Wydział Nauk Humanistycznych
Krajoznawstwo i turystyka kulturowa (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 3   2021/2022


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Historyczne podstawy turystyki militarnej (wykład)E/3 15 dr hab. Jan Ptak
2Geografia historyczna religii i wyznań (wykład)E/3 15 dr hab. Jacek Chachaj, prof. KUL
3Historia życia codziennego (wykład)E/3 15 dr hab. Irena Wodzianowska
4Prawo w turystyce (wykład)Z/2 30 dr hab. Leszek Ćwikła, prof. KUL
5Historia filozofii (wykład)E/3 45 Ks. dr hab. Piotr Pasterczyk
Ćwiczenia obowiązkowe
1Język łaciński (ćwiczenia)Z/1 30 dr Natalia Turkiewicz
Konwersatoria obowiązkowe
1Prawo w turystyce (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Leszek Ćwikła, prof. KUL
2Rekonstrukcja wojskowo-historyczna (konwersatorium)Z/2 30 dr Marcin Baranowski
3Tradycje pielgrzymowania w chrześcijaństwie wschodnim (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Irena Wodzianowska
4Obyczaje codzienności (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Irena Wodzianowska
5Broń i barwa (konwersatorium)Z/2 30 dr Marcin Baranowski
6Znaki wojskowe (konwersatorium)Z/2 30 dr Marcin Baranowski
7Miejsce święte judaizmu i islamu (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Maciej Münnich, prof. KUL
8Tradycje pielgrzymowania w judaizmie i islamie (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Maciej Münnich, prof. KUL
9Tradycje kulinarne Polski i Europy (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Arkadiusz Stasiak, prof. KUL
10Turystyka kulinarna (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Arkadiusz Stasiak, prof. KUL

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze