Wydział Nauk Społecznych
Ekonomia (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 2   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Mikroekonomia (wykład)E/4 30 dr Katarzyna Ziętek-Kwaśniewska
2Historia gospodarcza (wykład)E/2 30 Brak obsady
3Ekonomika przedsiębiorstwa (wykład)E/3 30 dr Maria Paździor
4Algebra liniowa (wykład)E/5 15 dr hab. Lech Gruszecki, prof. KUL
5Etyka (wykład)E/2 30 Ks. dr Marcin Ferdynus
6Podstawy finansów (wykład)E/4 30 dr Maria Paździor
7Metodologia nauk ekonomicznych (wykład)E/2 15 dr hab. Paweł Kawalec
8Mikroekonomia (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Anna Dąbkowska
9Mikroekonomia (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Anna Dąbkowska
10Mikroekonomia (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Anna Dąbkowska
11Mikroekonomia (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr Anna Dąbkowska
12Mikroekonomia (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 dr Anna Dąbkowska
13Współczesne trendy rozwojowe w gospodarce (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 15 dr Piotr Rubaj
14Współczesne trendy rozwojowe w gospodarce (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 15 dr Piotr Rubaj
15Współczesne trendy rozwojowe w gospodarce (warsztaty - Grupa: 3) Z/2 15 dr Piotr Rubaj
16Współczesne trendy rozwojowe w gospodarce (warsztaty - Grupa: 4) Z/2 15 dr Piotr Rubaj
17Współczesne trendy rozwojowe w gospodarce (warsztaty - Grupa: 5) Z/2 15 dr Piotr Rubaj
18Współczesne trendy rozwojowe w gospodarce (warsztaty - Grupa: 6) Z/2 15 dr Piotr Rubaj
19Algebra liniowa (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr hab. Lech Gruszecki, prof. KUL
20Algebra liniowa (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr hab. Lech Gruszecki, prof. KUL
21Algebra liniowa (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr hab. Lech Gruszecki, prof. KUL
22Algebra liniowa (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 Brak obsady
23Algebra liniowa (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 Brak obsady
24Technologie analityczne w pracy ekonomisty (laboratorium - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Zdzisław Błasiak
25Technologie analityczne w pracy ekonomisty (laboratorium - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Zdzisław Błasiak
26Technologie analityczne w pracy ekonomisty (laboratorium - Grupa: 3) Z/2 30 mgr Zdzisław Błasiak
27Technologie analityczne w pracy ekonomisty (laboratorium - Grupa: 4) Z/2 30 mgr Zdzisław Błasiak
28Technologie analityczne w pracy ekonomisty (laboratorium - Grupa: 5) Z/2 30 mgr Zdzisław Błasiak
29Technologie analityczne w pracy ekonomisty (laboratorium - Grupa: 6) Z/2 30 mgr Zdzisław Błasiak
30Technologie analityczne w pracy ekonomisty (laboratorium - Grupa: 7) Z/2 30 dr Joanna Niewiadoma
31Technologie analityczne w pracy ekonomisty (laboratorium - Grupa: 8) Z/2 30 dr Jacek Bednarz
32Technologie analityczne w pracy ekonomisty (laboratorium - Grupa: 9) Z/2 30 dr Jacek Bednarz
33Technologie analityczne w pracy ekonomisty (laboratorium - Grupa: 10) Z/2 30 dr Jacek Bednarz
Przedmioty do wyboru
1Biznesowe wykorzystanie Internetu (konwersatorium)Z/3 30 dr Dorota Tokarska
2Kultura organizacji (konwersatorium)Z/3 30 dr hab. Dariusz Staszczak, prof. KUL
3Principles of Microeconomic Decisions (konwersatorium)Z/3 30 Zawieszone
4Przywództwo w biznesie (konwersatorium)Z/3 30 dr inż. Monika Wawer
5Rozwój lokalny i regionalny (konwersatorium)Z/3 30 dr Andrzej Żuk
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne - piłka nożna kobiet (sekcja sportowa)Zbo/0 60 Brak obsady
2Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 Brak obsady
3Wychowanie fizyczne - szachy kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 Brak obsady
4Wychowanie fizyczne - trójbój siłowy kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 Brak obsady

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze