Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Administracja (stacjonarne II stopnia)
Rok II - Semestr 3   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Orzecznictwo NSA (wykład)E/3 30 dr hab. Rafał Biskup
2Organizacja i funkcjonowanie zakładów publicznych (wykład)E/2 30 dr hab. Rafał Sura, prof. KUL
3Postępowanie egzekucyjne w administracji (wykład)E/5 30 dr hab. Michał Domagała
4Publiczne prawo konkurencji (wykład)E/4 30 dr hab. Małgorzata Ganczar
5Zarządzanie środowiskowe (wykład)E/6 30 dr hab. Małgorzata Ganczar
Ćwiczenia obowiązkowe
1Zarządzanie środowiskowe (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Kamila Sobieraj
2Zarządzanie środowiskowe (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Kamila Sobieraj
Seminaria magisterskie
1Administracyjne prawo gospodarcze i procesowe (seminarium)Zbo/1 30 Zawieszone
2Administrowanie oświatą (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Magdalena Pyter, prof. KUL
3Finanse samorządu terytorialnego (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Rafał Sura, prof. KUL
4Historia administracji (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Katarzyna Maćkowska, prof. KUL
5Historia samorządu terytorialnego (seminarium)Zbo/1 30 Ks. dr hab. Sylwester Kasprzak, prof. KUL
6Informacja w administracji publicznej (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL
7Postępowanie administracyjne (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Jan Izdebski, prof. KUL
8Prawo administracyjne (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Wojciech Wytrążek
9Prawo administracyjne ogólne (seminarium)Zbo/1 30 prof. dr hab. Stanisław Wrzosek
10Prawo rzymskie (seminarium)Zbo/1 30 Ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński
11Prawo wykroczeń (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Anna Tunia, prof. KUL
Specjalność: Administracja gospodarcza
1Partnerstwo publiczno-prywatne (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Magdalena Kisała
2Partnerstwo publiczno-prywatne (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Magdalena Kisała
3Prawo celne (wykład)E/4 30 dr Maciej Gapski
Specjalność: Samorząd terytorialny
1Partnerstwo publiczno-prywatne (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Magdalena Kisała
2Partnerstwo publiczno-prywatne (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Magdalena Kisała
3Samorząd terytorialny w UE (wykład)E/4 30 dr Maciej Gapski
Praktyki studenckie
1Praktyki studenckie (praktyki)Zbo/3 120 dr hab. Sebastian Kwiecień

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze