Wydział Nauk Społecznych
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 2   2018/2019


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Elementy ekonomii (wykład)E/5 30 dr hab. Adam Zadroga
2Historia Polski XX wieku (wykład)E/4 30 dr hab. Dariusz Wadowski
3Nauki o komunikowaniu (wykład)E/4 30 Ks. dr Marek Pytko
4Kultura języka (wykład)E/4 30 dr Olga Białek-Szwed
5System medialny w Polsce (wykład)E/3 15 dr Olga Białek-Szwed
6Historia filozofii (wykład)E/3 45 dr hab. Anna Palusińska
7Logika (wykład)E/2 15 Ks. dr Robert Kublikowski
Ćwiczenia obowiązkowe
1Nauki o komunikowaniu (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 Ks. dr Marek Pytko
2Nauki o komunikowaniu (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 Ks. dr Marek Pytko
3Nauki o komunikowaniu (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 Zawieszone
4Kultura języka (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Olga Białek-Szwed
5Kultura języka (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Olga Białek-Szwed
6Kultura języka (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 Zawieszone
7Redagowanie tekstów dziennikarskich (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 15 mgr Katarzyna Drop
8Redagowanie tekstów dziennikarskich (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 15 mgr Katarzyna Drop
9Redagowanie tekstów dziennikarskich (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/1 15 Zawieszone
10Emisja głosu i sztuka mówienia (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 15 dr hab. Maria Gondek
11Emisja głosu i sztuka mówienia (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 15 dr hab. Maria Gondek
12Emisja głosu i sztuka mówienia (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/1 15 Zawieszone
13Logika (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 Ks. dr Robert Kublikowski
14Logika (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 Ks. dr Robert Kublikowski
15Logika (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 Zawieszone
Konwersatoria obowiązkowe
1Prasowe gatunki dziennikarskie (konwersatorium - Grupa: 1) Z/1 15 mgr Robert Furmańczuk
2Prasowe gatunki dziennikarskie (konwersatorium - Grupa: 2) Z/1 15 mgr Robert Furmańczuk
3Prasowe gatunki dziennikarskie (konwersatorium - Grupa: 3) Z/1 15 Zawieszone
4Audiowizualne gatunki dziennikarskie (konwersatorium - Grupa: 1) Z/1 15 mgr Robert Furmańczuk
5Audiowizualne gatunki dziennikarskie (konwersatorium - Grupa: 2) Z/1 15 mgr Marcin Superczyński
6Audiowizualne gatunki dziennikarskie (konwersatorium - Grupa: 3) Z/1 15 Zawieszone
7Public relations - zarządzanie komunikacją (konwersatorium - Grupa: 1) Z/1 45 mgr Jan Matysik
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 264) Z/1 30 mgr Małgorzata Koziej-Butryn
2Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 268) Z/1 30 mgr Małgorzata Koziej-Butryn
3Język angielski - CEF B1+ (lektorat - Grupa: 267) Z/1 30 mgr Katarzyna Albiniak
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 83) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
2Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
3Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 12) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
4Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 13) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
5Wychowanie fizyczne - badminton kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Łukasz Kamiński
6Wychowanie fizyczne - ergometr wioślarski kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Adam Piwiński
7Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 6) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
8Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 12) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
9Wychowanie fizyczne - koszykówka kobiet (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Arkadiusz Czarnecki
10Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Wojciech Paszek
11Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
12Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
13Wychowanie fizyczne - piłka nożna kobiet (sekcja sportowa)Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
14Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
15Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Łukasz Harbuz
16Wychowanie fizyczne - piłka ręczna kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Ryszard Skowroński
17Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
18Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
19Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Piotr Olejarnik
20Wychowanie fizyczne - pływanie (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
21Wychowanie fizyczne - pływanie kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Iwona Szyłejko
22Wychowanie fizyczne - siłownia mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
23Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 6) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
24Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 8) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
25Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 10) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
26Wychowanie fizyczne - tenis stołowy kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 dr Joanna Kubińska
27Wychowanie fizyczne - trójbój siłowy kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Witalij Smygur

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze