Wydział Nauk Społecznych
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 2   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Kultura języka (wykład)E/4 30 dr hab. Paweł Nowak, prof. KUL
2Nauki o komunikowaniu (wykład)E/4 30 Ks. dr Marek Pytko
3Elementy ekonomii (wykład)E/3 30 dr hab. Adam Zadroga
4Historia Polski XX wieku (wykład)E/3 30 dr hab. Dariusz Wadowski
5System medialny w Polsce (wykład)E/2 15 dr Olga Białek-Szwed
6Historia filozofii (wykład)E/3 45 Brak obsady
7Kultura języka (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Olga Białek-Szwed
8Kultura języka (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Olga Białek-Szwed
9Kultura języka (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 dr Olga Białek-Szwed
10Nauki o komunikowaniu (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 Ks. dr Marek Pytko
11Nauki o komunikowaniu (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 Ks. dr Marek Pytko
12Nauki o komunikowaniu (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 Ks. dr Marek Pytko
13Redagowanie tekstów dziennikarskich (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 15 mgr Katarzyna Drop
14Redagowanie tekstów dziennikarskich (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 15 mgr Katarzyna Drop
15Redagowanie tekstów dziennikarskich (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 15 mgr Katarzyna Drop
16Emisja głosu i sztuka mówienia (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 15 dr hab. Maria Gondek
17Emisja głosu i sztuka mówienia (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 15 dr hab. Maria Gondek
18Emisja głosu i sztuka mówienia (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 15 dr hab. Maria Gondek
19Prasowe gatunki dziennikarskie (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 15 mgr Robert Furmańczuk
20Prasowe gatunki dziennikarskie (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 15 Brak obsady
21Prasowe gatunki dziennikarskie (konwersatorium - Grupa: 3) Z/2 15 Brak obsady
22Audiowizualne gatunki dziennikarskie (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 15 mgr Marcin Superczyński
23Audiowizualne gatunki dziennikarskie (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 15 mgr Marcin Superczyński
24Audiowizualne gatunki dziennikarskie (konwersatorium - Grupa: 3) Z/2 15 mgr Marcin Superczyński
25Logika (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 Brak obsady
26Logika (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 Brak obsady
27Logika (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 Brak obsady
28Logika (wykład)E/2 15 Brak obsady
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne - szachy kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 Brak obsady
2Wychowanie fizyczne - trójbój siłowy kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 Brak obsady

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze