Wydział Nauk Humanistycznych
Edytorstwo (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 3   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Historia filozofii (wykład)E/3 45 Ks. dr hab. Piotr Pasterczyk
2Sztuka edytorska (wykład)Zbo/2 30 dr hab. Wojciech Kruszewski, prof. KUL
3Historia Polski (wykład)E/3 30 dr hab. Jarosław Rabiński, prof. KUL
Wykłady monograficzne
1Archiwa literackie (wykład)Zbo/1 15 dr hab. Wojciech Kruszewski, prof. KUL
2Literatura polska XIX wieku w perspektywie edytorskiej (wykład)Zbo/1 15 dr hab. Małgorzata Król, prof. KUL
Ćwiczenia obowiązkowe
1Podstawy krytyki genezy i krytyki tekstu (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Wojciech Kruszewski, prof. KUL
2Analiza retoryczna tekstów użytkowych (ćwiczenia)Z/3 30 dr hab. Barbara Niebelska-Rajca
3Historia literatury polskiej (od romantyzmu do 1918) (ćwiczenia)Z/3 30 dr hab. Małgorzata Król, prof. KUL
4Poetyka z elementami teorii literatury (ćwiczenia)Zbo/2 30 dr hab. Ireneusz Piekarski, prof. KUL
Konwersatoria
1Adiustacja i korekta (konwersatorium)Zbo/2 30 dr Zuzanna Guty
2Podstawy DTP (konwersatorium - Grupa: 1) Z/3 30 mgr Mateusz Miernik
3Podstawy DTP (konwersatorium - Grupa: 2) Z/3 30 mgr Mateusz Miernik
Konwersatoria do wyboru
1Prawo autorskie i prasowe (konwersatorium)Zbo/3 15 dr Monika Szabłowska-Zaremba
2Prawo własności intelektualnej (konwersatorium)Zbo/3 15 dr Monika Szabłowska-Zaremba
3Edytorstwo i nowe technologie komunikacyjne (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Wojciech Kruszewski, prof. KUL
4Edytorstwo naukowe wobec literaturoznawstwa (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Justyna Dąbkowska-Kujko, prof. KUL
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 278) Z/1 30 mgr Michał Narecki
2Język angielski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 307) Z/1 30 mgr Michał Narecki
3Język angielski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 327) Z/1 30 mgr Jacek Kowalik
4Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 310) Z/1 30 mgr Agnieszka Gryta
5Język angielski - CEF C1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 334) Z/1 30 mgr Jacek Kowalik
6Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa: 101) Z/1 14 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
7Język hiszpański - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 25) Z/1 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
8Język rosyjski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 19) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
9Język włoski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 101) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze