 dr Izabela Wiśniewska-Kędziora
6Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (lektorat - Grupa: 221) Z/1 30 dr Izabela Wiśniewska-Kędziora
7Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (lektorat - Grupa: 225) Z/1 30 mgr Dorota Szymczyk
8Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (lektorat - Grupa: 270) Z/1 30 mgr Agata Woźniak
9Język angielski - CEF B2 (lektorat)Z/1 30 Brak obsady
10Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 223) Z/1 30 mgr Ewa Stępniak
11Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (lektorat - Grupa: 224) Z/1 30 mgr Magdalena Matys
12Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (lektorat - Grupa: 226) Z/1 30 mgr Magdalena Matys
13Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (lektorat - Grupa: 227) Z/1 30 dr Izabela Wiśniewska-Kędziora
14Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (lektorat - Grupa: 228) Z/1 30 mgr Dorota Szymczyk
15Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (lektorat - Grupa: 229) Z/1 30 mgr Magdalena Matys
16Język hiszpański (lektorat)Z/1 30 Brak obsady
17Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa: 13) Z/1 30 mgr Karolina Sieńko-Flis
18Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa: 14) Z/1 30 mgr Karolina Sieńko-Flis
19Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa: 18) Z/1 30 mgr Karolina Sieńko-Flis
20Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa: 35) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
21Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa: 36) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
22Język niemiecki - CEF B2 (lektorat - Grupa: 39) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
23Język niemiecki - CEF B2+ (lektorat - Grupa: 38) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
24Język rosyjski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 16) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
25Język rosyjski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 13) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
26Język rosyjski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 14) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
27Język rosyjski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 12) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
28Język rosyjski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu turystyczno-biznesowym (lektorat - Grupa: 19) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
29Język włoski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 16) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
30Basic Polish for Chinese (lektorat)Z/2 30 dr hab. Cecylia Galilej
31Basic Polish for Chinese. Conversation (lektorat)Z/2 30 dr hab. Cecylia Galilej
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Wykłady
1Psychologia Internetu (wykład)E/2 15 dr Paweł Kot
2Psychologia jakości życia: aspekty teoretyczne i aplikacyjne (wykład)E/5 30 Ks. dr Paweł Brudek
3Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży (wykład)E/2 15 dr Monika Dacka
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Ćwiczenia
1Psychologia Internetu (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 15 mgr Anastazja Zawiślak
2Psychologia Internetu (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 15 mgr Aleksandra Hoffmann
3Psychologia Internetu (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/1 15 dr Paweł Kot
4Psychologia Internetu (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/1 15 mgr Mateusz Adamik
5Psychologia Internetu (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/1 15 mgr Mateusz Adamik
6Psychologia Internetu (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/1 15 dr Paweł Kot
7Psychologia Internetu (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/1 15 mgr Karolina Janik
8Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 15 dr Monika Dacka
9Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 15 dr Monika Dacka
10Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/1 15 dr Monika Dacka
11Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/1 15 dr Monika Dacka
12Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/1 15 dr Monika Dacka
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Wykłady
1Psychologia pracy i zarządzania (wykład)E/4 30 dr Jacek Sobek
2Psychologia ról rodzinnych i zawodowych (wykład)E/3 30 dr hab. Bogusława Lachowska, prof. KUL
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Ćwiczenia
1Psychologia pracy i zarządzania (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/2 30 dr Jacek Sobek
2Psychologia pracy i zarządzania (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/2 30 dr Jacek Sobek
3Psychologia pracy i zarządzania (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/2 30 dr Jacek Sobek
4Psychologia pracy i zarządzania (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/2 30 dr Jacek Sobek
5Psychologia ról rodzinnych i zawodowych (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/2 30 mgr Aleksandra Duda
6Psychologia ról rodzinnych i zawodowych (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/2 30 Ks. mgr Jarosław Czapliński
7Psychologia ról rodzinnych i zawodowych (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/2 30 dr Katarzyna Litwińska-Rączka
8Psychologia ról rodzinnych i zawodowych (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/2 30 dr Katarzyna Litwińska-Rączka

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze