Wydział Nauk Humanistycznych
Edytorstwo (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 3   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Historia filozofii (wykład)E/3 45 Ks. dr hab. Piotr Pasterczyk
2Sztuka edytorska (wykład)Zbo/1 30 Brak obsady
Wykłady monograficzne
1Archiwa literackie (wykład)Zbo/1 15 Brak obsady
2Literatura polska XIX wieku w perspektywie edytorskiej (wykład)Zbo/1 15 Brak obsady
Ćwiczenia obowiązkowe
1Podstawy krytyki genezy i krytyki tekstu (ćwiczenia)Z/1 30 Brak obsady
2Analiza retoryczna tekstów użytkowych (ćwiczenia)Z/1 30 Brak obsady
3Historia literatury polskiej (od romantyzmu do 1918) (ćwiczenia)Z/1 30 Brak obsady
4Poetyka z elementami teorii literatury (ćwiczenia)Zbo/1 30 Brak obsady
Konwersatoria
1Adiustacja i korekta (konwersatorium)Zbo/1 30 Brak obsady
2Podstawy DTP (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 Brak obsady
3Podstawy DTP (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 30 Brak obsady
Konwersatoria do wyboru
1Prawo autorskie i prasowe (konwersatorium)Zbo/3 15 Brak obsady
2Prawo własności intelektualnej (konwersatorium)Zbo/3 15 Brak obsady
3Edytorstwo i nowe technologie komunikacyjne (konwersatorium)Z/2 30 Brak obsady
4Edytorstwo naukowe wobec literaturoznawstwa (konwersatorium)Z/2 30 Brak obsady

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze