Wydział Filozofii
Retoryka stosowana (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 3   2019/2020

Program, efekty uczenia się i karty przedmiotów
Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Podstawy retoryki stosowanej (wykład)E/4 15 dr hab. Maria Gondek
2Logika praktyczna (wykład)E/5 30 Ks. dr hab. Robert Kublikowski
Ćwiczenia obowiązkowe
1Podstawy retoryki stosowanej (ćwiczenia)Z/0 30 Ks. dr Michał Klementowicz
2Logika praktyczna (ćwiczenia)Z/0 30 dr Tomasz Łach
3Retoryczne środki wyrazu (ćwiczenia)Z/3 30 dr Joanna Kiereś-Łach
4Topika (ćwiczenia)Z/3 30 dr hab. Paweł Gondek, prof. KUL
5Sztuka etykiety (ćwiczenia)Z/3 30 dr hab. Imelda Chłodna-Błach
6Sztuka pisania tekstów użytkowych (ćwiczenia)Z/3 30 dr hab. Paweł Nowak
7Prezentacje multimedialne (ćwiczenia)Z/2 30 dr Małgorzata Żak-Kulesza
Konwersatoria obowiązkowe
1Zagadnienia z filozofii człowieka (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Wojciech Daszkiewicz
Warsztaty obowiązkowe
1Elementy sztuki aktorskiej (warsztaty)Z/2 30 Ks. dr Mariusz Lach
2Sztuka żywego słowa (warsztaty)Z/2 30 dr Aneta Wójciszyn-Wasil
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1+ (lektorat - Grupa: 62) Z/1 30 mgr Ewa Stępniak
2Język angielski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 302) Z/1 30 mgr Agata Woźniak
3Język angielski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 311) Z/1 30 mgr Jacek Kowalik
4Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 305) Z/1 30 mgr Jacek Kowalik
5Język hiszpański - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 23) Z/1 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
6Język rosyjski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 17) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
7Język włoski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 101) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
8Język włoski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 20) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
9Język włoski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 21) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze