Wydział Nauk Społecznych
Zarządzanie (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 2   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Matematyka (wykład)E/6 30 dr Joanna Niewiadoma
2Nauki o organizacji (wykład)E/6 30 dr Agnieszka Marek
3Finanse (wykład)E/6 30 dr Andrzej Żuk
4Matematyka (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Joanna Niewiadoma
5Matematyka (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Joanna Niewiadoma
6Matematyka (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Joanna Niewiadoma
7Nauki o organizacji (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 Brak obsady
8Nauki o organizacji (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 Brak obsady
9Nauki o organizacji (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 Brak obsady
10Finanse (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Andrzej Żuk
11Finanse (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Andrzej Żuk
12Finanse (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Andrzej Żuk
13Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 dr Jarosław Kuśpit
14Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 30 dr Jarosław Kuśpit
15Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 3) Z/2 30 dr Jarosław Kuśpit
16Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 4) Z/2 30 dr Jarosław Kuśpit
Przedmioty do wyboru
1Etykieta w biznesie (wykład)Z/3 30 dr Anna Pilarczyk
2Podstawy zarządzania produkcją (wykład)Z/3 30 dr inż. Monika Wawer
3Psychologia społeczna (wykład)Z/3 30 dr hab. Jacek Śliwak
4Techniki sprzedaży (konwersatorium)Z/3 30 dr inż. Monika Wawer
5Zarządzanie innowacjami (wykład)Z/3 30 dr hab. Paweł Kawalec
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne - piłka nożna kobiet (sekcja sportowa)Zbo/0 60 Brak obsady
2Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 Brak obsady

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze