Wydział Nauk Humanistycznych
Krajoznawstwo i turystyka kulturowa (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 3   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Geografia historyczna religii i wyznań (wykład)Zbo/1 15 dr hab. Jacek Chachaj, prof. KUL
2Historia życia codziennego (wykład)Zbo/1 15 dr hab. Anna Barańska, prof. KUL
3Historyczne podstawy turystyki militarnej (wykład)Zbo/1 15 dr hab. Jan Ptak
4Prawo w turystyce (wykład)Z/2 30 dr hab. Leszek Ćwikła, prof. KUL
5Historia filozofii (wykład)E/3 45 Ks. dr hab. Piotr Pasterczyk
Ćwiczenia obowiązkowe
1Język łaciński (ćwiczenia)Z/1 30 prof. dr hab. Leszek Wojciechowski
2Prawo w turystyce (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Leszek Ćwikła, prof. KUL
Konwersatoria obowiązkowe
1Broń i barwa (konwersatorium)Z/2 30 dr Marcin Baranowski
2Rekonstrukcja wojskowo-historyczna (konwersatorium)Z/2 30 dr Marcin Baranowski
3Tradycje pielgrzymowania w chrześcijaństwie wschodnim (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Irena Wodzianowska
4Miejsce święte judaizmu i islamu (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Maciej Münnich, prof. KUL
5Turystyka kulinarna (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Arkadiusz Stasiak, prof. KUL
6Obyczaje codzienności (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Irena Wodzianowska
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 307) Z/1 30 mgr Michał Narecki
2Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 305) Z/1 30 mgr Jacek Kowalik
3Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 310) Z/1 30 mgr Agnieszka Gryta
4Język francuski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 3) Z/1 30 mgr Maria Piwińska
5Język hiszpański - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 25) Z/1 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
6Język hiszpański - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 26) Z/1 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
7Język niemiecki - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 43) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
8Język niemiecki - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 44) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
9Język rosyjski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 17) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
10Język rosyjski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 19) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
Egzaminy
1Geografia historyczna religii i wyznań (egzamin)E/2 0 dr hab. Jacek Chachaj, prof. KUL
2Historyczne podstawy turystyki militarnej (egzamin)E/2 0 dr hab. Jan Ptak
3Historyczne podstawy turystyki militarnej (egzamin)E/2 0 dr Marcin Baranowski
4Historia życia codziennego (egzamin)E/2 0 dr hab. Arkadiusz Stasiak, prof. KUL
5Historia życia codziennego (egzamin)E/2 0 dr hab. Anna Barańska, prof. KUL

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze