Wydział Nauk Humanistycznych
Edytorstwo (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 3   2018/2019


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Historia Polski (wykład)E/3 30 dr hab. Jarosław Rabiński, prof. KUL
2Historia filozofii (wykład)E/3 45 Ks. dr hab. Piotr Pasterczyk
3Sztuka edytorska (wykład)Zbo/2 30 dr hab. Wojciech Kruszewski, prof. KUL
Wykłady monograficzne
1Edycje wielkich pisarzy (wykład)Zbo/1 15 dr hab. Beata Obsulewicz-Niewińska, prof. KUL
2Polskie życie literacko-kulturalne na przełomie XIX i XX wieku w perspektywie edytorskiej (wykład)Zbo/1 15 dr Joanna Lekan-Mrzewka
Ćwiczenia obowiązkowe
1Podstawy krytyki genezy i krytyki tekstu (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Wojciech Kruszewski, prof. KUL
2Analiza retoryczna tekstów użytkowych (ćwiczenia)Z/3 30 dr hab. Agnieszka Czechowicz
3Historia literatury polskiej (od romantyzmu do 1918) (ćwiczenia)Z/3 30 dr Joanna Lekan-Mrzewka
4Poetyka z elementami teorii literatury (ćwiczenia)Zbo/2 30 dr hab. Ireneusz Piekarski
Konwersatoria
1Adiustacja i korekta (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Michał Wyrostkiewicz, prof. KUL
2Podstawy DTP (konwersatorium - Grupa: 1) Z/3 30 mgr Mateusz Miernik
3Podstawy DTP (konwersatorium - Grupa: 2) Z/3 30 mgr Mateusz Miernik
Konwersatoria do wyboru
1Prawo autorskie i prasowe (konwersatorium)Zbo/3 15 Zawieszone
2Prawo własności intelektualnej (konwersatorium)Zbo/3 15 dr Monika Szabłowska-Zaremba
3Edytorstwo i nowe technologie komunikacyjne (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
4Edytorstwo naukowe wobec literaturoznawstwa (konwersatorium)Z/2 30 dr Joanna Lekan-Mrzewka
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 210) Z/1 30 mgr Jacek Kowalik
2Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 217) Z/1 30 dr Izabela Wiśniewska-Kędziora
3Język angielski - CEF C1 (lektorat - Grupa: 215) Z/1 30 mgr Jacek Kowalik
4Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa: 13) Z/1 30 mgr Karolina Sieńko-Flis
5Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa: 14) Z/1 30 mgr Karolina Sieńko-Flis
6Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa: 36) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze