Wydział Nauk Społecznych
Psychologia (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok II - Semestr 3   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Blok wykładów ogólnych
1Diagnoza psychologiczna (wykład)E/3 30 dr Tomasz Jankowski
2Osobowość (wykład)E/3 30 prof. dr hab. Piotr Oleś
3Psychologia społeczna (wykład)E/2 30 dr hab. Jacek Śliwak, prof. KUL
4Etyka (wykład)E/2 30 dr Wojciech Lewandowski
5Katolicka nauka społeczna i myśl społeczna Jana Pawła II (wykład)E/2 30 dr Katarzyna Lenart-Kłoś
Ćwiczenia obowiązkowe (blok podstawowy)
1Psychologia społeczna (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Michał Wiechetek
2Psychologia społeczna (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr Michał Wiechetek
3Psychologia społeczna (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 dr Michał Wiechetek
4Psychologia społeczna (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/2 30 dr Rafał Bartczuk
5Psychologia społeczna (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/2 30 dr Rafał Bartczuk
6Psychologia społeczna (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/2 30 dr Rafał Bartczuk
7Psychologia społeczna (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/2 30 dr Rafał Bartczuk
8Psychologia społeczna (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/2 30 dr Rafał Bartczuk
9Osobowość: warsztat praktycznych zastosowań teorii w interpretacji zachowania (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Małgorzata Puchalska-Wasyl, prof. KUL
10Osobowość: warsztat praktycznych zastosowań teorii w interpretacji zachowania (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Agnieszka Laskowska
11Osobowość: warsztat praktycznych zastosowań teorii w interpretacji zachowania (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 mgr Aneta Kozioł
12Osobowość: warsztat praktycznych zastosowań teorii w interpretacji zachowania (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/2 30 mgr Aneta Kozioł
13Osobowość: warsztat praktycznych zastosowań teorii w interpretacji zachowania (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/2 30 dr Jan Kutnik
14Osobowość: warsztat praktycznych zastosowań teorii w interpretacji zachowania (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/2 30 dr Jan Kutnik
15Osobowość: warsztat praktycznych zastosowań teorii w interpretacji zachowania (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/2 30 dr Jan Kutnik
16Osobowość: warsztat praktycznych zastosowań teorii w interpretacji zachowania (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/2 30 dr Jan Kutnik
17Diagnoza psychologiczna (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 Ks. dr Paweł Brudek
18Diagnoza psychologiczna (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 Ks. dr Paweł Brudek
19Diagnoza psychologiczna (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 mgr Anna Mańkowska
20Diagnoza psychologiczna (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/2 30 dr Katarzyna Szymona-Pałkowska
21Diagnoza psychologiczna (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/2 30 dr Katarzyna Szymona-Pałkowska
22Diagnoza psychologiczna (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/2 30 dr Katarzyna Szymona-Pałkowska
23Diagnoza psychologiczna (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/2 30 dr Jan Kutnik
24Diagnoza psychologiczna (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/2 30 dr Jan Kutnik
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1+ - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (lektorat - Grupa: 275) Z/1 30 mgr Dorota Szymczyk
2Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (lektorat - Grupa: 26) Z/1 30 mgr Dorota Szymczyk
3Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (lektorat - Grupa: 269) Z/1 30 dr Izabela Wiśniewska-Kędziora
4Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (lektorat - Grupa: 270) Z/1 30 mgr Agata Woźniak
5Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (lektorat - Grupa: 271) Z/1 30 mgr Magdalena Matys
6Język angielski - CEF B2+ - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (lektorat - Grupa: 277) Z/1 30 mgr Jacek Kowalik
7Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (lektorat - Grupa: 273) Z/1 30 mgr Jacek Kowalik
8Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (lektorat - Grupa: 274) Z/1 30 mgr Magdalena Matys
9Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (lektorat - Grupa: 276) Z/1 30 mgr Dorota Szymczyk
10Język angielski - CEF C1 - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (lektorat - Grupa: 333) Z/1 30 mgr Jacek Kowalik
11Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa: 101) Z/1 14 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
12Język hiszpański - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 23) Z/1 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
13Język hiszpański - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 26) Z/1 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
14Język niemiecki - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 43) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
15Język niemiecki - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 44) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
16Język niemiecki - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 45) Z/1 30 dr Katarzyna Jakubów
17Język rosyjski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 16) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
18Język rosyjski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 17) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
19Język rosyjski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 19) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
20Język włoski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 101) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
21Język włoski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 20) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
22Język włoski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 21) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
23Basic Polish for Chinese (lektorat)Z/2 30 mgr Marta Plisiecka
24Basic Polish for Chinese. Conversation (lektorat)Z/2 30 dr Agnieszka Jarosz
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Wykłady
1Psychologia Internetu (wykład)E/2 15 dr Paweł Kot
2Psychologia jakości życia: aspekty teoretyczne i aplikacyjne (wykład)E/5 30 Ks. dr Paweł Brudek
3Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży (wykład)E/2 15 dr Monika Dacka
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Ćwiczenia
1Psychologia Internetu (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 15 dr Paweł Kot
2Psychologia Internetu (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 15 dr Paweł Kot
3Psychologia Internetu (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/1 15 dr Paweł Kot
4Psychologia Internetu (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/1 15 dr Paweł Kot
5Psychologia Internetu (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/1 15 dr Paweł Kot
6Psychologia Internetu (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/1 15 dr Paweł Kot
7Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 15 dr Monika Dacka
8Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 15 dr Monika Dacka
9Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/1 15 dr Monika Dacka
10Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/1 15 dr Monika Dacka
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Wykłady
1Psychologia pracy i zarządzania (wykład)E/4 30 dr Jacek Sobek
2Psychologia ról rodzinnych i zawodowych (wykład)E/3 30 dr hab. Bogusława Lachowska, prof. KUL
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Ćwiczenia
1Psychologia pracy i zarządzania (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/2 30 dr Jacek Sobek
2Psychologia pracy i zarządzania (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/2 30 dr Jacek Sobek
3Psychologia pracy i zarządzania (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/2 30 dr Jacek Sobek
4Psychologia pracy i zarządzania (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/2 30 dr Jacek Sobek
5Psychologia ról rodzinnych i zawodowych (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/2 30 dr Dominika Zarosińska
6Psychologia ról rodzinnych i zawodowych (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/2 30 dr Katarzyna Litwińska-Rączka
7Psychologia ról rodzinnych i zawodowych (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/2 30 dr Katarzyna Litwińska-Rączka
8Psychologia ról rodzinnych i zawodowych (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/2 30 mgr Aleksandra Duda

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze