Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Prawo (niestacjonarne doktoranckie)
Rok II   2018/2019


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykład obowiązkowy
1Etyka badań naukowych (wykład)E/3 15 dr Michał Skwarzyński
Wykład fakultatywny (1 do wyboru)
1Badania jakościowe (wykład)E/5 30 dr hab. Paweł Nowik
2Dydaktyka szczegółowa prawa (wykład)E/5 30 dr hab. Marek Dobrowolski
Konwersatorium (1 do wyboru)
1Prawne aspekty administrowania oświatą (konwersatorium)E/3 30 dr hab. Magdalena Pyter, prof. KUL
2Prawo w turystyce (konwersatorium)E/3 30 dr hab. Leszek Ćwikła
Seminarium doktoranckie
1Historia państwa i prawa (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Waldemar Bednaruk, prof. KUL
2Historia prawa (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Marzena Dyjakowska, prof. KUL
3Historia ustroju i prawa Polski (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Leszek Ćwikła
4Prawo administracyjne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Jan Izdebski, prof. KUL
5Prawo cywilne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Piotr Zakrzewski, prof. KUL
6Prawo handlowe (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Marcin Trzebiatowski, prof. KUL
7Prawo konstytucyjne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Marek Dobrowolski
8Prawo mediów (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Wojciech Lis, prof. KUL
9Prawo oświatowe (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Magdalena Pyter, prof. KUL
10Prawo publiczne gospodarcze (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL
11Prawo wyznaniowe (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Piotr Stanisz, prof. KUL
12Teoria i filozofia prawa (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Tomasz Barankiewicz, prof. KUL
Praktyki
1Praktyki (praktyki)Zbo/1 10 Brak obsady

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze