Wydział Nauk Humanistycznych
Filologia Niderlandzka (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 2   2018/2019


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Warsztaty
1Przedsiębiorczość (warsztaty)Z/2 30 dr Robert Derewenda
Ćwiczenia obowiązkowe
1Praktyczna nauka języka niderlandzkiego - konwersacja i wymowa (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 mgr Kamila Tomaka
2Praktyczna nauka języka niderlandzkiego - konwersacja i wymowa (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 mgr Kamila Tomaka
3Praktyczna nauka języka niderlandzkiego - słownictwo (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 mgr Kamila Tomaka
4Praktyczna nauka języka niderlandzkiego - słownictwo (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 mgr Kamila Tomaka
5Praktyczna nauka języka niderlandzkiego - gramatyka (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 mgr Marcin Lipnicki
6Praktyczna nauka języka niderlandzkiego - gramatyka (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 mgr Marcin Lipnicki
7Praktyczna nauka języka niderlandzkiego - pisanie (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 mgr Marcin Lipnicki
8Praktyczna nauka języka niderlandzkiego - pisanie (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 mgr Marcin Lipnicki
Konwersatoria obowiązkowe
1Wstęp do językoznawstwa (konwersatorium)E/3 30 dr hab. Henryk Duda, prof. KUL
2Wstęp do kulturoznawstwa niderlandzkiego (konwersatorium)E/3 30 dr hab. Marcin Polkowski, prof. KUL
3Wstęp do literaturoznawstwa (konwersatorium)E/3 30 dr hab. Ireneusz Piekarski
Lektoraty
1Język łaciński w percepcji języków nowożytnych (lektorat - Grupa: 9) Z/1 30 mgr Edyta Michałek
2Język łaciński w percepcji języków nowożytnych (lektorat - Grupa: 12) Z/1 30 mgr Edyta Michałek
3Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 303) Z/1 30 mgr Katarzyna Plebanek-Karolak
4Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 304) Z/1 30 mgr Agata Woźniak
5Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa: 44) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
6Język łaciński w percepcji języków nowożytnych (egzamin)E/1 0 mgr Edyta Michałek
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 82) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
2Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 83) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
3Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
4Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 7) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
5Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 8) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
6Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 9) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
7Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 10) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
8Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 11) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
9Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 12) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
10Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 10) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
11Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 11) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
12Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 12) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
13Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
14Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Wojciech Paszek
15Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 4) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
16Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
17Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 4) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
18Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
19Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
20Wychowanie fizyczne - pływanie kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Iwona Szyłejko
21Wychowanie fizyczne - siłownia mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
22Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 6) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
23Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 8) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
24Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 9) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
25Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 8) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
Egzaminy
1Praktyczna nauka języka niderlandzkiego (egzamin)E/4 0 mgr Marcin Lipnicki

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze