Wydział Teologii
Muzykologia (stacjonarne I stopnia) WT
Rok I - Semestr 2   2018/2019


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Historia instrumentów muzycznych i instrumentoznawstwo (wykład)Z/3 15 dr Andrzej Gładysz
2Historia muzyki - Ars Nova i Renesans (wykład)E/3 30 dr Kinga Krzymowska-Szacoń
3Historia muzyki polskiej (wykład)E/2 30 dr Kinga Strycharz-Bogacz
4Psychodydaktyka pracy w grupach zróżnicowanych wiekowo (wykład)E/3 30 dr Ewelina Świdrak
5Psychologia ogólna (wykład)Z/1 30 dr Bernadeta Lelonek-Kuleta
6Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży uzdolnionej muzycznie (wykład)Z/1 30 dr Karolina Komsta-Tokarzewska
7Psychologia wychowawcza uczniów szkół muzycznych (wykład)Z/1 30 dr hab. Julia Gorbaniuk, prof. KUL
Konwersatoria obowiązkowe
1Wprowadzenie do teorii muzyki (konwersatorium)Z/2 15 dr hab. Iwona Sawulska
Ćwiczenia obowiązkowe
1Chór (ćwiczenia)Z/1 30 dr hab. Grzegorz Pecka
2Harmonia (ćwiczenia)Z/1 30 dr hab. Miłosz Aleksandrowicz
3Kultury muzyczne świata (ćwiczenia)Z/2 15 dr Kinga Strycharz-Bogacz
4Style i literatura muzyczna - muzyka polska (ćwiczenia)Z/2 15 Ks. dr Mieczysław Śmierciak
5Style i literatura muzyczna - Ars Nova i Renesans (ćwiczenia)Z/3 15 dr Marek Bebak
6Fortepian - ćwiczenia indywidualne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 15 mgr szt. Alesia Aleksandrowicz
7Fortepian - ćwiczenia indywidualne (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 15 mgr szt. Alesia Aleksandrowicz
8Fortepian - ćwiczenia indywidualne (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/1 15 mgr szt. Alesia Aleksandrowicz
9Fortepian - ćwiczenia indywidualne (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/1 15 mgr szt. Alesia Aleksandrowicz
10Fortepian - ćwiczenia indywidualne (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/1 15 mgr szt. Alesia Aleksandrowicz
11Fortepian - ćwiczenia indywidualne (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/1 15 mgr szt. Alesia Aleksandrowicz
12Fortepian - ćwiczenia indywidualne (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/1 15 Zawieszone
13Fortepian - ćwiczenia indywidualne (ćwiczenia)Z/1 15 dr hab. Iwona Sawulska
14Fortepian - ćwiczenia indywidualne (ćwiczenia)Z/1 15 dr hab. Agnieszka Schulz-Brzyska
Praktyki obowiązkowe
1Praktyki pedagogiczne w szkołach muzycznych I i II stopnia (praktyki śródroczne) (praktyki)Zbo/1 30 dr hab. Miłosz Aleksandrowicz
Lektoraty
1Język łaciński - Kurs dla początkujących (lektorat - Grupa: 6) Z/0 30 mgr Edyta Michałek
2Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 2) Z/1 28 mgr Agata Woźniak
3Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 301) Z/1 30 mgr Agata Woźniak
4Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 302) Z/1 30 mgr Agata Woźniak
5Język angielski - CEF C1 (lektorat - Grupa: 306) Z/1 30 mgr Agata Woźniak
6Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa: 25) Z/1 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
7Język włoski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 21) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
8Język łaciński - poziom początkujący (egzamin)E/2 0 mgr Edyta Michałek
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 81) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
2Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 83) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
3Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 9) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
4Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
5Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 6) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
6Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 8) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
7Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 10) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
8Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 11) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
9Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 12) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
10Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 4) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
11Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
12Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
13Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
14Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
15Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 4) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
16Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
17Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
18Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 8) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
19Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
20Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 6) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
21Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 8) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
22Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 9) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze