Wydział Nauk Społecznych
e-Pedagogika (niestacjonarne II stopnia)
Rok II - Semestr 3   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Andragogika (wykład)Z/2 12 dr hab. Beata Jakimiuk
2Elementy historii opieki społecznej w Polsce i na świecie (wykład)E/2 12 dr hab. Wiesław Partyka
3Pedagogika opiekuńcza (wykład)Z/1 12 Ks. dr hab. Andrzej Łuczyński
Konwersatoria obowiązkowe
1Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia (konwersatorium)Z/2 24 Brak obsady
Specjalności
Specjalność 1: Pedagogika ogólna i psychoprofilaktyka
Wykłady
1Aksjologiczne problemy edukacji (wykład)E/4 12 dr Marta Buk-Cegiełka
Specjalności
Specjalność 1: Pedagogika ogólna i psychoprofilaktyka
Konwersatoria
1Konstruowanie programów profilaktycznych (konwersatorium)Z/3 12 Brak obsady
2Pedagogika wielo- i międzykulturowa (konwersatorium)Z/3 12 Brak obsady
Seminaria naukowe
1Biografistyka pedagogiczna (seminarium)Zbo/1 18 dr hab. Ryszard Skrzyniarz, prof. KUL
2Pedagogika ogólna (seminarium)Zbo/1 18 Ks. dr Marek Jeziorański
3Pedagogika specjalna z logopedią (seminarium)Zbo/1 18 dr Aleksandra Borowicz
4Teoria i praktyka wychowania integralnego (seminarium)Zbo/1 18 VACAT
Praktyka
1Praktyka dyplomowa (praktyki)Zbo/8 60 VACAT

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze